Homepage Drugs Trip Reports Verslaving Stimulanten Verdovende Middelen Tripmiddelen More...

Zamnesia banner   Drugs testen banner

Gek doen in het PieterBaanCentrum

Heb je een geniale nacht beleefd onder invloed? Heb je al trippend iets interessants meegemaakt? Hier kun je je verhaal kwijt.

Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Jcutter » do jul 16, 2015 1:09 pm

Groepsobservatie
In het PBC worden gedetineerden (hierna: observandi) zeven weken aselect opgenomen op één van de vier reguliere verblijfsafdelingen, met elk acht cellen. Per afdeling is er wekelijks een binnenkomst en een vertrek, zodat de samenstelling van de groep observandi telkens verandert.
De reguliere afdelingen zijn voorzien van een recreatieruimte met een biljart- en een tafeltennistafel, een huiskamer met zithoek, keuken en eettafel. In de weekenden en op feestdagen koken twee observandi onder begeleiding van de groepsleiding en wordt gezamenlijk gegeten. Wekelijks is er een vergadering (groepsgesprek) waarin observandi afdeling gerelateerde zaken kunnen bespreken.
Het PBC beschikt daarnaast over een stilteruimte, een bibliotheek, een creatieve recreatieruimte en een inpandige winkel waar de observandus wekelijks terecht kan.
Voor de observatie is het dagprogramma van de observandus gericht op zo veel mogelijk activiteiten op en rondom de afdeling. Een observandus wordt vier dagen in de week in de gelegenheid gesteld gedurende tweeënhalf uur per dag arbeid te verrichten. Tevens wordt drie dagen per week de mogelijkheid geboden anderhalf uur te sporten. Individuele sport, zoals fitness, behoort eveneens tot de mogelijkheden. Daarnaast heeft de observandus recht op één uur luchten per dag. Voorts mag een observandus wekelijks één uur bezoek ontvangen. Tijdens de bezoeken observeert de groepsleiding.
’s Avonds en in het weekend wordt tijdens de recreatiemomenten geobserveerd.
Alle aangeboden activiteiten vinden plaats in het kader van het observatieonderzoek, behalve de wekelijke dienst in de stilteruimte en de groeps- en individuele gesprekken met een geestelijk verzorger.
Gedurende de onderzoeksperiode is er interactie met de observandus en nemen medewerkers groepsobservatie actief deel aan het dagprogramma, met als doel een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het gedrag van de observandus.
Medewerkers groepsobservatie observeren en rapporteren dit gedrag aan de hand van een observatiemodel waarmee alle leefgebieden in kaart worden gebracht. Dit model bestaat uit de volgende zes factoren: persoonlijkheid en psychisch toestandsbeeld, actuele situatie, maatschappelijke inbedding, vaardigheden, culturele kenmerken en toekomst.
Gedurende betrokkene onderzoek verblijven er twee vrouwelijke groepsgenoten op de afdeling. Op de standaard urinecontrole bij binnenkomst scoort betrokkene negatief op het gebruik van cannabis. Er hebben zich rond betrokkene geen incidenten voorgedaan.

Eerste indrukken
Bij binnenkomst in het PBC wordt betrokkene door de bewaarders ontvangen in de visitatieruimte. Hij is een slanke lange man van ruim twee meter, zijn uiterlijke verzorging oogt verzorgd al is dat van zijn kleding in mindere mate te zeggen, deze zien er slobberig uit en bij controle door de bewaring worden in veel van zijn kleding, (zoals sokken en broeken) gaten en rafels gezien. Tijdens de formaliteiten van de bewaring werkt betrokkene goed mee en lijkt hij ontspannen. Ondertussen arriveert de groepsleiding in de visitatieruimte. Betrokkene schudt hen de hand en stelt zich voor als “Jeffrey”. Na het verdelen van de te dragen spullen die mee naar de afdeling mogen, begeleidt de groepsleiding betrokkene naar de afdeling en wijst hem een cel toe. Een groepsleidster legt aan betrokkene uit dat het binnenkomstgesprek (waarin de geldende afdelingsregels en het onderzoek ter sprake komen) op een later tijdstip zal plaats vinden. Betrokkene krijgt daarna een korte rondleiding over de afdeling en hoewel de meeste van zijn groepsgenoten aanwezig zijn, stelt hij zich niet aan hen voor. Na een korte uitleg over praktische zaken op de afdeling, pakt betrokkene wat drinken evenals zijn warme maaltijd en laat zich in de cel insluiten. In de middag komt de groepsleidster het aangekondigde binnenkomstgesprek houden en stelt voor dit in de huiskamer te doen. Betrokkene heeft ondertussen de cel met zijn persoonlijke spullen ingericht. Tijdens het gesprek luistert hij aandachtig naar wat de groepsleidster vertelt over het onderzoek. Vervolgens legt betrokkene uit dat hij al eerder is onderzocht, dat daarover ook rapportages zijn, maar dat hij desondanks wel mee gaat werken aan het onderzoek in het PBC. Vervolgens wat verlegen lachend zegt hij: “ik wil geen IQ-testen doen, want dan vormen mensen al een beeld op basis van deze test, terwijl ik misschien eigenlijk wel goed functioneer.” Naar zijn zeggen heeft hij hulp nodig voor zijn “verslavingsproblematiek” en vertelt dat hij vanaf de tijd op de zmok-school (zeer moeilijke opvoedbare kinderen) met drugs experimenteerde. Hij vervolgt dat hij destijds daar “weer makkelijk mee kon stoppen, maar na enige tijd komt de zucht naar drugs weer boven” aldus betrokkene. Ook zegt hij dan “alles wat je maar kunt bedenken te gebruiken” en dat hij kort voor zijn detentie alles door elkaar heeft gebruikt.
Betrokkene zegt vervolgens: “Ik heb dit soort werk ook gedaan….Ik werkte met gehandicapten….Ik gebruikte toen ook drugs en op een gegeven moment dacht ik, dit kan ik niet meer, ik moet hier mee stoppen.” Na zijn vraag “wat precies TBS inhoudt” wacht hij het antwoord niet af en vervolgt met dat hij het moeilijk vindt, maar zegt dat er “nu iets moet veranderen” in zijn leven: “ik sta open voor een behandeling….Op het ten laste gelegde staat twaalf jaar of meer….Ja, wat is dan beter….Je straf uitzitten of iets aan je problemen doen?”
De groepsleidster vraagt hoe het in het huis van bewaring gaat en of er incidenten zijn geweest. Betrokkene moet dan lachen en zegt: “Ja, een vechtpartij op de arbeid, daar heb ik toen een week iso voor gekregen en toen gingen ze mijn cel inspecteren en toen vonden ze voorwerpen die als wapen gebruikt konden worden, daar kreeg ik toen ook een week iso voor.” Desgevraagd vertelt betrokkene dat er veel gestolen werd op de afdeling, dat de sfeer niet goed was en dat hij vond dat hij zich moest kunnen verdedigen. Ook legt hij uit dat hij geïrriteerd raakte tijdens een spelletje Rummikub, waar zijn medespeler hem een “beetje opjaagde, omdat ik sneller moest leggen, dat soort dingen irriteert mij nou”, aldus betrokkene. Wanneer de groepsleidster grappend zegt dat zij het Rummikubspel maar op zal ruimen, lacht betrokkene en zegt: “ik houd ook eigenlijk niet van spelletjes.”
Voorts geeft de groepsleidster uitleg over de activiteiten in het dagprogramma, zoals het schoonmaken op de afdeling, de gezamenlijke maaltijd op zondag en vertelt dat dit geen verplichte onderdelen zijn: “Oh, daar ben ik blij om….Dat dingen niet verplicht zijn, dat je dingen moet doen….Daar heb ik slechte ervaringen mee”, aldus betrokkene.
Hij zegt desgevraagd dat hij naar alle waarschijnlijkheid bezoek zal ontvangen in het PBC. Tijdens het gesprek komt betrokkene ontspannen over, lacht hij veel, is open en wordt door de groepsleidster als een prettige gesprekspartner ervaren.
Het resterende deel van deze middag en avond is betrokkene tijdens de recreatiemomenten veel in zijn cel, maar besluit wel deel te nemen aan het groepsgesprek (waar men onder andere de sfeer, de taakverdeling voor de gezamenlijke schoonmaak en wie er voor de gezamenlijke maaltijd gaat koken op zonder bespreekt). Bij laatstgenoemde onderwerpen laat betrokkene zwijgzaam zijn beurt voorbijgaan, maar biedt wel zijn diensten aan voor de gezamenlijke schoonmaak.
Persoonlijk en sociaal functioneren
De tweede dag maakt een groepsleider kennis met betrokkene wanneer hij diens celdeur opent. Betrokkene zegt hierbij dat hij liever met “Lucas” aangesproken wil worden, omdat hij dit een “mooiere naam” vindt. Als hij vervolgens de cel uitloopt ziet de groepsleider hoe lang betrokkene daadwerkelijk is, doordat betrokkene moet bukken om te voorkomen dat hij zijn hoofd stoot. Door het accent van betrokkene ontstaat er een gesprek over zijn afkomst. Betrokkene zegt uit Groningen te komen en vraagt ook waar de groepsleider vandaan komt.
Zo vergaan de meeste kennismakingen met de groepsleiding, die middels een kort gesprekje merken dat betrokkene een vriendelijke oogopslag heeft en hen op een correcte en vriendelijke wijze te woord staat. Ook met zijn groepsgenoten maakt hij middels korte gesprekken kennis, welke ontstaan tijdens de activiteiten, zoals bij het luchten, sport of arbeid. Betrokkene kiest ervoor om tijdens de recreatiemomenten op de afdeling in zijn cel te blijven. Behalve wanneer er meer vrouwelijk personeel op de afdeling is, ziet de groepsleiding hem nauwelijks op de afdeling. (de twee laatste weken van het onderzoek maakt hij hierin minder onderscheid.) betrokkende is hier zelf ook duidelijk over en zegt desgevraagd een “mannenfoob” te zijn en liever vrouwen om zich heen te hebben. Desondanks is er tussen betrokkene en de vrouwelijke groepsleiding en groepsgenoten nauwelijks sprake van contactgroei.
Over het geheel genomen krijgt de groepsleiding weinig hoogte van betrokkene. Dit wordt mede veroorzaakt door zijn vaak zwijgzame aanwezigheid, alsook de opmerkingen die betrokkene zo nu en dan plaatst. Zo vraagt een groepsleider naar de reden van zijn terugtrekken in de cel, waarop betrokkene antwoordt: “ik word er erg nerveus van als jullie me de hele dag bekijken.” De groepsleider vertelt dat er inderdaad wordt geobserveerd, maar wanneer hij zich normaal gedraagt, hij ook niet meer aandacht dan nodig is op zich vestigt. Betrokkene begint dan hardop te lachen en zegt: “dat is het nu juist….ik ben niet normaal.” Op de vraag hoe hij zichzelf dan ziet zegt hij lachend: “Ik ben een psychopaat.” Vervolgens zwakt hij deze woorden af en legt uit dat hij er gewoon niet van houdt om bekeken te worden. De groepsleiding legt uit dat hij zelf moet ervaren als hij meer op de afdeling komt, of hij ook daadwerkelijk het gevoel heeft dat hij steeds bekeken wordt. Vervolgens nodigen zij hem uit voor de gezamenlijke maaltijd en vragen aan betrokkene of hij van roti houdt. Hij zegt dat hij dit wel lekker vindt, maar desondanks er toch over denkt om niet mee te eten. Ondanks zijn twijfel eet hij mee en wanneer betrokkene aan tafel zit, kijkt hij goedkeurend rond wat er allemaal op tafel staat. Hij wacht netjes tot iedereen heeft opgeschept en ook houdt hij zich stil voor een gebed. Hij is complimenteus naar de groepsleider die het eten bereid heeft en eet met smaak zijn bord leeg. Wanneer iedereen bijna klaar is, vraagt een groepsleider wie er bereid zijn te helpen met de vaat. Desgevraagd zegt betrokkene met een ondeugende glimlach: “ik vind dat de kok dit maar moet doen, die maakt alles vies.” Waar de groepsleiding dacht dat hij een grapje maakte, staat hij kort daarna op, wast zijn eigen bord af en vertrekt naar zijn cel. Wanneer een groepsleider hem later in zijn cel opzoekt en hem vraagt hoe hij de middag aan tafel heeft beleefd, zegt hij met een glimlach dat het “allemaal wel meeviel”. Hij dankt nog eens voor de maaltijd en wenst de groepsleider een prettige avond, om zich vervolgens weer op de tv te richten.
Halverwege het onderzoek trekt betrokkene zich meer terug en wanneer hij op de afdeling is, kijkt hij strakker en wordt hij meer oninvoelbaar. Hierbij krijgen de acties van betrokkene een meer provocerende alsook bizarre inhoud. Hij draait geregeld harde muziek, zingt dan luidkeels mee en schreeuwt in zijn cel en onder de douche.
Betrokkene is bezig met de vaat als een groepsleidster en hij in gesprek raken over relaxen. Zij vraagt aan hem of hij bij het relaxen weleens een joint rookt. Hij antwoord hierop door te zeggen: “Nee, ik geef de voorkeur aan heroïne.”
Op een en dezelfde dag vinden een paar opmerkelijke gebeurtenissen plaats. In de lift (onderweg naar de luchtplaats) vraagt betrokkene publiekelijk grijnzend en hardop aan een groepsleider: “zijn jullie nooit bang om gegijzeld te worden?” vervolgens op de luchtplaats aangekomen, springt betrokkene herhaaldelijk in een plas met water en brengt hij tijdens het lopen de Hitlergroet.
Die week worden op verschillende dagen, twee brieven in de afdelingsbrievenbus van de observandi gevonden. De anonieme brieven bevat beelden en teksten. Op tekening één staan een mannelijk en vrouwelijk geslachtsdeel getekend en daarbij een poppetje met een grote tong en een grote vinger. Ook staat er een bijl getekend met de bijschriften “bloeddorst”, “bloeddorstig”, “het houdt niet op, niet vanzelf”.
Op de tweede tekening staan afbeeldingen van twee ogen, een kruis, de entree van een gayclub met twee penissen en poppetje met een bikini. Op de achterkant staan veel teksten zoals “Tourette”, “Paardenneukende sloeriekut”, “Dwanggedachten”, “Bipolaire lachbek”, “Snijdende borderliner” en “Bondage”. Ook staat er een pistool getekend met daarbij twee keer het woord “gijzeling”.
Na het handschrift te hebben bestudeerd, komt de groepsleiding tot de conclusie dat het van betrokkene afkomstig moet zijn. Hij heeft namelijk bij het naambordje bij zijn cel, waar zijn voornaam op staat de naam “Dahmer” bijgeschreven, wat overeen komt met het handschrift op de tekeningen. Als de groepsleiding betrokkene vraagt of hij de maker is van de tekeningen, ontkent hij in eerste instantie, maar geeft later toe dat hij dit gedaan heeft. Naar zijn zeggen wilde hij enkel “een reactie uit lokken”. Wanneer hij dit zegt, bloost hij en zegt dat hij dit niet meer zal doen. De combinatie van zijn voornaam en het bijschrift vormt de naam ‘Jeffrey Dahmer’, een Amerikaanse seriemoordenaar. Een groepsleidster die hiervan op de hoogte is, opent de celdeur van betrokkene in de ochtend met de woorden: “Goedemorgen mijnheer Dahmer, de deur is open.” Na ongeveer een uur komt betrokkene op de afdeling en spreekt de groepsleidster lachend aan, met de vraag: “Grappig, jij noemde mij vanmorgen mijnheer Dahmer.” De groepsleidster bevestigt dit en vraagt tevens of zij zich zorgen moet maken.
Lachend zegt betrokkene: “Nee hoor, jullie hoeven je geen zorgen te maken …. Dahmer was zelf homo, die van andere homo’s seksslaven maakte.”
In een ander gesprek hierover zegt betrokkene dat wij er niet te veel achter moeten zoeken en zegt dat het enkel “om te gallen is” en hij in geen geval een homohater of iets dergelijks is.
Aan het einde van deze week draagt een onderzoekster aan de groepsleiding over dat betrokkene zich geprovoceerd voelt. Diezelfde middag hoort een groepsleider hierover een gesprek aan tussen betrokkene en groepsgenoten. Betrokkene beaamt hierin stellig een verhaal van een groepsgenoot die zich in een hoek gedreven voelt en zegt dat het niet vreemd is als je dan agressief wordt. Wat later gaat de groepsleider in gesprek met betrokkene. Hij vertelt dat hij zich uitgedaagd voelt door de “werkmeester en de sportinstructeur” en dat dit zojuist ter sprake kwam in de gespreksgroep bij de dominee. Vervolgens zegt hij dat wanneer “dit een keer gebeurt dat dan de irritaties oplopen” en wanneer hij mensen wat langer kent hij dit uitpraat, maar als betrokkene mensen minder goed kent, hij dit minder makkelijk doet en “dit soort zaken dan opstapelen, waardoor je dan op enig moment ontploft”. Betrokkene zegt dat het hem wel helpt om er op deze manier over te praten, omdat de lading dan bij hem afneemt. Vervolgens weidt hij uit over het onderzoek en de toekomst, waarover betrokkene zegt dat hij “nooit meer met een psycholoog zag praten”. Betrokkene zegt wel graag te willen weten wat hem scheelt en zegt overtuigd te zijn dat “er een of andere stoornis is”. Anderzijds zegt betrokkene: “als ik nooit met een psycholoog gesproken zou hebben zou ik ook niet in het PBC voor onderzoek geplaatst worden en had ik anders gewoon een straf uitgezeten en was ik al vrij geweest.” Ook zegt betrokkene dat wanneer groepsgenoten praten over het milieuonderzoek, hij vindt dat niet alleen hij maar ook zijn ouders “onderzocht zouden moeten worden en soortgelijke tests moeten ondergaan”. Hierbij noemt betrokkene expliciet zijn vader, die hij een “een gewetenloze man” noemt. Verder zegt betrokkene te denken dat “vieze genen” ongetwijfeld van invloed zullen zijn. Betrokkene zegt verder over zichzelf dat hij een “einzelgänger” is, maar dat hij ook wel behoefte heeft aan contact. Ook geeft hij hij aan dat hij wel goede herinneringen heeft aan de basisschooltijd, wat hij nuanceert door te zeggen: “Er waren toen meer positieve momenten.”

Betrokkene gaat wisselend om met teleurstellingen/irritaties. Zo is een groepsgenoot ongeveer een half uur aan het bellen en heeft betrokkene hier al wat van gezegd. Nadat hij ook bij de groepsleiding aangeeft, dat de groepsgenoot lang belt, gaat hij even later naar de groepsgenoot toe. Op beheerste toon spreekt betrokkene hem toe dat er meer mensen zijn die willen bellen, draait dan om en loopt weg. In de cellengang hoort de groepsleidster betrokkene “lul” roepen.
De groepsleiding is in gesprek in het personeelsvertrek als betrokkene daar aankomt. Het gesprek leidt ertoe dat betrokkene niet snel geholpen wordt. Met gebaren maakt betrokkene duidelijk dat hij wil scheren en groepsleider gebaart op zijn beurt dat hij even moet wachten. Hierop maakt betrokkene een wegwerpgebaar en loopt in de richting van zijn cel. Kort daarna brengt de groepsleider betrokkene een scheermes, maar betrokkene bedoelde eigenlijk de tondeuse. Als de groepsleider die ophaalt, legt hij voor de goede orde even uit waarom hij niet meteen de deur opendeed. Betrokkene reageert kortaf dat het hem “helemaal niet interesseert dat de spullen bij jullie op kantoor liggen”. Vervolgens maakt betrokkene duidelijk dat het hem om het wachten gaat. Ondanks dat hij wat kortaf reageert, is de lucht al snel geklaard en is het contact iets later weer hersteld.

Betrokkene zelfverzorging is goed te noemen. Geregeld doucht en scheert hij zichzelf, wast zijn kleding en reinigt zijn cel. Dit in tegenstelling tot hoe hij dit thuis zegt te doen, want in een kort gesprekje over het huishouden legt betrokkene uit dat hij thuis nooit stofzuigde of opruimde en dat de rommel hierdoor vanzelf opstapelde.

Betrokkene ontvangt tweemaal bezoek. Het eerste bezoek is van een (wat hij noemt) “kameraad”. De andere bezoeker is een vriendin. Voor aanvang van het bezoek neemt betrokkene drinken mee naar het bezoek. Het ontvangst is hartelijk en vriendelijk en de begroeting gaat gepaard met omhelzingen en schouderklopjes. Betrokkene verontschuldigt zich tegenover de kameraad dat de groepsleidster in dezelfde ruimte is, maar dat deert de bezoeker niet. Tijdens het bezoek benoemen beiden dat zij blij zijn elkaar weer te zien. Het bezoek verloopt ontspannen en het bezoek en betrokkene gaan gelijkwaardig met elkaar om, waardoor het vriendschappelijk oogt. Wanneer het onderzoek ter sprake komt zegt de bezoeker dat hij het niet logisch vindt dat betrokkene wordt onderzocht. Betrokkene antwoordt hierop dat hij “het wel gepast vindt gezien de levensloop”. Hij legt uit dat hij zich op de afdeling veel terugtrekt en dat ook prettig vindt. Desgevraagd zegt hij zich “lekker” te voelen en tevreden te zijn over het geboden dagprogramma. Verder wordt er voornamelijk gesproken over wederzijdse kennissen, lange wandelingen die zij maakten, muziek, documentaires, boeken en verschillende filosofen, in ieder geval uiteenlopende onderwerpen en actualiteiten. De bezoeken voelen gezellig aan en er vallen geen stiltes. Net als bij de ontvangst, wordt er middels omhelzingen afscheid genomen.

Gedurende het onderzoek doet betrokkene wisselend mee aan de geboden groepsactiviteiten als luchten, creatieve vaardigheden, sport, arbeid, de gespreksgroep (een gesprek met observandi en de geestelijke verzorging), het wekelijke groepsgesprek, de gezamenlijke schoonmaak en de gezamenlijke maaltijd op zondag.

Een enkele keer helpt betrokkene mee met de gezamenlijke schoonmaak, maar hij neemt niet altijd het initiatief om zelfstandig aan het werk te gaan. Ook maakt hij er zich gemakkelijk van af door snel iets te doen en dan weer in zijn cel te gaan zitten. Zo biedt hij aan om te gaan afdrogen, maar loopt vervolgens met een schaal met sinaasappelen en een pers naar zijn cel. Ondertussen wordt er door zijn groepsgenoten hard gewerkt. Een groepsleider pakt hierop nog een schaal met sinaasappelen en brengt deze naar betrokkene, met de mededeling dat hij voor de anderen ook wel een glaasje kan persen. Lachend neemt hij deze in ontvangst, maar naar later blijkt perst hij toch alleen voor zichzelf en brengt de rest terug. De vieze spullen zet hij neer en nadat een groepsleider deze afwast, droogt hij alleen deze spullen af. Eenmalig zet betrokkene zich in voor het schoonmaken. Bij een groepsleidster biedt hij aan om het stofzuigen over te nemen, om er later over te zeggen, dat hij het ‘haar liever ziet doen en graag toe wil kijken’. Vervolgens gaat hij dan toch nog aan het werk. Een enkele keer eet betrokkene mee met de gezamenlijk maaltijd, maar meestal eet hij een maaltijd uit de vriezer, die hij dan opwarmt. De reden hiervoor is volgens betrokkene, dat hij niet altijd honger heeft op het tijdstip wanneer er gezamenlijk gegeten wordt.

Betrokkene doet slechts een enkele keer mee aan groepssport en fitness. Eenmaal speelt men pionnenvoetbal, met daarop een schuimrubber dobbelsteen. Tijdens het spel moet de sportinstructeur het daarna nog tweemaal uitleggen, omdat betrokkene het niet goed uitvoert. Verder valt op dat betrokkene onbesuisd speelt, waarbij hij ongecontroleerd en hard de bal speelt.

Betrokkene neemt wisselend deel aan de arbeid, wat enerzijds veroorzaakt wordt door de gesprekken met onderzoekers, maar ook omdat betrokkene niet altijd gemotiveerd is. Ook op de arbeid straalt hij uit dat hij geen zin heeft en zit geregeld langdurig, achteroverleunend in zijn stoel, zonder dat hij werkt. Wanneer hij hierop wordt aangesproken, laat hij zich ontvallen dat hij ‘liever een ander aan het werk ziet’ of graag kijkt ‘hoe anderen werken’. Ook wanneer men – als het werk klaar is – moet opruimen, helpt hij niet mee en benoemt: “Dat is niet van mij.” De werkmeester gaat een keer met betrokkene in gesprek wanneer deze een lange pauze neemt en legt uit dat net als van de anderen ook van betrokkene wordt verwacht dat hij zich inzet. Vervolgens biedt de werkmeester hem alternatief werk aan in de vorm van houtbewerking. Betrokkene zegt dit niet te kunnen, omdat hij twee linkerhanden heeft. Vervolgens zegt betrokkene: “Ik werk hier om mijn tv te kunnen betalen, maar zeg eens, is dit een ondervraging of zo?” Hierop krijgt betrokkene de keuze om te gaan werken, of terug te keren naar de afdeling. Betrokkene kiest voor laatstgenoemde en verlaat de arbeidszaal.
Een andere keer tijdens het verpakken van thee, voert betrokkene het werk wel naar behoren uit en is hij in goeden doen. Hij is dan gezellig aanwezig, kletst op een leuke manier met de werkmeester.
Laatste indrukken
De laatste periode van betrokkene verblijf vertoont betrokkene hoofdzakelijk hetzelfde gedrag. Hij is druk doende met de laatste onderzoeken en trekt zich geregeld terug in zijn cel. Het provocerende gedrag gaat onverminderd door. Naast het stampen in waterplassen op de luchtplaats, trekt hij ook onkruid uit de grond en gooit dit over zichzelf heen, waarbij hij met een kinderlijk stemmetje roept: “Nee mama niet doen, niet in mijn onderbroekje.” Ook in een gesprek met een groepsleider, wat aanvankelijk serieus begint, geeft betrokkene er een vreemde draai aan. Het gesprek gaat over nationale en internationale rampen en betrokkene zegt bij de ter sprake komende Bijlmerramp: “ik was toen pas twee, wat vind ik dat jammer, dat ik dat niet bewust heb meegemaakt. De vuurwerkramp heb ik wel meegemaakt, wat mooi zeg, wat een knal, en dan 9-11, wat was echte kunst.” Voorts maakt hij nog een ongepaste grap over de ramp in Volendam, waarop de groepsleider hem onderbreekt en hem vraagt of hij de grap nu echt zelf leuk vindt. Betrokkene zegt wel dat hij de grap inderdaad leuk vindt, maar voegt eraan toen; “Kan eigenlijk niet hé? “
De rapporterend groepsleider gaat in de laatste week met betrokkene in gesprek en neemt de voorgaande weken met betrokkene door. Hierin komende de grappig bedoelde opmerkingen en gedragingen van betrokkene ter sprake. Wat opvalt, is dat, wanneer betrokkene hiermee geconfronteerd wordt, hij meteen gaat blozen en zegt het “allemaal niet zo serieus te menen”. Volgens betrokkene heeft hij al voorpret bij het idee “dat de rechter deze leest”. Desgevraagd zegt hij niet te weten hoe deze zou moeten reageren. Wanneer betrokkene het conceptrapport van de groepsobservatie leest, reageert hij verheugd en zegt onder andere dat hij zich erin kan vinden en dat “vooral niet gewijzigd mag worden”.

Betrokkene heeft ook een serieuze en sensitieve kant, waarmee hij in de laatste week de groepsleiding positief verrast. Betrokkene doet mee met spelletjes zoals kaarten, triktrak en sjoelen. Betrokkenes concentratievermogen en geduld zijn hierbij wisselend en hij houdt het ene spel langer vol dan het andere. Tijdens het spel ontstaan er meer serieuze gesprekken over bijvoorbeeld zijn drugsgebruik. Betrokkene vertelt dat hij een “psychonaut was”, die voornamelijk nieuwe designerdrugs uitprobeerde en allerlei combinaties van drugs. Desgevraagd zegt hij tegen een groepsleider dat voor hem een “downer samen met het roken van heroïne, geweldig was”. Hij legt daarbij uit dat hij dan “echt out” ging.
Ook vertelt betrokkene over zijn jeugd en dat, door zijn “mindere kanten” telkens werden benoemd, hij een “slecht eigenbeeld” heeft. Een groepsleider benoemt dat het juist leuk is om de sterke kanten van iemand te zien en dit te benoemen, waarop betrokkene zegt, dat hij het leuk vindt om het van die kant te zien. Hij bedankt haar voor het gesprek.
Betrokkene laat ook blijken dat hij situaties goed aan kan voelen. Een groepsgenoot die een beduidend zwakker van aard is, heeft bij het spelen van sjoelen enkele rituelen, waardoor het spel erg lang duurt. Betrokkene is dan geduldig en kijkt dan naar de handelingen van zijn groepsgenoot. De groepsgenoot gaat vervolgens vanuit het niets hardop en aanstekelijk lachen, waarbij zijn hele lijf schudt. Betrokkene kijkt dan hoe eenieder aan het lachen raakt en wanneer ook de groepsleiding bijkomt, zegt hij: “Jullie gaan die man echt nog missen hè?”
Nog voor betrokkene uit het PBC vertrekt weet hij dat de eindbespreking is uitgesteld, omdat nog niet alle onderzoeksresultaten binnen zijn, en hij zegt dat hij hiervoor terug wenst te komen. Betrokkene komt vervolgens een week later hiervoor terug. Hij ziet er ontspannen uit en zegt desgevraagd zich nu ook ontspannen te voelen, maar verwacht dat dit “morgen” (wanneer de eindbespreking plaatsvindt) wel anders zal zijn. Desalniettemin ziet hij ernaar uit en verwacht hij er het beste van. Betrokkene overnacht op de separeerafdeling, omdat er geen lege cellen op de reguliere afdelingen zijn. Op de dag van de eindbespreking doet betrokkene aan alle geboden activiteiten mee. Als het advies aan betrokkene is bekend gemaakt begeleidt de rapporterend groepsleider hem naar de afdeling. Onderweg zegt betrokkene blij te zijn met het advies en zijn best te gaan doen om aan zijn problemen te werken. Op de afdeling aangekomen tonen betrokkene groepsgenoten belangstelling en is betrokkene open over het met hem besproken advies. Als vervolgens een groepsgenoot vraagt of betrokkene wat geleerd heeft uit deze situatie, kan betrokkene een grappig bedoelde opmerking niet laten (en zegt lachend): “Nee, echt helemaal niks, maar ik hoop er vanaf nu wel van te leren.” Voordat hij uit het PBC vertrekt, schudt hij eenieder de hand, belooft noot meer in het PBC te komen en bedankt de groepsleiding voor de zorg.

:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
UFO's zijn echt en aliens bestaan.
Avatar gebruiker
Jcutter
Mentally Ill
Donateur
Offline
 
Posts: 4087
Geregistreerd: do okt 10, 2013 9:23 pm
Woonplaats: Borderline.

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Rudolph » do jul 16, 2015 1:27 pm

:hulde: :hulde: :hulde: :hulde: :hulde: :hulde: :hulde: :hulde:

Fantastisch geschreven kerel, moge uw toekomst zonneschijn en vrijheid brengen :blowkiss:
xoxo dikke lebber van je favoriete rendier :blowkiss:
Avatar gebruiker
Rudolph
Voorproefje
Badass Junkie
Offline
 
Posts: 2800
Geregistreerd: do dec 12, 2013 9:42 pm
Woonplaats: Noordpöhl

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Druks » do jul 16, 2015 1:53 pm

:hulde:

Interessant om zo een inkijkje te krijgen in je avontuur daar. Ik krijg helaas wel het idee dat je er zelf niet zo veel mee opgeschoten mee bent.
Avatar gebruiker
Druks
huba buba
Moderator
Offline
 
Posts: 7157
Geregistreerd: ma nov 26, 2012 10:06 pm

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Poseidon » do jul 16, 2015 2:25 pm

Thanx for this bro. :)

We gaan op vakantie naar een warm tropisch eiland vol schaars geklede latina's zodra je vrij komt om dit soort bad trips te vergeten. Lekker snorkelen in een koraalrif en zo..... :love: :love: :love:
Wij willen onze blauwe luchten terug.
Avatar gebruiker
Poseidon
JeVader
In Memoriam
Offline
 
Posts: 10486
Geregistreerd: do maart 17, 2011 4:34 pm
Woonplaats: Liquid Universe

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Frog » do jul 16, 2015 5:32 pm

De pro Jeffrey lobby is in volle gang, je zou bijna zeggen dat het verkiezingstijd was.
Was vermakelijk te lezen, het ga je goed verder.
Avatar gebruiker
Frog
Badass Junkie
Verbannen
 
Posts: 2111
Geregistreerd: vr nov 01, 2013 11:52 pm

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Fristiboi7 » do jul 16, 2015 6:21 pm

DolfBeDolf schreef::hulde: :hulde: :hulde: :hulde: :hulde: :hulde: :hulde: :hulde:

Fantastisch geschreven kerel, moge uw toekomst zonneschijn en vrijheid brengen :blowkiss:
Fristiboi7
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 412
Geregistreerd: ma nov 04, 2013 1:20 pm

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Maus » do jul 16, 2015 10:01 pm

DolfBeDolf schreef::hulde: :hulde: :hulde: :hulde: :hulde: :hulde: :hulde: :hulde:

Fantastisch geschreven kerel, moge uw toekomst zonneschijn en vrijheid brengen :blowkiss:
Maus schreef:Wees liev voor elkaar en leef in vrede :stoned:


Albert Einstein schreef:
Der hauptgrund für stress ist der tägliche kontakt mit idioten...


Leo Gura schreef:
Society is an amusementpark for the ego to distract you from your truth...
Avatar gebruiker
Maus
RIP lieve Poseidon...
Donateur
Offline
 
Posts: 10205
Geregistreerd: vr mei 18, 2012 10:53 am
Woonplaats: Vrijstaat www.drugsforum.info

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor bonghit » do jul 16, 2015 11:18 pm

Geweldig dit :hulde: 8-)
Bedankt voor dit bijzondere report wormenkrabber :hulde:


Graag gelezen 8-)
Wie ben jij: bonghit
Wat zijn we: samen
Wat gaan we: Naar de klote
Avatar gebruiker
bonghit
Badass Junkie
Offline
 
Posts: 3766
Geregistreerd: zo maart 13, 2011 9:39 pm
Woonplaats: in de coffeeshop

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Poseidon » vr jul 17, 2015 1:07 am

Jullie begrijpen het geloof ik niet helemaal. Dit is een observatierapport opgesteld door het Pieter Baan Centrum. Tijdens mijn bezoek aldaar zat er een mevrouw in de hoek van de bezoekkamer driftig aantekeningen te maken. Dit zijn haar aantekeningen die WK in handen gekregen heeft. Wel lullig dat ze niets complimenteus zegt over de slick witte kleding waarin ik aan kwam zeilen. Dit was trouwens de enige 'gevangenis' waar ik geweest ben waar bewakers c/q personeel geen angstige indruk maakten.

Wormenkrabber schreef:
Betrokkene ontvangt tweemaal bezoek. Het eerste bezoek is van een (wat hij noemt) “kameraad”. Voor aanvang van het bezoek neemt betrokkene drinken mee naar het bezoek. Het ontvangst is hartelijk en vriendelijk en de begroeting gaat gepaard met omhelzingen en schouderklopjes. Betrokkene verontschuldigt zich tegenover de kameraad dat de groepsleidster in dezelfde ruimte is, maar dat deert de bezoeker niet. Tijdens het bezoek benoemen beiden dat zij blij zijn elkaar weer te zien. Het bezoek verloopt ontspannen en het bezoek en betrokkene gaan gelijkwaardig met elkaar om, waardoor het vriendschappelijk oogt. Wanneer het onderzoek ter sprake komt zegt de bezoeker dat hij het niet logisch vindt dat betrokkene wordt onderzocht. Betrokkene antwoordt hierop dat hij “het wel gepast vindt gezien de levensloop”. Hij legt uit dat hij zich op de afdeling veel terugtrekt en dat ook prettig vindt. Desgevraagd zegt hij zich “lekker” te voelen en tevreden te zijn over het geboden dagprogramma. Verder wordt er voornamelijk gesproken over wederzijdse kennissen, lange wandelingen die zij maakten, muziek, documentaires, boeken en verschillende filosofen, in ieder geval uiteenlopende onderwerpen en actualiteiten. De bezoeken voelen gezellig aan en er vallen geen stiltes. Net als bij de ontvangst, wordt er middels omhelzingen afscheid genomen.
Wij willen onze blauwe luchten terug.
Avatar gebruiker
Poseidon
JeVader
In Memoriam
Offline
 
Posts: 10486
Geregistreerd: do maart 17, 2011 4:34 pm
Woonplaats: Liquid Universe

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Druks » vr jul 17, 2015 1:30 am

Ik twijfelde al, vond de stijl wel erg goed werken eigenlijk. Dank voor de opheldering.
Avatar gebruiker
Druks
huba buba
Moderator
Offline
 
Posts: 7157
Geregistreerd: ma nov 26, 2012 10:06 pm

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Poseidon » vr jul 17, 2015 1:47 am

Desalnietemin kan hij erg goed schrijven. Krijg wekelijks een brief van hem maar die houdt ik prive.

Lijkt me wel weird om zoiets over jezelf te lezen. Vind overigens dat ze niet echt de diepte in gaan hoewel ze zeer goed de sfeer schetsen van bovenstaande ontmoeting aldaar. Naar dat hij daar zat maar mooi om terug te lezen.
Wij willen onze blauwe luchten terug.
Avatar gebruiker
Poseidon
JeVader
In Memoriam
Offline
 
Posts: 10486
Geregistreerd: do maart 17, 2011 4:34 pm
Woonplaats: Liquid Universe

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Maus » vr jul 17, 2015 3:31 pm

Vind dat hij sympathiek naar voren komt in de rapportage. En vond het interessant om te lezen. Het is ook wel herkenbaar, heb zelf in 2012 een tijdje in een psychiatrische kliniek gezeten en zo zien rapportages van de verpleging er idd uit.

:hulde:
Maus schreef:Wees liev voor elkaar en leef in vrede :stoned:


Albert Einstein schreef:
Der hauptgrund für stress ist der tägliche kontakt mit idioten...


Leo Gura schreef:
Society is an amusementpark for the ego to distract you from your truth...
Avatar gebruiker
Maus
RIP lieve Poseidon...
Donateur
Offline
 
Posts: 10205
Geregistreerd: vr mei 18, 2012 10:53 am
Woonplaats: Vrijstaat www.drugsforum.info

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor bonghit » vr jul 17, 2015 6:57 pm

Poseidon schreef:Jullie begrijpen het geloof ik niet helemaal. Dit is een observatierapport opgesteld door het Pieter Baan Centrum. Tijdens mijn bezoek aldaar zat er een mevrouw in de hoek van de bezoekkamer driftig aantekeningen te maken. Dit zijn haar aantekeningen die WK in handen gekregen heeft. Wel lullig dat ze niets complimenteus zegt over de slick witte kleding waarin ik aan kwam zeilen. Dit was trouwens de enige 'gevangenis' waar ik geweest ben waar bewakers c/q personeel geen angstige indruk maakten.

Wormenkrabber schreef:
Betrokkene ontvangt tweemaal bezoek. Het eerste bezoek is van een (wat hij noemt) “kameraad”. Voor aanvang van het bezoek neemt betrokkene drinken mee naar het bezoek. Het ontvangst is hartelijk en vriendelijk en de begroeting gaat gepaard met omhelzingen en schouderklopjes. Betrokkene verontschuldigt zich tegenover de kameraad dat de groepsleidster in dezelfde ruimte is, maar dat deert de bezoeker niet. Tijdens het bezoek benoemen beiden dat zij blij zijn elkaar weer te zien. Het bezoek verloopt ontspannen en het bezoek en betrokkene gaan gelijkwaardig met elkaar om, waardoor het vriendschappelijk oogt. Wanneer het onderzoek ter sprake komt zegt de bezoeker dat hij het niet logisch vindt dat betrokkene wordt onderzocht. Betrokkene antwoordt hierop dat hij “het wel gepast vindt gezien de levensloop”. Hij legt uit dat hij zich op de afdeling veel terugtrekt en dat ook prettig vindt. Desgevraagd zegt hij zich “lekker” te voelen en tevreden te zijn over het geboden dagprogramma. Verder wordt er voornamelijk gesproken over wederzijdse kennissen, lange wandelingen die zij maakten, muziek, documentaires, boeken en verschillende filosofen, in ieder geval uiteenlopende onderwerpen en actualiteiten. De bezoeken voelen gezellig aan en er vallen geen stiltes. Net als bij de ontvangst, wordt er middels omhelzingen afscheid genomen.


vond het al wat vreemd :roll2:
nu begrijp ik het bedankt :grin:
Wie ben jij: bonghit
Wat zijn we: samen
Wat gaan we: Naar de klote
Avatar gebruiker
bonghit
Badass Junkie
Offline
 
Posts: 3766
Geregistreerd: zo maart 13, 2011 9:39 pm
Woonplaats: in de coffeeshop

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Poseidon » vr jul 17, 2015 7:59 pm

Graag gedaan. Gisteren 3 kwartier met hem zitten op FB :woeh:
Wij willen onze blauwe luchten terug.
Avatar gebruiker
Poseidon
JeVader
In Memoriam
Offline
 
Posts: 10486
Geregistreerd: do maart 17, 2011 4:34 pm
Woonplaats: Liquid Universe

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Maus » vr jul 17, 2015 10:30 pm

Poseidon schreef:Desalnietemin kan hij erg goed schrijven. Krijg wekelijks een brief van hem maar die houdt ik prive.

Lijkt me wel weird om zoiets over jezelf te lezen. Vind overigens dat ze niet echt de diepte in gaan hoewel ze zeer goed de sfeer schetsen van bovenstaande ontmoeting aldaar. Naar dat hij daar zat maar mooi om terug te lezen.

Waardevol, jullie vriendschap 8-)
Maus schreef:Wees liev voor elkaar en leef in vrede :stoned:


Albert Einstein schreef:
Der hauptgrund für stress ist der tägliche kontakt mit idioten...


Leo Gura schreef:
Society is an amusementpark for the ego to distract you from your truth...
Avatar gebruiker
Maus
RIP lieve Poseidon...
Donateur
Offline
 
Posts: 10205
Geregistreerd: vr mei 18, 2012 10:53 am
Woonplaats: Vrijstaat www.drugsforum.info

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Jcutter » ma jul 20, 2015 1:32 pm

Dit is indd een stuk uit mijn, 91pagina tellende, pieterbaan rapport xD
UFO's zijn echt en aliens bestaan.
Avatar gebruiker
Jcutter
Mentally Ill
Donateur
Offline
 
Posts: 4087
Geregistreerd: do okt 10, 2013 9:23 pm
Woonplaats: Borderline.

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Maus » ma jul 20, 2015 4:58 pm

Wormenkrabber schreef:Dit is indd een stuk uit mijn, 91pagina tellende, pieterbaan rapport xD

:hulde:
Maus schreef:Wees liev voor elkaar en leef in vrede :stoned:


Albert Einstein schreef:
Der hauptgrund für stress ist der tägliche kontakt mit idioten...


Leo Gura schreef:
Society is an amusementpark for the ego to distract you from your truth...
Avatar gebruiker
Maus
RIP lieve Poseidon...
Donateur
Offline
 
Posts: 10205
Geregistreerd: vr mei 18, 2012 10:53 am
Woonplaats: Vrijstaat www.drugsforum.info

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor de Tails » vr jul 24, 2015 1:41 am

interessante rapportage. Veel succes verder maat :hulde:
Avatar gebruiker
de Tails
Belezen Gebruiker
Offline
 
Posts: 219
Geregistreerd: ma maart 10, 2014 11:07 am

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Jcutter » di jul 28, 2015 3:48 pm

Komt goed. Hoop echt dat ik mijn vrijheden snel terug krijg :( Ik begin labiel te worden....
UFO's zijn echt en aliens bestaan.
Avatar gebruiker
Jcutter
Mentally Ill
Donateur
Offline
 
Posts: 4087
Geregistreerd: do okt 10, 2013 9:23 pm
Woonplaats: Borderline.

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Einstein » di jul 28, 2015 6:18 pm

WK :hulde: Hou je haaks daar en veel succes ermee :hulde:
Did: espresso, energy drink, jenever, sigaren
To do: meer espresso, energy drink, jenever en sigaren

Geloof het of niet, het heeft mijn derde oog geopend; ik zie wat ik zie in slowmotiondimensies
Avatar gebruiker
Einstein
Koos Kansloos
Donateur
Offline
 
Posts: 11460
Geregistreerd: ma feb 21, 2011 11:57 pm
Woonplaats: Een filiaal bij u in de buurt

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Prototype » wo jul 29, 2015 7:55 pm

Even de tijd genomen om dit allemaal te lezen.
Held. :hulde:
I'll make my own drugsforum! With blackjack and hookers!
In fact, forget the forum!
BEK HOUWE, NEUS VOLSTOUWE.

Frog schreef:Predatorprotomotherucking t rex
Avatar gebruiker
Prototype
Harder dan de rest
Donateur
Offline
 
Posts: 7474
Geregistreerd: do aug 01, 2013 11:57 pm
Woonplaats: The Void

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor snuifduif » wo jul 29, 2015 10:00 pm

We gaan in ieder geval een dikke fissa geven als je vrij bent
Avatar gebruiker
snuifduif
Lulhannes deluxe
DF Addict
Offline
 
Posts: 5161
Geregistreerd: za maart 05, 2011 7:00 pm
Woonplaats: Drugs en Omstreken

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Maus » wo jul 29, 2015 10:09 pm

snuifduif schreef:We gaan in ieder geval een dikke fissa geven als je vrij bent

:hulde:
Maus schreef:Wees liev voor elkaar en leef in vrede :stoned:


Albert Einstein schreef:
Der hauptgrund für stress ist der tägliche kontakt mit idioten...


Leo Gura schreef:
Society is an amusementpark for the ego to distract you from your truth...
Avatar gebruiker
Maus
RIP lieve Poseidon...
Donateur
Offline
 
Posts: 10205
Geregistreerd: vr mei 18, 2012 10:53 am
Woonplaats: Vrijstaat www.drugsforum.info

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Aebi » do jul 30, 2015 12:02 am

Hou je taai grote vriend :hulde:
Nobody exists on purpose, nobody belongs anywhere, everybody's gonna die. Come watch TV.
Avatar gebruiker
Aebi
It was good to be the king
DF Addict
Offline
 
Posts: 6371
Geregistreerd: wo dec 04, 2013 5:57 pm
Woonplaats: Boogie Wonderland

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Jcutter » vr jul 31, 2015 8:31 pm

Nog 1 jaar... :twisted: :woeh:
UFO's zijn echt en aliens bestaan.
Avatar gebruiker
Jcutter
Mentally Ill
Donateur
Offline
 
Posts: 4087
Geregistreerd: do okt 10, 2013 9:23 pm
Woonplaats: Borderline.

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor HieronymusIV » vr jul 31, 2015 8:42 pm

sterkte
Doe er nog maar een.
Avatar gebruiker
HieronymusIV
HIV negatief
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 826
Geregistreerd: wo apr 06, 2011 2:09 pm
Woonplaats: Plaatswoon

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Maus » vr jul 31, 2015 10:20 pm

HieronymusIV schreef:sterkte
Maus schreef:Wees liev voor elkaar en leef in vrede :stoned:


Albert Einstein schreef:
Der hauptgrund für stress ist der tägliche kontakt mit idioten...


Leo Gura schreef:
Society is an amusementpark for the ego to distract you from your truth...
Avatar gebruiker
Maus
RIP lieve Poseidon...
Donateur
Offline
 
Posts: 10205
Geregistreerd: vr mei 18, 2012 10:53 am
Woonplaats: Vrijstaat www.drugsforum.info

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Perry » za aug 01, 2015 3:14 pm

Ben nu van "Eerste indrukken" t/m “Er waren toen meer positieve momenten.” en kom aan in Groningen. Ik ga straks verder lezen, maar moet zeggen dat ik dit (tegen verwachting in) hoogst interessant vind!
Avatar gebruiker
Perry
Intensive Care Bear
Donateur
Offline
 
Posts: 13206
Geregistreerd: do jul 21, 2011 6:03 pm
Woonplaats: Stim City

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor snuifduif » za aug 01, 2015 3:26 pm

Het is inderdaad een flinke lap tekst, maar zeker de moeite waard
Avatar gebruiker
snuifduif
Lulhannes deluxe
DF Addict
Offline
 
Posts: 5161
Geregistreerd: za maart 05, 2011 7:00 pm
Woonplaats: Drugs en Omstreken

Re: Gek doen in het PieterBaanCentrum

Berichtdoor Perry » za aug 01, 2015 5:26 pm

Hele observatie gelezen, leuk dat je dit met ons wil delen :hulde:
Best interessant hoe wisselend je karakter is. Ergens lijkt het alsof provocerende acties enkel voortkomen uit verveling en dat je als je je niet op gemak voelt, je juist niet echt weet hoe je hiermee om moet gaan. Klopt dit?
Avatar gebruiker
Perry
Intensive Care Bear
Donateur
Offline
 
Posts: 13206
Geregistreerd: do jul 21, 2011 6:03 pm
Woonplaats: Stim City

Volgende

Keer terug naar Tripreports

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

Royal Queen Seeds banner