Homepage Drugs Trip Reports Verslaving Stimulanten Verdovende Middelen Tripmiddelen More...

Zamnesia banner   Drugs testen banner

Drug Affinities


De in deze tabellen gepresenteerde getallen zijn weergaven van het effect van verschillende drugs, zoals gerapporteerd in wetenschappelijk onderzoek. Deze waarden zijn veelal gerapporteerd als EC50.

Drugs oefenen hun werking uit door in het lichaam aan bepaalde doelen - receptoren - te binden. De kracht waarmee een drug aan zijn receptor bindt is numeriek uit te drukken als een EC50. Deze EC50 kan experimenteel worden bepaald.

De EC50 van een drug voor een bepaalde receptor is de concentratie van die stof waarbij aan de helft van de aanwezige receptoren een molecuul van de drug gebonden is. Bij die concentratie is er dus een merkbaar effect van de drug op die bepaalde receptor. Des te lager de EC50, des te minder er van de drug nodig is om dat effect teweeg te brengen; het effect treedt dan immers al bij een lage concentratie op, ten opzichte van bijvoorbeeld andere drugs.

Aan de hand van deze waarden kan het totale effect van een stof voorspeld worden. MDMA bijvoorbeeld bindt sterk aan de serotoninetransporter (SERT) en minder sterk aan de dopaminetransporter (DAT); een stof die een lage EC50 heeft voor binding aan SERT zal qua effect wel meer op MDMA lijken dan een stof die een zeer hoge EC50 voor SERT heeft en bijvoorbeeld juist sterk aan DAT bindt.

Er is door allerlei complicaties niet zomaar een 1-op-1-verband te berekenen tussen de EC50 van een drug en de benodigde 'echte' dosis ervan. Deze tabellen zijn veeleer bedoeld als indicatie van de effecten van deze stoffen en zeker niet als omrekentabel voor de dosering.

Soms worden Ki- of IC50-tabellen gepresenteerd in plaats van EC50-tabellen. Er zijn nuanceverschillen tussen deze verschillende waarden, maar ze zijn in beginsel vergelijkbaar.

In de tabellen staat bij iedere EC50 achter een ±-teken een meetonzekerheid. Dit getal geeft de spreiding aan in de gemeten waarde; meetresultaten zijn per definitie geen exacte waarden en er kan wat variatie in bestaan. Een kleinere meetonzekerheid betekent dat de waarde met grotere precisie is bepaald.

Van veel stoffen bestaan twee (of soms meer) verschillende vormen, zogenaamde isomeren, door een scheikundige eigenaardigheid. In de meeste gevallen zijn er twee isomeren te onderscheiden, een (+)-isomeer en een (-)-isomeer. Een voorbeeld hiervan is amfetamine; speed van de zwarte markt is doorgaans een 50:50-mengsel (racemisch mengsel) van (+)-amfetamine en (-)-amfetamine, maar bij de apotheek is op recept ook zuivere dexamfetamine ((+)-amfetamine) verkrijgbaar. In de tabel zijn isomeren aangeduid met plus- en mintekens; een racemisch mengsel wordt met een ±-teken aangegeven. Door allerlei factoren is het effect van een racemisch mengsel doorgaans niet gelijk aan het gemiddelde effect van de twee afzonderlijke isomeren.

Als je aanvullingen hebt op deze lijst mag je ze altijd in dit topic posten. Zet er wel duidelijk de bron bij!

Pharmacological Profile of Selected Agents in the Dopamine, Norepinephrine and 5-HT Release and Uptake Inhibition Assays:


Test Drug Release NET
EC50 (nM ± SD)
NE Uptake
Ki (nM ± SD)
Release DAT
EC50 (nM ± SD)
DA Uptake
Ki (nM ± SD)
Release SERT
EC50 (nM ± SD)
5-HT Uptake
Ki (nM ± SD)
Appetite Suppressants and their Metabolites
Phentermine 39.4 ± 6.6 - 262 ± 21 - 3,511 ± 253 -
(+)-Amphetamine 7.07 ± 0.95 - 24.8 ± 3.5 - 1,765 ± 94 -
(-)-Ephedrine 43.1 ± 4.0 - 236 ± 9 - >10,000 >50,000
(+)-Ephedrine 218 ± 14 - 2,104 ± 68 - - -
Diethylpropion >10,000 >10,000 >10,000 >10,000 >10,000 >10,000
N-Ethylpropion 99.3 ± 6.6 - - 1,014 ± 80 2,118 ± 98 -
N,N-Diethylnorpseudoephedrine >10,000 >10,000 >10,000 >10,000 >10,000 >10,000
Phendimetrazine 8,300 ± 445 >10,000 19,000 ± 537 >10,000 >100,000 >100,000
Phenmetrazine 50.4 ± 5.4 - 131 ± 11 - 7,765 ± 610 -
(±)-Pseudophenmetrazine 514 ± 52 - - 2,630 ± 198 >10,000 >10,000
(+)-Pseudophenmetrazine 349 ± 28 - 1,457 ± 138 - >10,000 >10,000
(-)-Pseudophenmetrazine 2,511 ± 561 - - 2,691 ± 176 >10,000 >10,000
Appetite Suppressants Removed from Clinical Use
(±)-Fenfluramine 739 ± 57 - - 23,700 ± 1,300 79.3 ± 11.5 -
(+)-Fenfluramine 302 ± 20 - - 22,000 ± 1,100 51.7 ± 6.1 -
(-)-Fenfluramine - 7,187 ± 559 >10,000 >20,000 147 ± 19 -
(±)-Norfenfluramine 168 ± 17 - 1,925 ± 295 - 104 ± 5 -
(+)-Norfenfluramine 72.7 ± 5.4 - 924 ± 112 - 59.3 ± 2.4 -
(-)-Norfenfluramine 474 ± 40 - - 19,194 ± 1,048 287 ± 14 -
Aminorex 26.4 ± 2.8 - 49.4 ± 7.5 - 193 ± 23 -
Chlorphentermine - 451 ± 66 2,650 ± 273 - 30.9 ± 5.4 -
Abused Stimulants
(+)-Methamphetamine 12.3 ± 0.7 - 24.5 ± 2.1 - 736 ± 45 -
(-)-Methamphetamine 28.5 ± 2.5 - 416 ± 20 - 4,640 ± 243 -
(±)-Methamphetamine 13.8 ± 3.1 - 8.5 ± 1.4 - 1291.7 ± 241.6 -
(±)-MDMA 110 ± 10 - 278 ± 7 - 72 ± 3 -
(+)-MDMA 136 ± 9 - 142 ± 4 - 74 ± 3 -
(-)-MDMA 560 ± 4 - 3,700 ± 100 - 340 ± 20 -
(±)-MDA 108 ± 7 - 190 ± 6 - 160 ± 7 -
(+)-MDA 50 ± 5 - 98 ± 4 - 100 ± 4 -
(-)-MDA 290 ± 10 - 900 ± 30 - 310 ± 10 -
Benzylpiperazine 62 ± 6.5 - 175 ± 13 - 6,050 ± 835 -
Mephedrone 62.7 ± 17.1 - 49.1 ± 8.32 - 118.3 ± 25.9 -
Methylone 152.3 ± 33.2 - 133.0 ± 11.2 - 242.1 ± 48.3 -
Endogenous Substrates
Tyramine 40.6 ± 3.5 - 119 ± 11 - 2,775 ± 234 -
Norepinephrine 164 ± 13 - 869 ± 51 - >10,000 >50,000
Dopamine 66.2 ± 5.4 - 86.9 ± 9.7 - - 6,489 ± 200
Serotonin >10,000 3,013 ± 266 1,960 ± 147 - 44.4 ± 5.3 -
Transporter Inhibitors
GBR-12,935 - 277 ± 23 - 4.90 ± 0.30 - 289 ± 29
GBR-12,909 (Vanoxerine) - 79.2 ± 4.9 - 4.3 ± 0.3 - 73.2 ± 1.5
Cocaine - 779 ± 30 - 478 ± 25 - 304 ± 10
Mazindol 2.88 ± 0.17 - 25.9 ± 0.56 - 272 ± 11 -
Methylphenidate - 118 ± 12 - 90.2 ± 7.9 - -
Desipramine - 8.32 ± 1.19 - 5,946 ± 193 - 350 ± 13
Fluoxetine - 688 ± 39 - >5,000 - 9.58 ± 0.88
Citalopram - 4,332 ± 295 - 20,485 ± 923 - 2,40 ± 0.09
RTI-55 (β-CIT; Iometopane) - 5.89 ± 0.53 - 0.83 ± 0.09 - 1.00 ± 0.03
Indatraline - 12.6 ± 0.5 - 1.90 ± 0.05 - 3.10 ± 0.09
Miscellaneous Agents
Nantenine >10,000 >10,000 >10,000 >10,000 >10,000 >10,000
Tramadol >10,000 2,770 ± 250 >10,000 >10,000 >10,000 1,820 ± 100
JDTic >10,000 1,756 ± 100 >10,000 3,620 ± 230 >10,000 -


Sources:
Rothman RB, Baumann MH. (2006) Therapeutic Potential of Monoamine Transporter Substrates. Current Topics in Medicinal Chemistry. 6(17), 1845-1859. Pubmed Link.
The Designer Methcathinone Analogs, Mephedrone and Methylone, are Substrates for Monoamine Transporters in Brain. pdf

Pharmacological Profile of Selected Agents in the DA, NE and 5-HT Release and Uptake Inhibition Assays:


Compound NE Release NE Reuptake 5-HT Release 5-HT Reuptake DA Release DA Reuptake
Aminorex 26.4 ± 2.8 54.5 ± 4.8 193 ± 23 1,244 ± 106 49.4 ± 7.5 216 ± 7
(+)-Amphetamine 7.07 ± 0.95 38.9 ± 1.8 1,765 ± 94 3,830 ± 170 24.8 ± 3.5 34 ± 6
Chlorphentermine >10,000 451 ± 66 30.9 ± 5.4 388 ± 6 2,650 ± 273 3,940 ± 110
Dopamine 66.2 ± 5.4 40.3 ± 4.4 >10,000 6,489 ± 200 86.9 ± 9.7 38.3 ± 1.6
(-)-Ephedrine 72.4 ± 10.2 225 ± 36 >10,000 >50,000 1,350 ± 124 4,398 ± 213
(±)-Fenfluramine 739 ± 57 1,987 ± 205 79.3 ± 11.5 269 ± 7 >10,000 23,700 ± 1,300
(+)-Fenfluramine 302 ± 20 1,290 ± 152 51.7 ± 6.1 150 ± 5 >10,000 22,000 ± 1,100
(-)-Fenfluramine >10,000  ? 147 ± 19  ? >10,000  ?
mCPP 38.1 ± 4.6  ? >10,000  ? >10,000  ?
MDMA 77.4 ± 3.4 462 ± 18 56.6 ± 2.1 238 ± 13 376 ± 16 1,572 ± 59
(+)-Methamphetamine 12.3 ± 0.7 48.0 ± 5.1 736 ± 45 2,137 ± 98 24.5 ± 2.1 114 ± 11
(-)-Methamphetamine 28.5 ± 2.5 234 ± 14 4,640 ± 243 14,000 ± 644 416 ± 20 4,840 ± 178
Norepinephrine 164 ± 13 63.9 ± 1.6 >10,000 >50,000 869 ± 51 357 ± 27
Phentermine 39.4 ± 6.6 244 ± 15 3,511 ± 253 13,900 ± 510 262 ± 21 1,580 ± 80
Serotonin >10,000 3,013 ± 266 44.4 ± 5.3 16.7 ± 0.9 >10,000 2,703 ± 79
Tyramine 40.6 ± 3.5 72.5 ± 5.0 2,775 ± 234 1,556 ± 95 119 ± 11 106 ± 6.0


Source(s):
Rothman RB, Baumann MH, Dersch CM, et al. (January 2001). "Amphetamine-type central nervous system stimulants release norepinephrine more potently than they release dopamine and serotonin". Synapse (New York, N.Y.) 39 (1): 32-41. doi:10.1002/1098-2396(20010101)39:1<32::AID-SYN5>3.0.CO;2-3. PMID 11071707. PDF
Rothman RB, Baumann MH (July 2002). "Therapeutic and adverse actions of serotonin transporter substrates". Pharmacology & Therapeutics 95 (1): 73-88. PMID 12163129. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0163725802002346. PDF

Effect of Test Agents on Biogenic Amine Release or Uptake [EC50 (nM ± S.D.)]:


Compound NE Release DA Release 5-HT Release
(+)-Amphetamine 7.07 ± 0.95 24.8 ± 3.5 1,765 ± 94
(+)-Methamphetamine 12.3 ± 0.7 24.5 ± 2.1 736 ± 45
(-)-Cathinone 12.4 ± 0.7 18.5 ± 0.3 2,366 ± 138
(-)-Methcathinone 13.1 ± 0.6 14.8 ± 0.4 1772 ± 160
(-)-Ephedrine 43.1 ± 4.0 236 ± 9 -
(+)-Ephedrine 218 ± 14 2,104 ± 68 -
(-)-Norephedrine 42.1 ± 4.3 302 ± 10 -
(+)-Norephedrine 137 ± 8.9 1,371 ± 50 -
(-)-Pseudoephedrine 4,092 ± 432 9,125 ± 480 -
(+)-Pseudoephedrine 224 ± 14 1,988 ± 50 -
(-)-Pseudonorephedrine 30.1 ± 2.2 294 ± 8 -
(+)-Pseudonorephedrine (Cathine) 15.0 ± 4.7 68.3 ± 2.4 -


Source:
Rothman RB, Vu N, Partilla JS, Roth BL, Hufeisen SJ, Compton-Toth BA, Birkes J, Young R, Glennon RA. (2003) In vitro characterization of ephedrine-related stereoisomers at biogenic amine transporters and the receptorome reveals selective actions as norepinephrine transporter substrates. J Pharmacol Exp Ther. 307(1), 138-145. Pubmed Link, PDF Link.

In Vitro Potency as Releasers of Monoamine Neurotransmitters:


Compound [3H]NE [3H]DA [3H]5-HT
d-Amphetamine 7.2 ± 0.44 8.0 ± 0.43 1756 ± 94
3-Fluoroamphetamine (PAL-353) 16.1 ± 1.7 24.2 ± 1.1 1,937 ± 202
4-Fluoroamphetamine (PAL-303) 28.0 ± 1.8 51.5 ± 1.7 939 ± 76
3-Methylamphetamine (PAL-314) 18.3 ± 1.4 33.3 ± 1.3 218 ± 22
4-Methylamphetamine (PAL-313) 22.2 ± 1.3 44.1 ± 2.6 53.4 ± 0.83


Source:
Wee S, Anderson KG, Baumann MH, Rothman RB, Blough BE, Woolverton WL. (2005) Relationship between the serotonergic activity and reinforcing effects of a series of amphetamine analogs. J Pharmacol Exp Ther. 313(2), 848-854. 15677348 Pubmed Link, PDF Link.

Comparison of the Ki (μM) Values of Five Psychostimulants to Inhibit Human and Mouse Monoamine Transporters:


Transporter Cocaine Methylphenidate d-Amphetamine d-Methamphetamine MDMA
Human
hDAT 0.23 ± 0.03 0.06 ± 0.01 0.64 ± 0.14 0.46 ± 0.06 8.29 ± 1.67
hNET 0.48 ± 0.05 0.10 ± 0.01 0.07 ± 0.01 0.11 ± 0.01 1.19 ± 0.13
hSERT 0.74 ± 0.03 132.43 ± 10.71 38.46 ± 3.84 31.74 ± 2.40 2.41 ± 0.73
Mouse
mDAT 0.49 ± 0.04 0.26 ± 0.03 0.56 ± 0.11 0.47 ± 0.08 4.87 ± 0.65
mNET 0.46 ± 0.06 0.17 ± 0.03 0.12 ± 0.02 0.19 ± 0.05 1.75 ± 0.51
mSERT 0.73 ± 0.12 114.37 ± 7.61 23.82 ± 1.71 9.28 ± 0.86 0.64 ± 0.05


Source:
Han DD, Gu HH. (2006) Comparison of the monoamine transporters from human and mouse in their sensitivities to psychostimulant drugs. BMC Pharmacol. 6(6). Pubmed Link, PDF Link.

Antidepressants: Equilibrium Dissociation Constants (KD (nM) ± S.E.M.) and Selectivity for the Human Serotonin, Norepinephrine and Dopamine Transporters:


Antidepressants
Compound SERT NET DAT
Amitriptyline 4.30 ± 0.12 35 ± 2 3,250 ± 20
Amoxapine 58 ± 2 16.0 ± 0.3 4,310 ± 10
Bupropion 9,100 ± 300 52,000 ± 1,000 520 ± 20
Butriptyline 1,360 ± 50 5,100 ± 400 3,940 ± 40
Citalopram 1.16 ± 0.01 4,070 ± 80 28,100 ± 700
Clomipramine 0.28 ± 0.01 38 ± 1 2,190 ± 40
Desipramine 17.6 ± 0.7 0.83 ± 0.05 3,190 ± 40
Desmethylcitalopram 3.6 ± 0.2 1,820 ± 40 18,300 ± 500
Desmethylsertraline 3.0 ± 0.2 390 ± 10 129 ± 2
Dothiepin 8.6 ± 0.4 46 ± 1 5,310 ± 30
Doxepin 68 ± 1 29.5 ± 0.8 12,100 ± 400
Etoperidone 890 ± 40 20,000 ± 2,000 52,000 ± 4,000
Femoxetine 11.0 ± 0.3 760 ± 40 2,050 ± 40
Fluoxetine 0.81 ± 0.02 240 ± 10 3,600 ± 100
Fluvoxamine 2.2 ± 0.2 1,300 ± 30 9,200 ± 200
Imipramine 1.40 ± 0.03 37 ± 2 8,500 ± 100
Iprindole 1,620 ± 40 1,262 ± 7 6,530 ± 20
Iproniazid >100,000 >100,000 >100,000
Lofepramine 70 ± 4 5.4 ± 0.4 18,000 ± 1,000
Maprotiline 5,800 ± 200 11.1 ± 0.3 1,000 ± 20
Mianserin 4,000 ± 300 71 ± 2 9,400 ± 200
Mirtazapine, (±)- >100,000 4,600 ± 300 >100,000
Mirtazapine, (+)- >100,000 2,900 ± 200 >100,000
Mirtazapine, (-)- >100,000 26,000 ± 3,000 >100,000
Nefazodone 200 ± 20 360 ± 40 360 ± 10
Nomifensine 1,010 ± 30 15.6 ± 0.4 56 ± 3
Norfluoxetine 1.47 ± 0.06 1,426 ± 9 420 ± 20
Nortriptyline 18 ± 1 4.37 ± 0.07 1,140 ± 30
Oxaprotiline 3,900 ± 100 4.9 ± 0.2 4,340 ± 30
Paroxetine 0.13 ± 0.01 40 ± 2 490 ± 20
Phenelzine >100,000 49,000 ± 5,000 8,400 ± 200
Protriptyline 19.6 ± 0.5 1.41 ± 0.02 2,100 ± 60
Sertraline 0.29 ± 0.01 420 ± 20 25 ± 2
Tomoxetine 8.9 ± 0.3 2.03 ± 0.06 1,080 ± 50
Tranylcypromine 39,000 ± 2,000 5,900 ± 200 5,100 ± 200
Trazodone 160 ± 20 8,500 ± 300 7,400 ± 300
Trimipramine 149 ± 6 2,450 ± 30 3,780 ± 10
Venlafaxine 8.9 ± 0.3 1,060 ± 40 9,300 ± 50
Viloxazine 17,300 ± 500 155 ± 8 >100,000
Zimelidine 152 ± 6 9,400 ± 100 11,700 ± 400


The Related Compounds: Equilibrium Dissociation Constants (KD (nM) ± S.E.M.) for the Human Serotonin, Norepinephrine and Dopamine Transporters:

Compound SERT NET DAT
Benzodiazepines
Alprazolam >100,000 >100,000 >100,000
Clonazepam >100,000 >100,000 >100,000
Mood Stabilizers
Acetazolamide >100,000 >100,000 >100,000
Carbamazepine 32,000 ± 500 >100,000 >100,000
Lithium Carbonate >100,000 >100,000 >100,000
Valproic Acid >100,000 >100,000 >100,000
Hormones
Estrone 50,000 ± 3,000 >100,000 13,500 ± 600
T3 >100,000 >100,000 81,000 ± 300
Calcium Channel Blockers
Nifedipine >100,000 >100,000 >100,000
Verapamil 246 ± 6 48,000 ± 1,000 20,000 ± 300
Antihypertensives
Reserpine 1,460 ± 60 15,200 ± 900 41,000 ± 2,000
Psychostimulants
Amfonelic Acid  ?  ? 207 ± 5
Amphetamine, (+)- >100,000 530 ± 40 2,900 ± 200
Cocaine 340 ± 20 1,420 ± 50 220 ± 9
Mazindol 39 ± 1 0.45 ± 0.03 8.1 ± 0.4
Methamphetamine, (+)- >100,000 660 ± 20 2,800 ± 100
Methylphenidate 44,000 ± 1,000 234 ± 9 24 ± 1
Vanoxerine 940 ± 20 310 ± 10 27.2 ± 0.2
Antihistamines
Chlorpheniramine 15.2 ± 0.8 1,440 ± 50 1,060 ± 4
Diphenhydramine 3,800 ± 400 960 ± 30 2,200 ± 100
Neurotransmitters
Dopamine >100,000 32,000 ± 3,000 2,400 ± 100
Norepinephrine >100,000 2,200 ± 30 16,200 ± 500
Serotonin 2,100 ± 100 >100,000 >100,000


Source:
Tatsumi M, Groshan K, Blakely RD, Richelson E (December 1997). "Pharmacological profile of antidepressants and related compounds at human monoamine transporters". European Journal of Pharmacology 340 (2-3): 249-58. PMID 9537821. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0014-2999(97)01393-9. PDF

Inhibition of Opioid Binding and Neurotransmitter Uptake:


Compound μ-OR d-OR κ-OR SERT NET
DAMGO 0.365 85 210 >100,000 >100,000
DPDPE 380 4.45 11,700 >100,000 >100,000
U-69,593 1,000 3,750 6.65 >100,000 >100,000
Codeine 160 5,130 5,970 >100,000 >100,000
Oxycodone 8.69 901 1,350 >100,000 >100,000
Hydrocodone 11.1 962 501 >300,000 >300,000
Morphine, (-)- 1.24 145 23.4 >100,000 >100,000
Morphine, (+)- >10,000 >100,000 >300,000 >300,000 >300,000
Buprenorphine 4.18 25.8 12.9 >100,000 >100,000
Naloxone, (-)- 0.559 36.5 4.91 >100,000 >100,000
Naloxone, (+)- 3,550 122,000 8,950 >100,000 >100,000
Naltrexone 0.0825 8.02 0.509 >100,000 >100,000
Levorphanol 0.42 3.61 4.2 86.3 1,210
Dextrorphan 420 34,700 5,950 401 340
Levomethorphan 11.2 249 225 35.8 179
Dextromethorphan 1,280 11,500 7,000 23 240
Levallorphan 0.213 2.18 1,100 7,950 19,100
Dextrallorphan 1,140 2,600 34.6 27,700 804
Methadone, (±)- 1.7 435 405  ?  ?
Methadone, (R)-(-)- 0.945 371 1,860 14.1 702
Methadone, (S)-(+)- 19.7 960 1,370 992 12,700
Levacetylmethadol 9.86 169 1,020 1,440 67,400
Dextropropoxyphene 34.5 380 1,220 30,000 10,000
Tramadol, (±)- 2,120 57,700 42,700 992 785
Tramadol, (+)- 1,330 62,400 54,000 528 2,510
Tramadol, (-)- 24,800 213,000 53,500 2,350 432


Source:
Codd EE, Shank RP, Schupsky JJ, Raffa RB (September 1995). "Serotonin and norepinephrine uptake inhibiting activity of centrally acting analgesics: structural determinants and role in antinociception". The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 274 (3): 1263-70. PMID 7562497. http://jpet.aspetjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=7562497.

The Ki Values of Drugs for Sigma-1, Sigma-2 and NMDA (PCP site) Receptors in Rat Brain Membranes:


Compound s1 s2 NMDA (PCP)
Alazocine 45 ± 4 13,694 ± 4,849 587 ± 108
Dextromethorphan 205 ± 42 11,060 ± 1,320 7,253 ± 302
Dextrorphan 144 ± 37 11,325 ± 1,395 906 ± 77
Dimemorfan 151 ± 17 4,421 ± 277 16,978 ± 488
Dizocilpine 33,756 ± 1,999 51,111 ± 7,630 8.2 ± 1.6
Haloperidol 13 ± 4 148 ± 31 63,951 ± 3,858
Tenocyclidine  ?  ? 36.3 ± 0.2


Source:
Chou YC, Liao JF, Chang WY, Lin MF, Chen CF (March 1999). "Binding of dimemorfan to sigma-1 receptor and its anticonvulsant and locomotor effects in mice, compared with dextromethorphan and dextrorphan". Brain Research 821 (2): 516-9. PMID 10064839. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006-8993(99)01125-7.

Royal Queen Seeds banner