Homepage Drugs Trip Reports Verslaving Stimulanten Verdovende Middelen Tripmiddelen More...

Zamnesia banner   Drugs testen banner

Europa onder het zwaard van de Islam

Ben je een interresant nieuwsbericht tegen gekomen? Plaats het dan in dit subforum.

Europa onder het zwaard van de Islam

Berichtdoor Moonlight Fanatic » zo aug 28, 2016 2:36 pm

Diverse West-Europese steden kennen al complete moslim vrijstaten waar de islamitische immigranten zich als bezetters gedragen. Velen zijn van mening dat de multiculturele samenleving en de integratiepolitiek zijn mislukt omdat het merendeel van de immigranten gewoon niet van plan is te integreren. De praktijk laat zien dat tenminste een deel van de moslims weerstand bieden tegen elke vorm van integratie en wordt de nadruk gelegd op de slachtofferrol wanneer er kritiek is op hun optreden. Steeds meer Europeanen vinden dat de oprukkende islam een halt toe moet worden geroepen en zijn het knuffelen door de overheden van deze bevolkingsgroep meer dan zat. Het minste of geringste commentaar op hun houding levert de reactie op dat ze worden gediscrimineerd. Islamitische geestelijken verkondigen het sprookje dat de islam geen vijand is van Joden en Christenen. Moslims, Joden en Christenen zouden altijd in harmonie met elkaar hebben samengeleefd. De geschiedenis vertelt echter een heel ander verhaal. Ze beweren dat islamitisch terrorisme voortkomt uit sociale en politieke grieven en dat de rest zich prima gedraagt in de westerse democratieën. Maar in werkelijkheid staat de islam staat niet meer aan de poorten van Europa, maar is al volop bezig de Europese beschaving van binnenuit te verwoesten.

Moslims vormen met afstand de grootste groep van alle vluchtelingen in de wereld. Sinds 1990 is 90% van alle naar Europa stromende vluchtelingen, asielzoekers en immigranten mensen met het islamitisch geloof. Ze vluchten uit hun landen, die hen geen werk, geen brood, geen veiligheid en geen medische basisverzorging bieden als deze niet met de heersende islamitische geloofsrichting (bijvoorbeeld soennieten, sjiieten) van hun vaderland overeenstemt. In het Westen aangekomen, verzorgd en – gemeten aan hun ervaring tot dan toe – onder paradijselijke omstandigheden levend, tonen ze geen dankbaarheid tegenover hun landen van opname, maar onderscheiden ze zich erdoor dat zij – in vergelijking met de rest van de naar het Westen stromende niet-islamitische immigranten – dat ze iedere vorm van integratie weigeren.Nu is dat op zich niet zo vreemd want hun god verbiedt hen vrienden te worden met “ongelovigen”. Zo staat er expliciet in de koran, soera 5, vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.” Met andere woorden: Hun god Allah verbiedt het moslims expliciet om vriendschap te sluiten met niet-moslims. Integendeel. Zij leren hen te zien als de ergste vijanden, die “lager zijn dan het vee” en “gedood” moeten worden “waar je hen ook tegenkomt.” De integratie-onwilligheid respectievelijk het integratie-onvermogen van de meeste moslims is dus gefundeerd in de islam zelf.

De islam wil de hele wereld onder controle brengen

De Jihad tegen het Westen is allang begonnen, maar om de ‘vredelievende religie’ niet te irriteren doen de regeringen in Europa al jaren alsof er niets aan de hand is en heeft men daarmee de rode loper uitgelegd voor infiltratie, dreiging en dominantie van de militante islam. De uitbreiding van de islam, gebeurde bijna uitsluitend door oorlogen, moord en terreur. Landen als Syrië en Egypte die eens christelijk waren en tot de wieg van het christendom behoorden, werden veroverd en systematisch tot islamitisch gebied verklaard. Mohammeds volgelingen trokken ook Europa binnen en veroverden Spanje, Portugal en Sicilië. Toen pas kwam christelijk Europa tot de erkenning, dat alleen een verenigd christendom zich tegen het gevaar van de islam verdedigen kon. Pas na de aanslag in Madrid is Europa ‘wakker’ geworden en is er sprake van enige activiteit. Europa dreigt het slachtoffer te worden van haar jarenlange falende beleid. Klik hier voor de situatie in Groot-Brittannië en klik hier voor de situatie in Duitsland.
Sommige regeringen proberen om politieke redenen de feiten te verdoezelen. Volgens de voormalige Britse premier Tony Blair heeft het terrorisme niets met de islam te maken. In Britse kranten en televisie wordt de islam afgespiegeld als een religie van vrede, oprechtheid, moraliteit, zelfdiscipline en gezinswaarden, die helaas een beetje besmet is met ‘enkele’ fundamentalisten.

Screenshot_1“Politici en luiers moeten vaak vervangen worden, en om dezelfde reden.”

Volgens de islam moet de dar al-islam (huis van islam) de gehele aarde gaan omvatten. ,,Langzaam maar zeker ontwikkelt Europa zich, in de ogen van de moslims, in de goede richting.” De Londense imam Zaki Badawi karakteriseerde Europa als een deel van het huis van de islam. Yunis al-Astal, een prominente moslimgeestelijke van de terreurbeweging Hamas, verklaarde in een toespraak voor Al-Aqsa TV dat Rome ,,de hoofdstad van de katholieken en kruisvaarders, spoedig zal worden veroverd door de islam. En vanuit Rome zal heel Europa en vervolgens Noord –en Zuid-Amerika Islamitisch worden. Rome heeft de broers van apen en zwijnen (de Joden) in Palestina geplaatst om zo het opnieuw ontwaken van de islam te voorkomen. Allah heeft ons uitgekozen zodat wij zijn motor zijn om deze natie tot succes, veiligheid en macht te brengen, en zelfs tot het veroveren van de hoofdsteden van de hele wereld.” Eerder noemde al-Astal de jihad ook een plicht voor vrouwen, die zichzelf volgens hem zouden moeten opofferen met zelfmoordbomaanslagen om de Joden de ‘bitterheid van de dood’ te doen smaken.
Diverse landen hebben de problemen met de moslims niet meer onder controle

Treinreizigers in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland hebben in toenemende mate last van jeugdige migrantenbendes die op klaarlichte dag treinen en treinreizigers overvallen. Net als in Nederland wordt dit nieuws zoveel mogelijk doodgezwegen door de politiek en media, om de toch al grote onvrede over het mislukte immigratie- en integratiebeleid onder de autochtone bevolking niet nog verder aan te wakkeren.

Klik hier voor mijn artikel “Frankrijk in de ban van Jodenhaat en islamitisch extremisme”.

In twee wijken in Brussel komt al geen Belgische politie meer. De orde wordt daar gehandhaafd door moslim ordetroepen. De Universiteit van Leuven heeft op 18 november 2011 een studie openbaar gemaakt waarin wordt geconstateerd dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn. Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden. De groep Vigilance Musulmane zegt tegen iedereen die het waagt moslims of de islam te bekritiseren strafrechtelijk te vervolgen. In deze studie wordt ook geconcludeerd dat de helft van alle jonge moslims antisemitisch zijn, en dat dit niets te maken heeft met de sociale situatie van de moslims, maar alles met de islamitische religie. Net als in Nederland en elders in Europa verzamelen jonge moslims zich steeds vaker in bendes die Joden lastig vallen en in elkaar slaan. De Belgische politiek en de media - lijdend aan dezelfde politiek correcte ziekte als elders - doen er echter het zwijgen toe. Deze zorgwekkende ontwikkeling is het directe gevolg van de jarenlange, door de Europese Unie opgelegde ongelimiteerde immigratie naar Europa en het 'pamperen' van met name moslims, die wel onmiddellijk allerlei rechten en privileges kregen, maar vrijwel geen enkele plichten. Als niet snel tegemoet wordt gekomen aan de zorgen van de gewone man en het probleem van de islam bij de naam wordt genoemd en bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te ontstaan.

Ook Zweden gaat gebukt onder moslimterreur (Klik hier voor dit artikel)

Klik hier voor mijn artikel: “Moslimbendes terroriseren Oslo in Noorwegen”
De Deense hoofdstad Kopenhagen is een moslim “war zone”. Klik hier voor mijn artikel “Moslimextremisten terroriseren Denemarken”.

Terwijl in steeds meer landen binnen de Europese Unie de onvrede over en het verzet tegen de massale moslim immigratie groeit gaan de (niet democratisch gekozen leiders) in Brussel onverminderd door met het islamiseren van Europa.

De integratiepolitiek is volkomen mislukt

Het bankroete Griekenland steekt 15 miljoen euro in de bouw van een moskee voor de aldaar verblijvende illegalen uit met name Egypte, Pakistan, Irak en Afghanistan. Overal moet streng bezuinigd worden en zeker in de landen die er financieel een puinhoop van hebben gemaakt, zoals Griekenland. De Griekse krant Ta Nea reageerde vol onbegrip op het besluit van de regering. Kranten in Pakistan en Saudi Arabië waren daarentegen opgetogen. Wat de Europese belastingbetalers hiervan vinden doet volgens de EU en de regering in Athene helemaal niet ter zake, ook al is het geld van hen afkomstig. Het was overigens vooral de druk uit Brussel en dan met name van de Europese commissaris voor de mensenrechten die samen met de Europese Commissie erop aandrong om een moskee te bouwen voor de vele tienduizenden islamitische illegalen die in en rond Athene leven.

In het Oostenrijkse Graz werd in december 2010 een 63 jaar oude Oostenrijker veroordeeld tot een geldboete van 800 euro omdat hij op zijn eigen stuk land gejodeld had en in de buurt wonende moslims zich hierdoor beledigd voelden, omdat het op hun 'heilige' vrijdag gebeurde en ze precies op dat moment aan het bidden waren tot Allah.

Een groep moslim immigranten wil Zwitserland dwingen de nationale vlag te veranderen omdat het witte kruis op een rode achtergrond 'de rechten van de niet christelijke overtuigingen schendt.' Het allereerste idee om de vlag te veranderen kwam overigens uit de koker van een niet-moslim, Ivica Petrushich, de katholieke vice-president van de vereniging van immigranten Secondos Plus. 'Het kruis past niet bij het multiculturele Zwitserland van vandaag,' was zijn argumentatie. Meer dan 20% van de ruim 7 miljoen Zwitsers bestaat uit immigranten. Ruim 5% van hen (bijna 400.000 mensen) zijn moslim. Aangezien de Zwitsers altijd al een moeizame relatie met immigranten hebben gehad, zal de oproep om de vlag te veranderen alleen maar olie op het vuur werpen. Ongeveer de helft van de Zwitsers beschouwt zichzelf als katholiek. De huidige rode vlag met een wit kruis wordt echter in heel Zwitserland als een symbool van eenheid gezien. Ondanks de drie verschillende voertalen in Zwitserland (Duits, Frans en Italiaans) kent het land al 160 jaar geen geweld meer en is het een bastion van stabiliteit. Pas sinds moslim immigranten de basisprincipes van het land begonnen aan te vallen, zijn steeds meer Zwitsers op de rechtse, anti-islamitische Volks Partij gaan stemmen. Hoe meer aan de poten van de Zwitserse samenleving wordt gezaagd, des te harder zal daarom hun tegenreactie zijn. 160 jaar vrede en stabiliteit zullen niet zomaar worden opgegeven - niet voor Europa en ook niet voor moslims.


De bevolking van Europa wordt beslist niet tot de vriendenkring van de islam gerekend, maar behoort net als het Joodse volk tot hun doelwit. Het oude Westen stevent af op een gewelddadige confrontatie met haar islamitische bewoners. Islamitische geestelijken hebben al openlijk verkondigd dat invoeringen van islamitische wetten in Europa in de toekomst tot de mogelijkheden gaan behoren. De dialoog met moslims blijkt geen enkele zin te hebben, zelfs niet met gematigde moslims, omdat de islam niets gemeenschappelijks kent met de joods/christelijke wortels van Europa. De islam in Europa zal als een brand om zich heen slaan als zij eenmaal voldoende macht in handen heeft gekregen. De West-Europese grote steden kennen al complete moslim vrijstaten. Overal gedragen de islamitische immigranten zich als bezetters. Hun vrijwillig isolement verraadt een veroveringstrategie volgens de beproefde methode van celvorming. Van de op 2 mei 2011 door Amerikaanse elitetroepen in de Pakistaanse stad Abbottabad vermoorde Osama bin Laden is bekend, dat hij jaren op een Bosnisch paspoort heeft gereisd.
Extremistische moslims in Europa moeten gewapende straatbendes vormen.

Deze oproep staat in het e-book ’Moslimbendes: de toekomst van moslims in het westen’ dat circuleert op verborgen jihadwebsites zoals Shumukh al-Islam en ook wordt verspreid via Scribd, een internetplatform om documenten te delen. Het gaat onder meer over hoe extremistische moslims zichzelf kunnen trainen in het westen voor de gewapende strijd. De schrijvers roepen militanten op zich te bewapenen, hun huizen te beveiligen, hun auto’s te gebruiken als wapens tegen de politie en zich voor te bereiden op gewapende confrontaties met de politie. „Richt straatbendes op, rekruteer leden, infiltreer in andere bendes, versterk je huis en verzamel wapens in verborgen plaatsen.” Het doel van dit boek is moslims een startpunt te geven hun eigen bendes te vormen en deze te laten uitgroeien tot een jihadistische beweging die kan rekruteren en uitgroeien tot een macht van betekenis binnen Europa. Om aan geld te komen adviseren de schrijvers hetzelfde te doen als Westerse criminele organisaties: juweliers overvallen, creditcards stelen of geldautomaten opblazen. Ook staan er uitgebreide handleidingen in voor het maken van zelfmoord bomvesten, autobommen en andere explosieven.

Wat veertig jaar geleden begon als een onschuldige immigratie van gastarbeiders is uitgegroeid tot actie, om de decadente westerse wereld te veranderen en de geschiedenis te verdraaien. In 1975 zei de voormalig Algerijns president Houari Boumedienne voor de Verenigde Naties het volgende: ,,Miljoenen mannen en vrouwen zullen van het zuidelijk, naar het noordelijk halfrond komen. En ze zullen niet komen als vrienden, maar wel om te veroveren.”

Overal worden strijders geronseld en gevechtscellen opgezet

Er worden anti-Israëlische en antiwesterse preken gehouden en antizionistische denkbeelden verspreid. Ook wordt het onder de moslims in Europa steeds populairder om antisemitisme te verpakken als ‘antizionisme’. De pijlen richten zich dan hoofdzakelijk op Israël, waarbij de Joodse Staat schaamteloos op één lijn wordt gezet met Nazi-Duitsland, omdat Israël zich schuldig zou maken aan ‘etnische zuivering’ of ‘genocide’ van de PLO-Arabieren.
Vrijwel alle politici en media in het Westen doen de grootste moeite om iedere link tussen de islam, moslims, moskeeën en terrorisme te bagatelliseren, te ontkennen of te negeren. Volgens de Iraanse dubbelagent Reza Khalili, die door wist te dringen tot de Iraanse Revolutionaire Garde, is dat bepaald geen goed idee, aangezien hij zelf deel uitmaakte van een enorme operatie om via moskeeën in Europa en de VS in het Westen geboren moslims over te halen tot extremisme en via de veilige havens die moskeeën hier zijn terroristen te werven en het islamitische terrorisme te financieren. Khalili werkte voor zowel de Iraanse Revolutionaire Garde als de Amerikaanse CIA en schreef zijn wederwaardigheden in een onthullend nieuw boek getiteld 'A Time to Betray' (Een tijd om te verraden).Volgens Khalili worden moskeeën gebruikt als recruteringscentra, voor bijeenkomsten achter gesloten deuren waar geld en wapens worden overgedragen en terreurplannen worden opgesteld. Moskeeën bieden een veilig onderdak waar men naar hartelust kan recruteren, trainen, en de ideologie preken van het martelaarschap, waardoor velen worden verbonden met en geleid door terreurgroeperingen.

Overal worden strijders geronseld en gevechtscellen opgezet. Via ondermeer Albanië, Kosovo en Macedonië worden de Europese cellen bevoorraad met wapens, geld en worden terroristen van valse papieren voorzien. De afkeer van de islam van het vrije Westen, de haat tegen joden en christenen, de voortdurende indoctrinatie in moskeeën, creëren nieuwe terroristen onder jonge islamieten. De politieke islam is een vijandige "staat " binnen Europa. De islam kan alleen bestaan in een cultuur van geestelijke overheersing en terreur. Elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog dat eerst een huis van vrede zal zijn als de sharia, de islamitische wetgeving, een feit is. Tot die dag moet hij zien te overleven in compromissen en in aanpassing, maar daar nimmer vrede mee hebben. De geschiedenis van de politieke islam belooft weinig goeds voor de toekomst. Overal is de integratiepolitiek mislukt omdat ze niet willen integreren. Ze bieden weerstand aan elke vorm van integratie en daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op de slachtofferrol, waarin islamieten al van nature kruipen. Het minste of geringste commentaar aan hun adres levert de reactie op dat ze worden gediscrimineerd. Vanaf 1990 zijn er duizenden blanke Europeanen overgegaan tot de islam, die als zeer radicaal worden bestempeld.
De sporen van moslimextremisten leiden o.m. naar landen als Saoedi-Arabië, Syrië, Libanon, Iran, Irak, Libië en de gebieden die onder controle staan van de PLO-terreurbewegingen waar de eigen massa wordt gehersenspoeld met ouderwetse nazipropaganda. Het is opmerkelijk dat de Arabische moslims in hun strijd tegen Israël het lied aanheffen: ,,eerst strijden wij tegen de zaterdagmensen en daarna tegen de zondagmensen.”

De zegevierende opmars van de islam tot het hart van de christelijke centra in het Westen te exporteren is in volle gang. Niet-christenen moeten niet denken dat ze de dans zullen ontspringen want voor moslims is iedereen in het Westen van christelijke huize. Volgens ingewijden staat de islamitische vulkaan in Europa op barsten. Duizenden ‘slapende cellen’ wachten op orders van ‘hoger hand’ om van leer te trekken tegen Europa dat dacht de dans te ontspringen. Het gaat om geloofsfanaten die niets presteren behalve wanneer het gaat om het maken van bommen om daarmee onschuldigen de dood in te jagen. Het zijn extremisten die zonder het te beseffen, bezig zijn de islam om zeep te helpen. De islam kan niet overleven puur vanwege het feit dat ze niets presteren zonder de hulp van het westen.

Joden slachtoffer van escalerend antisemitisme

Een toenemend aantal Joodse gemeenschappen in heel Europa zijn het doelwit van escalerend antisemitisme, wat herinnert aan de jaren voor aan de nazi-holocaust. Het Europees Joods Congres (EJC) waarschuwt in een verklaring, dat een aantal Europese Joodse gemeenschappen op de rand balanceren omdat functionarissen in hun landen steeds vaker antisemitische bedreigingen en geweld onderschrijven of op zijn best negeren. Het congres gaf als voorbeeld het door de overheid gefinancierde College van het Heilig Hart in Antwerpen, België, dat een ‘Palestinadag’ hield, waarbij jonge kinderen werden uitgenodigd voor spellen, waarin zij Israëlische soldaten wreed moesten behandelden en doden. Dit voorbeeld laat zien dat het veel verder gaat dan legitieme kritiek, het geeft de diepe, duistere morele afgrond aan waarin Europa zich bevindt. Op 19 maart 2012 werd de moorddadige terreurbeweging Hamas zelfs in Genève uitgenodigd om een toespraak te houden voor leden van de VN Mensenrechtencommissie. Dit bezoek kan het morele failliet van Europa niet duidelijker onderstrepen. Het is zelfs zo erg dat sommige maatschappelijke figuren en politici het een eer vinden om door Hamas te worden aangeprezen.

,,Kleine Joodse gemeenschappen komen in situaties waarin zij fysiek, verbaal en psychologisch worden bedreigd door fundamentalistische elementen en hun extreemlinkse cohorten aan de ene kant en extreemrechtse neonazi’s aan de andere kant”, vertelde EJC president Dr. Moshe Kantor voor Israel National News. "Zonder bestuurlijke bescherming breekt er een zeer donkere periode aan voor de Joden in Europa". Het probleem is dat de meeste Europeanen en hun leiders het grootste deel van wat Joden "antisemitisme" noemen, slechts als kritiek op Israël beschouwen, die moet worden toegestaan. Anderen erkennen dat echt antisemitisme nog steeds bestaat, maar beschouwen het niet als wijdverbreid probleem, dat zou kunnen leiden tot een nieuwe Holocaust. Deze houdingen zijn vergelijkbaar met de ontkenning van de feiten door de meeste Europeanen, waaronder de meeste Europese Joden, tijdens de decennia voorafgaand aan de inspanningen van de nazi’s om het Europese Jodendom uit te roeien.
Een bekende Israëlische-Britse historiker waarschuwt dat de Slogan: “Niet weer” langzaam vervaagt en zegt dat het niet onwaarschijnlijk is dat er opnieuw een Holocaust kan plaatsvinden. In zijn nieuwe boek “Eine Tödliche Bessesenheit: Antisemitismus von der Antike bis zum Globalen Jihad” verklaart Prof.Robert Wistrich van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, dat de politiek die in de dertiger jaren de nazi’s aan de macht hielp, vandaag nog steeds leeft. Wistrich waarschuwde in het bijzonder voor de opmars van de Islam en de gevaren die dat voor het Joodse volk opleverd waarbij Europa en de Westerse wereld daar met gelatenheid op reageert. ,,Wij bevinden ons in een tijd, waarin de Joden als volk opnieuw worden geconfronteerd met moordneigingen.”

In een toespraak op 10 april 2006 zei de op 20 oktober 2011 vermoorde kolonel Moeammer Gadhaffi op de Arabische zender Al Jazeera, dat de islam binnen enkele tientallen jaren geheel Europa zal overnemen. ,,Wij hebben al 50 miljoen moslims in Europa. Er zijn duidelijke tekenen dat Allah de moslims de overwinning zal schenken over Europa- zonder zwaard, zonder geweren en zonder verovering. De 50 miljoen moslims zullen dit werelddeel in een moslimcontinent veranderen. Wanneer Turkije tot de EU wordt toegelaten, zullen er nog eens 50 miljoen bijkomen. Albanië, met een moslimmeerderheid en Bosnië, waarvan de helft van de bevolking uit moslims bestaat, kloppen ook aan de deur van Europa.”Volgens Gadhaffi heeft Europa zich in een netelige situatie gemanoeuvreerd, evenals Amerika. ,,Zij zullen op den duur akkoord moeten gaan geheel islamitisch te worden of anders de oorlog aan de islam te verklaren.” Gadhafi benadrukte dat de lessen van Mohammed niet alleen van toepassing zijn op moslims, maar op de hele wereldbevolking. ,,Met Mohammed's komst zijn alle bestaande religies komen te vervallen en dienen daarom alle wereldburgers moslim te worden.”aldus Gadaffi. Volgens hem hebben het Oude testament en het Nieuwe testament geen enkele waarde meer omdat ze zijn vervangen door de koran.
De voormalige Libische dictator Moammer Gadhafi

Ook christenen in toenemende mate slachtoffer van moslimgeweld

In een rapport van de Britse inlichtingendienst M16 staat een raming dat 200 miljoen christenen in 60 landen het gevaar lopen op georganiseerde vervolging door moslimextremisten van Al-Qaeda. Het rapport is gezonden aan de Paus en andere kerkleiders. Dit is de eerste keer dat M16 hierover haar zorgen uit. ,,Wij doen dit omdat wij geloven dat de situatie extreem gevaarlijk is” aldus een bron binnen de inlichtingendienst.

De geschiedenis maakt duidelijk dat er ook in het verleden diverse massaslachtingen op christenen hebben plaatsgevonden. Zie daarvoor mijn artikel: Turkse genocide op Armeense en Griekse christenen. De huidige Turkse dictator Erdogan is indertijd door een Turkse rechtbank veroordeeld wegens religieuze haat en poging tot vestiging van een islamitische staat omdat hij tijdens een verkiezingstoespraak in Siirt uit een bekend gedicht van Ziya Gökalp had voorgelezen: ,,De minaretten zijn onze bajonetten, de koepels onze helmen, de moskeeën onze kazernes en de gelovigen onze soldaten”. Een aantal regeringsleiders in Europa vinden dit een aardige man en vinden dat Turkije toe moeten treden tot de Europese Unie. Omdat de islamieten eens tot hen behorend gebied voor altijd tot het hunne rekenen, is het aantal mensen die bij de Europese Gemeenschap zouden komen bij toelating van Turkije veel groter dan het aantal Turken in Turkije. Het is dus zo dat binnen de islamitische filosofie een veroverd gebied uit naam van Allah een onvervreemdbaar territorium blijft. Mocht u dus denken dat Spanje van de Spanjaarden is, dan heeft u het mis want Isabella van Casstilia heeft het van de Moren afgepikt!! Het Ottomaanse Rijk, ook wel het Turkse Rijk genoemd bestond van 1299 tot 1922, met haar glorietijd in de 16e en 17e eeuw.

Het schijnt dat 45 miljoen moslims, die in gebieden wonen die ooit tot het Ottomaanse Rijk hebben behoord, met het zwaartepunt op de Balkan en de centraal Aziatische republieken, over een Turks paspoort beschikken of dat eenvoudig kunnen krijgen. Er wonen nu 71 miljoen mensen in Turkije waarvan nog geen 150.000 niet-moslims (de genocide was blijkbaar een groot succes). We spreken dus over de toelating tot de Europese gemeenschap van 115 miljoen moslims indien Turkije tot de EU wordt toegelaten, wat bijna een verviervoudiging zou beteken van het huidige aantal moslims in Europa. De Europeanen kunnen alvast kennis vergaren over hun rechten en plichten als dhimmi’s. Dhimmi’s zijn niet-moslims die onder moslimheerschappij leven als tweede- of derderrangsburgers, als ze al mogen blijven leven. Dit is het onheil wat Europa te wachten staat, allemaal mogelijk gemaakt door de linkse kliek (‘linkse kerk’) met hun voorliefde voor de Multiculti Heilstaat en het moslim (stemvee) te paaien hun stem op hen uit te brengen. Hoe lang zal het nog duren voordat met dit knuffelallochtonen beleid de Jodenhaat dusdanige proporties heeft aangenomen dat het voor hen praktisch niet meer mogelijk is in Eueopa te leven?

mime-attachment (3)Winston Churchill over de islam

“De religie van de islam is boven alle anderen gebaseerd op het zwaard. Bovendien vormt ze de drijfveer voor slachtpartijen en heeft ze in drie continenten gewelddadige mannen geproduceerd die vervuld zijn met een wild en genadeloos fanatisme.” Afkomstig van :E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Een Turkse inwoner van Oostenrijk is vrijgesproken van kinderverkrachting omdat er volgens de rechter een lange Turkse 'culturele traditie' zou bestaan waarin seksueel misbruik van kinderen normaal is. Na Duitsland is Oostenrijk nu het tweede Europese land geworden waar voor islamitische migranten officieel andere wetten worden gehanteerd dan voor de rest van de bevolking. In mei 2011 besloot de deelstaat-rechtbank in het Duitse Osnabrück dat kinderverkrachtingen door Turken in Duitsland niet langer bestraft hoeven te worden, omdat deze onderdeel vormen van een eeuwenlange islamitische traditie. Een moslimgezin moest verantwoording afleggen voor het feit dat een 20 jarig mannelijk gezinslid een meisje van 11 had verkracht. 'Is een islamitische traditie', was het verweer van het gezin, ondanks het feit dat er in Duitsland hele andere wetten gelden voor het seksueel misbruiken van kinderen. Niettemin accepteerde de rechter deze uitleg. De dader kreeg niet eens een taakstraf opgelegd.

In Oostenrijk heeft een rechtbank een vergelijkbaar oordeel uitgesproken. In het stadje Bruck ontdekte een supermarkt medewerkster bij toeval foto's waarop te zien was hoe een Turkse man een jongen misbruikte. Ze ging onmiddellijk naar de politie. Het openbaar ministerie werd ingeschakeld, maar de Turk krijgt géén straf. Reden: het verkrachte kind is de eigen zoon van de Turk, en het zou hier gaan om een 'jarenlange familietraditie'. Het kind zou zich niet verzet hebben omdat hij zijn vader niet wilde 'kwetsen'. Alle immigranten uit islamitische landen in Duitsland en Oostenrijk kunnen nu verwijzen naar deze twee gerechtelijke uitspraken en naar hartenlust 'volgens traditie' straffeloos kinderen misbruiken en verkrachten.

Arabisch Europese Liga
De Arabische-Europese Liga (AEL) is een militante migrantenorganisatie die is opgericht in 2002 door de omstreden Libanees Aboe Jahjah. Het gaat om een extremistische Hezbollah sympathisant die vind dat Israël moet verdwijnen en het zionisme van de aardbodem weggevaagd. In HP/De Tijd van 29 november 2002 noemt hij Israël “een kolonisator, een eigen volk democratie, een apartheidsregiem en een staat die gebaseerd is op oprecht”. De Joden zo zegt hij, mogen wel in het land blijven wonen maar de staat moet weg. Die is door onderdrukking en etnische zuivering tot stand gekomen. Jahjah volgt hiermee de lijn van de Arabische dictaturen die vinden dat Israël geen recht van bestaan heeft. Deze figuur zegt ook vóór zelfmoordaanslagen te zijn. Het goedkeuren van zelfmoordaanslagen laat zien dat men te maken heeft met een extremist van het ergste soort. Figuren als Jahjah hangen een bloedtheorie aan die automatisch leidt tot racisme, geruzie en ellende. De Nederlandse oud-minister Jan Pronk zei een aantal jaren geleden de opkomst van de AEL toe te juichen en de Amsterdamse Universiteit gaf Jahjah een podium en de microfoon om zijn dubieuze om zijn fascistische ideeën en haat tegen Israël te etaleren terwijl hij als een besmettelijke ziekte gemeden zou moeten worden.

De Zenboeddhist en ‘Prins van Palestina’ zoals zijn PLO-aanhangers Dries van Agt noemen, liet zich graag bewonderen in gezelschap van Jahjah. Op een door de SP (Socialistische Partij) op 12 december 2005 in Oss georganiseerd ‘politiek café’ haalden van Agt en Jahjah samen fel uit naar Israël. De media ontvangt hem met open armen en geeft hem volop de ruimte om zijn onfrisse fascistische ideeën te etaleren. De aandacht die hij hierdoor kreeg in de Belgische en Nederlandse media maakten hem tot een soort volksheld onder migrantenjongeren. Tijdens een bijeenkomst in Amsterdam zei Jahjah: “Wij eisen respect. Wij moslims keren u niet de andere wang toe. Als u ons onderdrukt, slaan wij u neer. Dan doden wij u.”Hij vertelde ook het gebruik van wapens niet uit te sluiten en daarmee ervaring te hebben opgedaan in Libanon. Fanatieke Marokkaanse jongeren reageerden in Amsterdam-West zeer enthousiast op het opruiende optreden van hun ‘held’.

Een andere leider van de AEL zei: “Zolang die zionistische kakkerlakken denken dat ze ongestraft kunnen roven, onderdrukken en moorden zullen zij noch in eigen land, noch daarbuiten weten wat het is om veilig te leven”. De strijd die deze club voert is niets anders dan het uitdragen van haat tegen Joden en de staat Israël. De AEL heeft met succes haar extremistische islamitische ideeën naar het hart van de Westerse bevolkingscentra weten te exporteren. In het Westen mogen figuren als Jahjah en andere extremisten van de AEL hun haat jegens het Joodse volk en de staat Israël openlijk demonstreren. Ze zijn wars van alle nationale identiteiten en willen zich alleen met het gedachtengoed van de islam identificeren.

De opvolger van Jahjah is Brahim Harchaoui een zeer gevaarlijke jongeman van Marokkaanse afkomst woonachtig in Borgerhout. Hij is niet zomaar een van de vele sympathisanten van Hezbollah. Hij is actief militant van een Hezbollah groepje in Berchem. Deze rijzende ster binnen de Arabisch Europese Liga richtte in februari 2010 de radicaal islamitische studentenbeweging "The Union of Arab Students in Europe" op. Deze club toont net als Jahjah openlijk haar sympathie voor de Libanese terreurbeweging Hezbollah en is een absolute voorstander van de vernietiging van de staat Israël. Harchaoui kwam in maart 2009 nog in het nieuws toen hij een persoonlijke ontmoeting had met Hezbollah-kindermoordenaar Samir Kuntar. De AEL topman stak zijn bewondering voor deze bloeddorstige moslimterrorist niet onder stoelen en banken.

Brahim Harchaoui links met kindermoordenaar Samir Kuntar.

De monsterlijke wreedaard Kuntar zat sinds zijn zestiende vast in Israël tot hij werd vrijgelaten tijdens een gevangenenruil met Hezbollah. Kuntar werd niettegenstaande zijn wreedaardigheid goed behandeld tijdens zijn gevangenschap. Hij studeerde aan de Israëlische Open Universiteit waar hij de studie sociologie afrondde. Door de kant van de “Bende van Ramallah” te kiezen, heeft de AEL een vruchtbare voedingsbodem gevonden en niet alleen onder migranten maar ook onder autochtone Belgen en Nederlanders.

Moslims nemen de macht over in Brussel

De prestigieuze universiteit in het Belgische Leuven heeft een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn. Volgens de politicoloog Bilal Benyaich telt Brussel tussen de 9.600 tot 13.500 radicale moslims of salafisten. In zijn boek “Islam en radicalisme bij Marokkanen in Brussel” schrijft Benyaich dat 1 op 10 van alle praktiserende Soenitische moslims salafist zijn.

Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden; iedereen die dat toch waagt wordt strafrechtelijk vervolgd. De studie getiteld 'De Iris en het Kruis' werd op 18 november 2011 openbaar gemaakt en schetst een zeer duister toekomstbeeld voor de gecombineerde hoofdstad van België en Europa. De moslims zijn in Brussel echter feitelijk nu al de baas; de groep Vigilance Musulmane spant tegen iedereen die het waagt moslims of de islam te bekritiseren een proces aan. Sommige delen van Brussel zijn veranderd in een getto’s waar allochtone jongeren autochtone Belgen behandelen alsof zij op hun privéterrein lopen. Ze tonen geen enkel respect voor de wetten en de waarden van het land. Dubbel geparkeerde auto's, bestuurders die een kruispunt blokkeren om met elkaar te praten, het is allemaal de normaalste zaak van de wereld. Mensen die daar iets van durven te zeggen worden door allochtone snotapen voor rotte vis uitgemaakt of lopen het risico in elkaar geslagen te worden. Ze voelen zich altijd verongelijkt en tekortgedaan en voor niets verantwoordelijk, het is altijd de fout van iemand anders: van de overheid, van de racistische Belgen.

Volgens Mark Elchardus mede auteur van een wetenschappelijke studie naar de jeugd in Brussel, blijkt de helft van alle jonge moslims antisemitisch te zijn. Vrijheid van meningsuiting en de waarheid zeggen over de islam is in Brussel niet politiek correct. Wie dat toch doet, staat met één been in de gevangenis.
Een Israëliër die undercover is gegaan onder radicale moslimgroepen in Europa, geeft in een viertal video’s een duidelijk beeld over wat er leeft binnen de islamitische gemeenschappen in Europa. Deze video is het eerste deel van Israëlische documentaire makers Zvi Yehezkeli en David Deryi omtrent de radicalisering van moslims in Europa. De film is Hebreeuws gesproken maar Engels ondertiteld. De filmmaker kon zich dankzij zijn vloeiende kennis van de Arabisch taal, moeiteloos mengen in de moslimgemeenschappen in de zogenoemde “no-go zones” van Zweden en Frankrijk en aldus van binnenuit een blik werpen wat leeft binnen islamistische geesten. De volgende drie delen zijn hier te bekijken: Deel 2; Deel 3 en Deel 4.

Rond 1970 waren er amper moslims in Europa. Nu, 2015 verblijven er 50 miljoen moslims in Europa. En dat moslimleger is niet uit de lucht komen vallen. Op 6 november 1973 vergaderden negen Eurolanden in Brussel, i.v.m. de Yom Kipur-oorlog en de daarop volgende olieboycot. Ze gaven een verklaring uit, waarin werd benadrukt hoe afhankelijk Europa was van Arabische olie. Vervolgens sloot Europa een overeenkomst met de Arabische Liga en de 56 moslimlanden van de OIC, waarin onbeperkte olietoevoer naar Europa werd gegarandeerd in ruil voor het inwilligen van diverse eisen van de moslimstaten.1.Europa zou zich inspannen voor de claim van de moslims op Jeruzalem. 2. Europa zou zich hard maken voor het overhandigen van de aloude Bijbelse gebieden Judea, Samaria en het oostelijk deel van Jeruzalem aan het PLO-terreurbewind. 3. Europa zou voortaan de moslim Arabische Palestijnen als een volk behandelen.4. In Parijs werd de organisatie: Euro-Arab Dialoog (EAD) opgericht met een permanent Secretariaat met 350 man, geleid door de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Arabische Liga. Voortaan zou op Regerings- en Parlementair niveau intensief worden samengewerkt met de moslimwereld. In heel Europa zouden Islamitische Universiteiten worden opgericht. En overal zouden propaganda-instituten voor de Islam worden geopend. Afgesproken was dat vergaderingen van de EAD zouden plaatsvinden achter gesloten deuren en dat deze vergaderingen geheim zouden blijven. 5. De Europese Parlementaire Associatie voor Euro-Arabische samenwerking nam unaniem moties en resoluties aan, waarin:-de fundamentele rechten van de moslimimmigranten werden gewaarborgd, zoals blijvende deelneming aan de Arabische cultuur en religie van de moslimimmigranten (dus absoluut géén integratie, assimilatie !) Toegang tot alle Europese sociale voorzieningen voor de moslimimmigranten zou wijd worden geopend 6. De EAD stimuleerde de werkzaamheden van de Europese Parlementaire Associatie voor Euro-Arabische samenwerking. Let wel met instemming en medewerking van de Europese Commissie...

De EAD is in de loop van de jaren 1975 - 2015 nog wat verder gegaan. De doelstellingen werden verder verbreed:1. Het vestigen in Europa van een zeer grote moslimpopulatie, dat enerzijds alle rechten zou verwerven en anderzijds. Arabisch-Islamitische politieke, culturele en religieuze invloed zou gaan uitoefenen in de Europese landen, waarbij moslimpopulatie politiek, cultureel en religieus sterk verbonden zou blijven met de landen van oorsprong.

Inmiddels beginnen in heel Europa burgers en volksbewegingen zich te verzetten tegen de door de gevestigde politieke orde gesteunde afbraak van de democratie en vrijheid van meningsuiting door de islam. Eén van de grootste staatsmannen uit de vorige eeuw, Winston Churchill, pleitte al in 1944 voor het 'etnisch zuiver' houden van de Europese landen, omdat de geschiedenis leert dat het vermengen van volken vrijwel altijd lijdt tot spanningen en uiteindelijk dodelijk geweld. Nadat in Denemarken een Somalische moslim in een basisschool een 10 jarig kind verkrachtte, beginnen Deense rechtsextremisten te leren met vuurwapens om te gaan en zich voor te bereiden op het gewelddadig het land uitzetten van immigranten. Zij vormen onderdeel van een netwerk dat in heel Europa wordt opgebouwd, iets dat de Deense politie reeds bevestigd heeft. Deze zorgwekkende ontwikkeling is het directe gevolg van de jarenlange, door de Europese Unie opgelegde ongelimiteerde immigratie naar Europa en het 'pamperen' van met name moslims, die wel onmiddellijk allerlei rechten en privileges kregen, maar vrijwel geen enkele plichten. De Zweedse Eurocommissaris Cecilia Malmström wil Europa nog veel verder openen voor vluchtelingen en zorgen voor legalere vluchtwegen. Als niet snel tegemoet wordt gekomen aan de zorgen van de gewone man en het probleem van de islam bij de naam wordt genoemd en bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te ontstaan.

In het verre verleden is het de moslims bijna gelukt om Europa te veroveren. Tijdens de imperialistische islamitische veroveringsoorlogen in de 8e eeuw bezetten de moslims naast het Heilige Land, Syrië, Egypte, Noord Afrika en Marokko ook Spanje en Portugal. Vervolgens was het doel de vernietiging van het christelijke Europa. Dat mislukte maar net, toen de islamitische legers in 732 werden verslagen bij het Franse Poitiers, waarna ze uiteindelijk uit Europa werden verdreven. Velen maken de vergelijking tussen de islamitische militaristische veroveringen van toen met de huidige, al tientallen jaren aan de gang zijnde massale immigratie van moslims naar Europa. Wat in de 8e eeuw de islam uiteindelijk tegenhield -namelijk de wil om de moslims te stoppen- broeit nu opnieuw onder de bevolking in Europa. 'De basis van wat politici in Europa zeggen over en doen ten opzichte van immigratie en de rol van de islamitische gemeenschappen in hun landen is aan het verschuiven,' constateerde de New York Times . 'Dat gebeurt op een wijze waardoor de gevestigde politiek haar leiders nu toestaat om zonder omwegen te zeggen dat immigranten, die voor het grootste deel uit moslims bestaan, zich moeten aanpassen aan de regels en tradities van de maatschappijen waar ze in terecht komen, en niet meer andersom.'

Ontkenning van het feit dat de islam in Europa voor steeds meer problemen zorgt blijkt -gezien de sterke opkomst van rechtse vrijheidspartijen- in de praktijk alleen maar averechts te werken. De machtige, met Arabische oliegelden gesteunde pro-islamitische lobby vindt echter nog veel gehoor in de hoogste politieke kringen, waar de islamisten met name gesteund worden door 'links' vanwege het deels overeenkomende fascistische gedachtegoed.Het aantal islamitische fanatici groeit onrustbarend en maken de wereld steeds onveiliger.Er is op dit moment geen godsdienst zo agressief als de islam. De extremisten richten zich niet alleen tegen Joden en christenen, maar tegen alle niet-moslims en zelfs tegen liberale moslims. Alles en iedereen moet buigen voor de mensonterende sjaria die ze overal willen invoeren.

De islam wordt door de politiek, media en allerlei organisaties, nog steeds in een te gunstig daglicht gesteld. Zelfs de Westerse universiteiten worden omgekocht met ladingen petrodollars en voeren steeds meer islamitische studieprogramma’s in die worden geleid door professoren die enkel de loftrompet steken over de islam. Een compleet legioen advocaten-zowel islamitische als ingehuurde- doet er alles aan om islamcritici te intimideren of het zwijgen op te leggen. Ook de media- mogelijk steeds meer afhankelijk van de genereuze advertentiegelden van islam lobbyisten- blaast hetzelfde deuntje mee.

De vraag of het Westen inderdaad islamofobisch is, zoals in met name linkse en christen-democratische kringen wordt beweerd, valt daarom eenvoudig te beantwoorden door slechts te wijzen op de extreem gewelddadige historie van de islam. Na twee mislukte veroveringspogingen is de 'religie van vrede' deels veranderd van tactiek en wordt de Europese democratie en vrijheid van meningsuiting door middel van massa immigratie van binnenuit belegerd.
Federica Mogherini, vertegenwoordiger Buitenlandse Zaken en Veiligheid namens de Europese Commissie, en bekend Israël hater, is echter een andere mening toegedaan door te zeggen dat de ‘politieke islam’ een belangrijk onderdeel is van de toekomst van Europa.Volgens deze dwaalgeest hoort ‘de islam bij Europa en heeft het een plek in de Europese geschiedenis, in onze cultuur, in ons voedsel, en –wat het belangrijkste is- in Europa’s heden en toekomst.’ Mogherini vindt dus dat de islam, mede de toekomst is van Europa. De kliek in Brussel weigert te erkennen dat al die moordende islamitische bendes waaronder de barbaren van IS(IS) feitelijk perfect de ware islam vertolken, en zo nauwkeurig mogelijk alle in de Koran geschreven regels en geboden opvolgt.

IS/IS beweert dat goed getrainde slapende cellen, als zogenaamde “vluchtelingen” sinds 2012 via Turkije Europa binnen zijn gekomen. Een 99 pagina´s tellend manifest met als titel “Black Flags from Rome”, dat in januari 2015 verscheen, schetst gedetailleerd de wens van IS(IS) om islamitische opstanden te ontketenen. Het manifest beschrijft Syrische “vluchtelingen”, die via Italië van de gelegenheid gebruik maakten om verschillende landen in Europa binnen te sijpelen. Dit alles zou plaatsgevonden hebben onder de neus van de Europese geheime diensten, wier taak het in 2012 was om moslims ervan af te houden naar Syrië te reizen. Dit voorbeeld toont aan hoe lang IS(IS) al van tevoren gepland had, jaren voordat Europa zich ervan bewust werd waar haar islamitische medeburgers naartoe gingen. De goed getrainde satanische hellehonden van IS(IS) hebben tot taak geheime cellen te vormen en te wachten totdat ze de opdracht krijgen met de ontwrichting van de Europese samenlevingen te beginnen. Daarbij moeten ze gebruikmaken van straatgevechtstechnieken, net zoals bij de aanslagen van Parijs.

‘Jullie nemen de islam aan, of worden geslacht’

Kais Ben Othmane, een 35 jarige moslimleider in Köln, voorspelt dat op een dag IS(IS)-bendes in de straten van de steden in Europa zullen marcheren. ‘Dan worden de wapens getrokken en nemen jullie of de islam aan, of jullie worden geslacht.’ De islamist bespeurt dat de Duitsers nu al bang zijn, en dat moslims tijdens de terreurinvasie ‘met de zweep door Köln zullen lopen en de vette zwijnenbuiken (de Duitsers) aan lantaarns zullen ophangen.’ Dat het op een keer wel helemaal fout moet gaan blijkt uit de herhaaldelijke waarschuwingen van officials dat niemand geen enkel idee heeft hoeveel islamitische hellehonden zich onder de ‘vluchtelingen’ bevinden. Volgens conservatieve schattingen gaat het om minimaal enkele duizenden tot tienduizenden in heel Europa. Alleen al in Berlijn zijn er 670 bekende Salafisten, waarvan ruim de helft als militant bekend staat. Omdat er door de bezuinigingen een enorm personeelstekort is kunnen die nauwelijks worden gevolgd, en bestaat ook het vermoeden dat het werkelijke aantal radicalen vele malen groter is. ‘We kunnen alleen maar hopen dat er niets gebeurd,’ aldus Hans-Georg Maaβen, president van het Bundesamt für Verfassungsschutz. Op internet zijn talloze video’s te zien van duizenden agressieve jonge mannen, die Europa binnenmarcheren, onderwijl stenen gooiend naar grenspolitie en eisend dat ze een TV, een huis en een auto krijgen van de landen waar ze met geweld binnendringen.

Finse politie slaat alarm: Kinderen en vrouwen worden aangerand door asielzoekers

De politie in Helsinki waarschuwt dat bendes volwassen asielzoekende mannen uit het midden-oosten zich door de stad begeven en systematisch Finse vrouwen en meisjes aan seksuele intimidatie blootstellen. Jonge vrouwen en meisjes worden benaderd, achtervolgd, en op verschillende manieren aangerand. Meestal zijn het kinderen jonger dan 15 jaar die het slachtoffer worden, zegt politiechef Ilkka Koskimäki tegen het Finse dagblad Ilta-Sanomat. Hij waarschuwt dat de nieuwe trend “grootschalig en ernstig” is.– We moeten het feit erkennen dat hier sprake is van een soort trend. We willen niet dat deze trend nog groter wordt. Koskimäki vertelt dat de politie elke week meerdere aangiftes ontvangt over seksuele intimidaties en aanranding door asielzoekers, maar dat het werkelijke aantal misdaden waarschijnlijk een stuk hoger is omdat niet alle slachtoffers naar de politie gaan. De gebeurtenissen vinden voornamelijk plaats in het centrum van Helsinki in de buurt van restaurants en clubs. Net zoals in Keulen verzamelde zich tijdens nieuwjaarsnacht een duizendtal Arabische mannen bij het centraal station in Helsinki. De politie is later met een persbericht naar buiten gekomen dat tijdens deze bijeenkomst op grote schaal aanrandingen hebben plaatsgevonden. In 2015 zijn in Finland meer dan 30.000 asielzoekers gearriveerd, waarvan de meeste uit Irak.

Kindhuwelijken mogen in Nederland

Is het niet om misselijk van te worden? Het Nederlandse Binnenhof is gezakt tot een absoluut dieptepunt. Een motie van de CDA-Kamerlid Peter Oskam om bestaande meer dan walgelijke kindhuwelijken in Nederland nietig te verklaren werd verworpen door PvdA, VVD, de ‘nuttige idioten’ van GroenLinks en de twee Turkse ex-PvdAers, volgelingen van de Turkse dictator Erdogan. En dan te bedenken dat deze beslissing in volstrekte tegenspraak is met wat er in punt 1 van artikel 1.31 van het Burgerlijk Wetboek staat: ‘Om een huwelijk te mogen aangaan moeten een man en een vrouw de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt’. Dat geldt kennelijk niet voor moslims. Die genieten in dit land allerlei vrijheden zo ook het aangaan van kindhuwelijken. Pedofiele smeerlappen van 80 die zich een meisje van 13 ten huwelijk nemen en dat kind dus straffeloos mogen verkrachten. Voor zover bekend worden pedoseksuelen in Nederland vervolgd, maar wanneer het moslims betreft is dat ineens niet meer aan de orde.

Volgens de Duits-Egyptische politicoloog en publicist Hamed Abdel-Samad “staat de islamitische wereld echter voor de ondergang” omdat de islam geen constructieve antwoorden biedt op de uitdagingen en de levensvragen van onze moderne tijd. Vooral in alledaagse vragen en in hun wetgeving lukt het de islamitische wereld niet met het westen samen te werken en is ze ook niet capabel om het denken van anderen te integreren in de eigen beleveniswereld”. Zo stagneert het onderwijs en de opvoeding en wordt er niets op economisch gebied bereikt. De meeste islamitische staten leven van toerisme, landbouw of de opbrengst van hun bodemschatten. Maar over uiterlijk dertig jaar is er geen olie meer. Ook water wordt zeldzaam. Al deze problemen kunnen 57 islamitische landen bij elkaar niet beheersen. Gunstige uitzonderingen zijn Indonesië, Maleisië en deels Turkije”.
Abdel-Samad heeft het over “een soort schizofrenie” in islamitische landen. “Men consumeert westerse producten, maar gelijktijdig schildert men het westen af als decadent en amoreel”. Ter illustratie: nergens wordt zoveel tijd voor de televisie doorgebracht als in islamitische landen. “Maar als het gaat om de modernisering van het denken, om de gelijke rechten van man en vrouw en om de zelfbeschikking van het individu, houdt het moderne denken op. De islam is agressie op zoek naar een excuus. In de islam is niets positiefs te vinden. Er is geen vrijheid, gelijke rechten, zelfkritiek en het ter discussie stellen van de islam mogelijk”.Volgens Abdel-Hamad moeten moslims hun houding ten opzichte van de Koran veranderen. ,,Wij kunnen niet alle levensvragen door de Koran oplossen. De Koran weerspreekt zich als fundamentalisten hun geweld met de Koran legitimeren en politici de vrede met hun uitleg van de Koran. De Koran is in de 7e eeuw in Arabië ontstaan om zaken in een geloofsgemeenschap te regelen”. Maar in de 21e eeuw hebben moslims “nieuwe antwoorden nodig, we hebben gezond mensenverstand nodig”.

Aanrandingen en verkrachtingen in diverse Duitse steden

Tijdens de jaarwisseling (2015-2016) zijn in de Duitse stad Keulen ruim honderd doodsbange vrouwen door een groep van circa duizend jonge moslims aangerand, verkracht en beroofd van portemonnees en mobiele telefoons. Een groot deel van de daders was asielzoeker en nog maar kort in Duitsland. Velen lieten een document zien dat ze kregen bij hun asielaanvraag. Het opnamebureau geeft de asielzoeker dan een kopie van de asielaanvraag met een kopie van zijn foto. Slechts weinigen bleken langer dan drie maanden in Duitsland. Dat zeggen anonieme agenten tegen Welt am Sonntag. De politie bevestigt dat het om mannen gaat met een voornamelijk Arabisch uiterlijk. Volgens de Duitse politie is driekwart van de vrouwen aangerand. De slachtoffers werden door een horde wilde moslims 'als vee' opgejaagd. De meisjes werden uitgescholden voor hoer en slet. Een politiechef spreekt van een respectloosheid die hij in zijn 29 jaar bij de politie nog nooit had meegemaakt. ''Ik heb jonge vrouwen gezien van wie het slipje was uitgetrokken of die door de menigte bespuugd waren. Ik heb huilende vrouwen gezien. “Ook wij werden massaal aangevallen.''“Het ging de daders in de eerste plaats om seksuele misdrijven” Voorbijgangers en agenten slaagden er in om nog veel meer verkrachtingen te voorkomen.

Vrouwen werden aan hun haren over de grond gesleept en vervolgens aangerand. De handelwijze van de daders van Keulen is overigens in de Arabische wereld een bekend fenomeen. Een groep mannen sluit een vrouwelijk slachtoffer in en vergrijpt zich aan de vrouw. De getuigenissen van de slachtoffers zijn verschrikkelijk. Vrouwen en meisjes werden belaagd, bestolen en onderworpen aan walgelijk en uiterst traumatiserend gedrag. Zo getuigde een slachtoffer: “Ze hebben ons ingesloten en begonnen ons te betasten. Ik had vingers in al mijn lichaamsopeningen” aldus Julia W tegen de zender WDR. Een andere getuige verteld dat toen zij bij het centraal station kwamen door twee rijen mannen overal werd betast: “De stemming was bijzonder agressief. Ik werd door meerdere mannen aan mijn borsten en billen vastgepakt.” Een andere vrouw vertelt: "We probeerden langs de Rijnoever te ontkomen, maar toen kwam een hele groep ons tegemoet. Een van hen greep mijn schoondochter tussen de benen. Het was angstaanjagend. Een ander slachtoffer is een vader die met vrouw en twee kinderen bij het verlaten van de stationshal in het gedrang kwam. Hij werd “door een grote groep buitenlanders” die de stationshal binnendrong, bijna onder de voet gelopen en van zijn gezin gescheiden. De mensen uit de opdringerige menigte omsingelden hun slachtoffers, vielen vrouwen lastig en beledigden en bestalen ze. Toen het gezin elkaar terugvond was zijn huilende vijftienjarige dochter net als haar moeder betast. Het dertienjarige zoontje was van zijn mobiel beroofd. De vader zei politie te hebben gezien, maar die schoot niet te hulp. Tussen de daders zaten ook vluchtelingen, verklaarden agenten ondanks eerder berichten dat dit niet het geval was. In Keulen hebben inmiddels 106 vrouwen aangifte gedaan van aanranding of diefstal. Het Openbaar Ministerie in Keulen onderzoekt of er sprake is geweest van een georganiseerde misdaad.

Ook in Hamburg en Stuttgart werden tijden de jaarwisseling tientallen jonge vrouwen door groepen Arabische mannen omsingeld, betast en beroofd. Dat melden verschillende Duitse media, waaronder Bild en Focus. Vijftig vrouwen hebben aangiftes gedaan. De slachtoffers zijn vrouwen van 18 tot 25 jaar. Het gaat volgens de politie om 39 klachten over aanrandingen en veertien over beroving en diefstal.In Stuttgart werden volgens de politie twee 18-jarige meisjes door een groep vijftien mannen omringd en vervolgens aangerand en beroofd. Ook in dit geval spreekt de Duitse politie over daders met een ‘Arabisch uiterlijk’. Het verhaal wat BILD beschrijft lijkt een exacte kopie te zijn van de gebeurtenissen in Keulen: groepjes jonge mannen die vrouwen uitschelden, klem zetten en vervolgens aanranden en beroven. Een woordvoerder van de politie in Hamburg bevestigt dat er tenminste zes aangiftes zijn gedaan. De slachtoffers zijn allen tussen de 18 en 24 jaar oud. Men gaat er vanuit dat er veel meer slachtoffers zijn maar dat die geen aangifte durven te doen, uit angst of schaamte.

Duitsland is op harde wijze geconfronteerd met de gevolgen van de onverantwoorde politiek waarbij het land de afgelopen jaren duizenden migranten binnen liet met een islamitische cultuur. Kritiek over de houding van vluchtelingen is van meet af aan onmiddellijk de kop ingedrukt. Overheid en media hebben tot dusver de vele seksuele misdrijven door asielzoekers doodgezwegen. Mensen die commentaar leveren worden uitgescholden voor nazi’s, racisten, opruiers en vreemdelingenhaters! De Duitse media heeft de gebeurtenissen drie dagen lang bewust verzwegen. Het doodzwijgen van dit soort gebeurtenissen is een slag is in het gezicht van de slachtoffers. Ook Nederland zal op termijn met dit soort smeerlappen te maken krijgen.

Ook de Finse politie meldt dat kinderen en vrouwen worden aangerand door asielzoekers

De Finse politie meldt dat ze elke week meerdere aangiftes ontvangten over seksuele intimidaties en aanrandingen door asielzoekers, maar dat het werkelijke aantal misdaden waarschijnlijk een stuk hoger is omdat niet alle slachtoffers naar de politie gaan. De aanrandingen vinden voornamelijk plaats in het centrum van Helsinki in de buurt van restaurants en clubs. Net zoals in Keulen verzamelde zich tijdens nieuwjaarsnacht (2015-2016) een duizendtal Arabische mannen bij het centraal station in Helsinki. De politie is later met een persbericht naar buiten gekomen dat tijdens deze bijeenkomst op grote schaal aanrandingen hebben plaatsgevonden.In 2015 zijn in Finland meer dan 30 000 asielzoekers gearriveerd, waarvan de meeste uit Irak. Dat is ongeveer tien keer zoveel als het land in 2014 ontving.

De Europese leiders spelen met onze toekomst. Het multiculturalisme is volledig mislukt is, maar desondanks worden de migratiestromen uit de moslimlanden en de gelukzoekers uit Afrika, niet tegengehouden. Europa heeft een ramp over zich uitgesproken. Ze hebben de moed niet om het probleem aan te pakken. Dat de moslimgemeenschap trouw zou zijn aan de democratische waarden van het Westen, is een utopie. Men aanvaardt geen ander systeem dan hun eigen achterlijke barbaarse ideologie. Er bestaan geen enkele intentie vreedzaam te integreren in de westelijke democratische samenleving. Zelfs de derde generatie jonge islamieten zijn fanatieker en kwaadaardiger dan ooit .Het multiculturalisme bestaat niet. De volgelingen zijn opgezweept en klaar om los te barsten. De islam heeft bewezen niet in staat te zijn om zich te ontwikkelen. Het is een achterlijke ideologie dat bij de middeleeuwen is blijven stilstaan.
Avatar gebruiker
Moonlight Fanatic
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 802
Geregistreerd: zo dec 21, 2014 7:51 pm

Re: Europa onder het zwaard van de Islam

Berichtdoor Vinnie » zo aug 28, 2016 2:56 pm

jij moet echt minder op geenstijl kijken, je wordt door hun gehersenspoeld.
ik heb ook een paar vrienden die moslim zijn maar die zijn redelijk gegreineerd, ja ze praten een beetje met een accent en ja ze doen aan ramadan maar nee ze hebben geen geheime agenda om europa over te nemen of om de joden uit te roeien.
ze zijn al 10 keer westerser als hun ouders die meestal nog redelijk conservatief zijn.
de meeste drinken ook gewoon zo nu en dan alcohol :beer:

jij bent dan ook zoon pikkie die denkt alles van moslims af te weten maar er geen eentje persoonlijk kent, dan zou je er misschien achter komen dat het gewoon hele normale mensen zijn waarbij het moslim zijn lang niet het grootste gedeelte van hun leven/identiteit is.
Bij de meeste speelt het niet eens een hele grote rol, waarschijnlijk ben jij er meer mee bezig als hun :lol:


ik raad je aan om je niet de hele dag bang te laten maken achter je computertje en gewoon een keer naar buiten te gaan en het moslims te praten, hetzelfde geld voor vluchtelingen, bij mijn broer zit er eentje in zijn voetbalteam en je raad het nooit, hij is gewoon een hartstikke normale gast die nog nooit iemand heeft aangerand.
Laatst bijgewerkt door Vinnie op zo aug 28, 2016 3:00 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Miss E schreef:Gaat liever als een dronken tokkie de boel op stelten zetten dan vogels spotten.
Avatar gebruiker
Vinnie
DF Addict
Offline
 
Posts: 5033
Geregistreerd: zo feb 26, 2012 1:26 am
Woonplaats: †G-Town †

Re: Europa onder het zwaard van de Islam

Berichtdoor Moonlight Fanatic » zo aug 28, 2016 2:59 pm

Oke, alles gelezen, of alleen het woord jood?
Avatar gebruiker
Moonlight Fanatic
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 802
Geregistreerd: zo dec 21, 2014 7:51 pm

Re: Europa onder het zwaard van de Islam

Berichtdoor Vinnie » zo aug 28, 2016 3:05 pm

Full Moon schreef:Oke, alles gelezen, of alleen het woord jood?


niet alles maar dan nog, het is duidelijk dat je alle asielzoekers en moslims over een kam scheert op basis van negatieve berichtgeving. als je alle negatieve berichtgeving over christenen op deze manier in een betoog zou zetten zou je ze net zo negatief kunnen neerzetten.
je stelt mij eigenlijk wel een beetje teleur, had verwacht dat je meer open minded en genuanceerder was in dit soort dingen, maar nou is het duidelijk dat je gewoon zoon simpele uitkeringstrekker bent, klagen over moslims maar zelf helemaal niks toevoegen aan de maatschappij, schaam je!

als er iets gevaarlijk is voor de vrede in Europa zijn het wel gasten zo als jij, jullie spelen populistische partijen in de kaart die zijn gevaarlijk voor de stabiliteit in europa, niet moslims :#:
Miss E schreef:Gaat liever als een dronken tokkie de boel op stelten zetten dan vogels spotten.
Avatar gebruiker
Vinnie
DF Addict
Offline
 
Posts: 5033
Geregistreerd: zo feb 26, 2012 1:26 am
Woonplaats: †G-Town †

Re: Europa onder het zwaard van de Islam

Berichtdoor Moonlight Fanatic » zo aug 28, 2016 5:23 pm

U hoeft mijn tekst niet te betwisten. U hoeft mij niet met de vinger te wijzen. U hoeft ipv commentaar op een ander te geven gewoon uw conclusies te trekken. Dat ik denk dat ik alles weet en dat dat op uw zenuwen werkt is uw probleem, werk daaraan. Het is een informatief stuk over wat er werkelijk op dit moment aan het gebeuren is. Ik vertel de waarheid, u zevert alleen maar op mijn persoon en niet inhoudelijk op de tekst. U probeert de discussie te doen verzanden in een kinderspeeltuin. Kinderen zijn hier niet toegelaten, alleen maar in het onzin subforum mag u mij beledigen. Hier houdt u zich aan de globale forumregels. :#:
Avatar gebruiker
Moonlight Fanatic
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 802
Geregistreerd: zo dec 21, 2014 7:51 pm

Re: Europa onder het zwaard van de Islam

Berichtdoor Adolf_Seeligmüller » zo aug 28, 2016 6:08 pm

Ik ben het niet eens met dit artikel. Ik zal mijn best doen om uit te leggen waarom.

1) Een groot deel van het artikel refereert aan uitspraken van moslims betreffende Israël en de Israëliërs. Uitspraken waarin gedreigd wordt met geweld en dood tegen het Joodse volk komen inderdaad veel voor. Dit heeft echter weinig te maken met de Islam, het is een gevolg van een bloedig conflict dat al decennia woedt. In iedere oorlog worden vreselijke dingen gezegd over de tegenstander, de Islam is hier slechts een manier om de identiteit en nationale trots van Palestina te stimuleren. De dingen die gezegd worden over Palestina door Israeliers zijn vaak niet veel beter (hoewel de hogere levensstandaard er uiteraard voor zorgt dat de haat wat mooier wordt aangekleed).

2) De invloed en macht van moslims in Europa wordt vooral bewezen met een onderzoek door de KU Leuven. Deze universiteit werkt nauw samen met Israel en is al eerder in opspraak geweest vanwege het meewerken aan de uitbreiding van Israelische nederzetting in Palestina o.a door onderzoek te doen naar de effectiviteit van verhoortechnieken i.s.m het Israelische ministerie voor binnenlandse zaken.
Daarnaast is het een katholieke universiteit (dat is ook waar KU voor staat) die zichzelf als volgt omschrijft:
De KU Leuven (wat staat voor Katholieke Universiteit Leuven) is een zelfstandige universiteit. Zij is gesticht in 1425. Zij is ontstaan en gegroeid in de katholieke traditie. Vanuit haar christelijke mens- en wereldbeeld wil zij een plaats zijn van open discussie over maatschappelijke, levensbeschouwelijke en ethische thema’s, en een kritisch denkcentrum in en voor de katholieke gemeenschap.

Ik heb zo mijn twijfels over de onafhankelijkheid van het onderzoek dat deze universiteit heeft uitgevoerd.

3) Wat betreft de verhalen over gewelds- en zedendelicten, deze zijn uiteraard betreurenswaardig maar hebben weinig met de islam te maken. Het klopt 2e en 3e generatie immigranten oververtegenwoordigd zijn in de statistieken maar dit heeft meer te maken met armoede, een gebrek aan kansen en een zichzelf isolerende subcultuur als reactie op een bevooroordeelde maatschappij.
Iedere ontwikkelde samenleving kent een bevolkingsgroep die minder verdient, minder goed opgeleid is en relatief veel crimineel gedrag vertoont. De afgelopen vijfhonderd jaar zijn dit in Nederland onder andere Spanjaarden, Belgen, Brabanders, Joden, Zigeuners, protestanten en katholieken geweest. Een armere groep met een eigen identiteit is niets nieuws en zeker niet uniek voor de islam.

Ik zal voor nu het even bij deze drie punten houden, ik ben er al langer mee bezig geweest dan ik wil toegeven :snort:


PS: Dit is niet bedoeld als aanval op jou of jouw mening. Ik probeer slechts een bijdrage te leveren aan een debat dat de maatschappij in tweeën deelt en maar al te vaak gevoerd wordt door te schelden op de andere partij. Fijn om te zien dat je argumenten gebruikt om je punt te maken, zolang we rationeel blijven en naar elkaar luisteren werken we naar een oplossing.
''Aan het hoofd der bedwelmende middelen staat de morphine. Het groote gevaar om in het tot gewoonte maken van het gebruik van dit middel te vervallen, ligt in de lafheid van de tegenwoordige menschen.''
-Adolf Seeligmüller (1891)

''Coca is a far more potent and far less harmful stimulant than alcohol, and its widespread utilization is hindered at present only by its high cost.''
-Sigmund Freud (1884)
Avatar gebruiker
Adolf_Seeligmüller
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 327
Geregistreerd: di okt 27, 2015 4:44 pm

Re: Europa onder het zwaard van de Islam

Berichtdoor Moonlight Fanatic » zo aug 28, 2016 6:26 pm

Ik dank jou voor je input. We hoeven het niet helemaal eens te zijn. Ik respecteer jouw mening en het feit dat je de moeite doet zinvolle, bijvullende informatie te verschaffen. Het topic is opgezet, en ik zal niet meedoen in de discussie. Na deze tekst heb ik er mijn buik van vol. ;)
Avatar gebruiker
Moonlight Fanatic
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 802
Geregistreerd: zo dec 21, 2014 7:51 pm

Re: Europa onder het zwaard van de Islam

Berichtdoor Wietsmoker » ma aug 29, 2016 11:32 pm

De moslims (zo heb ik ooit begrepen) kennen Jezus alleen als profeet, niet hoger dan dat.

Oude Jihad: Ze hebben zelf de jihad tegen christenen opgepakt, waardoor kruisvaarders voor de heilige stad Jeruzalem moesten vechten. Die oorlog is door niemand gewonnen.

Moderne Jihad: In de eerste (of grote) wereldoorlog hebben de Duitsers onderzocht of er mogelijkheden waren voor de Arabieren om de Jihad, tegen de Engelse bezetter in dat land, op te voeren. Engeland die moet vechten voor behoud van de kolonies, is verzwakking van geallieerd op het Westerse front (loopgravenoorlog, noord -Frankrijk en België). Alzo dachten de Duitsers.
De Turken hebben nog tegen Churchill gevochten, niet eens onverdienstelijk...

Oftewel: De moderne Jihad is een 100-jarige oorlog onderhand, en wij hebben liggen slapen, beetje alert tegen communisten... Erg hè?
verneukeratief schreef:Je hebt geen balkon en geen tuin. Woon je dan toch in een legertent waar je niet uitgelokt wil worden?
Avatar gebruiker
Wietsmoker
Badass Junkie
Offline
 
Posts: 2684
Geregistreerd: zo apr 24, 2011 7:21 pm
Woonplaats: Flavour Country


  • Gelijkaardige topics
    Reacties
    Bekeken
    Laatste post

Keer terug naar Nieuws en Actualiteiten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten

Royal Queen Seeds banner