Homepage Drugs Trip Reports Verslaving Stimulanten Verdovende Middelen Tripmiddelen More...

Zamnesia banner   Drugs testen banner

"Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Vragen over alles wat met wiet of hasj te maken heeft mag je hier plaatsen.

"Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Adolf_Seeligmüller » zo nov 01, 2015 6:44 pm

Wie zin heeft om een krantenartikel te lezen uit de tijd dat wiet nog iets nieuws was mag zichzelf gelukkig prijzen.

Dit stuk komt uit 1939 en beschrijft hoe "het plantaardig gif" Amerika overspoelt. Vergeet niet dat in de tijd dat dit geschreven werd speed vrij verkrijgbaar was in de apotheek.
Het staat uiteraard vol met onjuistheden en overdrijvingen, en dat maakt het nu juist zo leuk.

Een beetje historische achtergrond: de bedwelmende werking van de bloemen van de Indische hennepplant waren al voor 1939 bekend, doch voornamelijk in de vorm van hasj uit het midden-oosten. Dit artikel beschrijft voor het eerst het roken van wiet in de vorm van een sigaret (joint) in plaats van als een opium-achtige stof uit het verre oosten.
:stoned:
Je moet misschien een beetje inzoomen om het goed te kunnen lezen.


Wil je meer knipsels lezen over wiet uit een tijd dat het als puur vergif werd gezien? Laat het weten! :grin:
Heb je genoeg van mijn leerzame posts over de geschiedenis van drogerende middelen? Laat het weten! :roll2:
''Aan het hoofd der bedwelmende middelen staat de morphine. Het groote gevaar om in het tot gewoonte maken van het gebruik van dit middel te vervallen, ligt in de lafheid van de tegenwoordige menschen.''
-Adolf Seeligmüller (1891)

''Coca is a far more potent and far less harmful stimulant than alcohol, and its widespread utilization is hindered at present only by its high cost.''
-Sigmund Freud (1884)
Avatar gebruiker
Adolf_Seeligmüller
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 327
Geregistreerd: di okt 27, 2015 4:44 pm

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Fool » zo nov 01, 2015 7:34 pm

:hulde:

Heb je ook een leuke over LSD of een ander psychedelicum? :)
Fool
Stom
Badass Junkie
Offline
 
Posts: 2575
Geregistreerd: za maart 08, 2014 6:39 pm

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Adolf_Seeligmüller » zo nov 01, 2015 8:01 pm

Fool schreef::hulde:

Heb je ook een leuke over LSD of een ander psychedelicum? :)


Een mooi kort bericht aan Amerikaans militair personeel uit 1967:


Ook mooi, hier wordt gesuggereerd dat LSD niet lang populair zal blijven (1967):


Een pagina uit De Telegraaf (1966), de tekst staat in de spoiler eronder.

Spoiler! :
AMSTERDAM, zaterdag de wanden van zijn kamer werden paars en weken ver terug. Na enkele ogenblikken, die hij onderging als een eeuwigheid, vond hij zichzelf terug, kruipend over de grond ais een insekt, opgenomen in een grote felgekleurde ruimte. Het geluid van een langsrijdende auto deed hem zijn handen tegen zijn oren drukken, gemarteld door onduldbare pijn. Daarna gleed alles weg. Ruimte en tijd bestonden niet meer. Hij zweefde groot en machtig in een violette wolk. Hij kon alles, llij kon vliegen. Beter dan de vogels, sneller, sierlijker. Hij ging naar het openstaande raam en sprong naar buiten out een wedstrijd te houden met de meeuwen. Drie verdiepingen lager smakte hij op het dak van een auto. Zwaargewond, beide benen gebroken, werd hij opgenomen in een ziekenhuis. Robin Ilood — zoals ze hem noemden in Leidsepleinkringen — had zich vergist, llij kon niet vliegen, llij had alleen LSD gebruikt.

VOOR haar bestaat dc realiteit niet meer. Barbara leeft nu in haar eigen wereld, waarin alle waarden van plaats verwisseld zijn. In de kamer hangt ergens een schommel. Ze gaat erop zitten en zet af. Misschien verbeeldt, haar door LSD beïnvloed brein zich nu, dat zij vliegt. (Dc foto's bij deze reportage zijn van Ab Pruis).

Overheid dient zeer spoedig in te grijpen

ZE heet Iris en ze is net zeventien jaar. Op de MMS, waar ze in de vierde klas zat, was zij een middelmatige leerlinge. Toen ze het klontje suiker had doorgeklikt, zag ze de wereld veranderen. De muren van de kamer kwamen naar eikaar toe. Ze hoorde vreselijke geluiden, waarvan ze het bestaan nooit had beseft. De kussens van de stoel, waarop ze zat, veranderden in harde, gloeiende stenen. Alles was vijandig. Alle voorwerpen hadden het op haar voorzien. Ze werd bang, doodsbang, vooral, toen ook haar eigen lichaam veranderde. Haar huid omknelde haar als een dwangbuis, verstikte haar. Gillend stond zo op, gillend liep ze door het huis, gillend liep ze naar buiten. En gillend ook werd ze opgesloten in een krankzinnigengesticht. Iris, 17 jaar oud, had met dat suikerklontje LSD geslikt.

LSD is „in", zo in", dat het, marihuana als extase-verwekkend middel van de eerste plaats heeft verdrongen. Het is echter — menen verschillende autoriteiten — veel gevaarlijker dan marihuana, omdat het een soort tijdelijke krankzinnigheid opwekt, en het nog te kort bekend is om te zeggen, dat regelmatig innemen van LSD geen blijvende schade aan de hersenen berokkent. Het gebruik van LSD — oorspronkelijk bedoeld als een middel, dat psychiaters gebruikten bij de psycho-analyse — neemt echter hand over hand toe. Niet alleen bij kringen rond het Leidseplein, maar ook bij de middelbare scholieren in Utrecht en omgeving, in Den Haag, Wassenaar, onder studenten in Groningen, Leiden en Amsterdam, in artistieke kringen in Maastricht, bij medewerkers en employés van radio en t.v. is het aan toe, „klontjes" te slikken. Suikerklontjes. waaraan een heel klein beetje LSD is toegevoegd.

HET middel is nog niet zo oud. Een Zwitserse chemicus, verbonden aan de Zwitserse fabriek Sandoz, dr. A.Hoffman n, was in 1943 bezig met proeven op het gebied van de alkaloïden in moederkoorn, een natuurlijk middel, dat wel gebruikt wordt door vrouwenartsen. Hij zocht een methode, dezo stof synthetisch te vervaardigen. Tijdens zijn onderzoekingen merkte hij, dat hij soms een vreemd gevoel over zich kreeg, dat hij later omschreef als een bijzondere intensivering van zijn gevoelens. Hij handelde dan in een soort bedwelmingstoestand, had gezichtsstoornissen, zag fantastische beelden, verloor alle gevoel voor ruimte'en lijd. Soms leek het alsof hij buiten zichzelf trad, een soort tijdelijke toestand van schizofrenie. Hij ontdekte dat hij .die aanvallen steeds kreeg als hij bezig was met proeven met die inoederkoorn-alkaloïden. Blijkbar kreeg hij, door onzorgvuldig handen wassen en dergelijke, steeds een stof binnen, die hem tijdelijk schizofreen maakte.

HIJ concentreerde zich op deze nieuwe stoffen. Hij nam proeven. Hij slikte een heel kleine hoeveelheid van een nieuwe verbinding — lysergzure diethylamide — in met water. En het werkte. Een halfuur later kon hij noteren: „Duizelig, moeilijk mij te concentreren, onrustig gevoel, neiging om heel hard te lachen." Hij liet zich naar huis brengen. De symptomen waren sterker dan anders. Alles om hem heen vervormde en verkleurde. Hij had soms het gevoel, dat hij stikte, zijn ledematen wogen zwaar als lood, hij merkte soms, dat hij als een waanzinnige schreeuwde, lachte en huilde. Geluiden zetten zich om in felle kleuren. Na enkele uren viel hij in slaap. Nadat hij geslapen had, voelde hij zich wel helder, maar erg vermoeid. Hij realiseerde zich, dat hij een nieuw middel had ontdekt, een stof, die iemand tijdelijk krankzinnig kan maken. Hij noemde het LSD-25.

LSD begint zijn tocht door de medische wereld. Psychiaters en psychologen doen proeven, gaan ermee werken. Vooral in Amerika wekt het veel opzien, worden er uitgebreide proefnemingen mee genomen. In Nederland zijn de psychiaters, mr. dr. Arendscn Hein, geneesheer-directeur van de stichting „Veluweland" en van Groot Batelaar", in Ederveen de reclasseringsgemeenschap van het Leger des Heils, en dr. W. 11. van Rhij 11 uit Enschede, de eerste medici, die het bij hun psychoterapeutische behandeling van hun patiënten gebruiken. De Amsterdamse professor J. T. Baren dregt, psycholoog, neemt proeven met een groep van 43 mensen, onder wie cineast Louis van Gasteren, schaker Jan-Hein Donner en schrijvers Harry Mulischcn Simoii V i n k c n o og. Er wordt over geschreven, over gepraat. Er wordt zelfs een t.v.-uitzending aan gewijd. Langzamerhand werd het middel bekender. Omdat het op geen enkele wijze verboden is — het valt niet onder de Opiumwet en ook niet onder de Wet op Geneesmiddelen — kregen ook niet-medici het vrij gemakkelijk in handen.

Schrijvers, musici, schilders, die hei een keer gebruikten, gingen het meer doen, omdat zij door het innemen van LSD nooit geweten sensaties ondergingen, die, zoals zij stellen, hun creativiteit en hun communicatiemogelijkheden oneindig vergroten. Meer dan door het gebruik van marihuana, of haschisch, meer dan door welk bedwelmend of stimulerend middel dan ook.

HET slikken van LSD werd echter een rage, toen onverantwoordelijke elementen zelfgemaakte pseudo-LSD en minuscule hoeveelheden op suikerklontjes aanbrachten en verkochten. Het blijkt een zeer lucratieve handel te zijn. De aanmaakkosten van LSD zijn gering, en een kilo suikerklontjes kost ƒ 1,45 bij de kruidenier. Bewerkt met LSD echter worden de klontjes verhandeld voor prijzen van ƒ 5 tot ƒ 20 per stuk. Amsterdam is een van de voornaamste centra van deze klontjeshandel geworden. Men heeft er een soort postorderbedrijf mee opgebouwd. Met schoenendozen vol wordt het over de hele wereld verzonden, in Amerika — waar LSD verboden is — in Parijs, op Ibiza zijn de Nederlandse klontjes bekend en gewild. In dope-kringen over de hele wereld weet men, dat in Amsterdam de aanmaak, de verkoop en het in bezit hebben van LSD op geen enkele wijze verboden of strafbaar is.

HET gebruik van LSD begon — en is nog steeds bezig — vormen aan te nemen, die politie en functionarissen van de volksgezondheid met zorg vervullen. In Wassenaar werd een jonge vrouw na gebruik van LSD volkomen schizofreen, het aantal zelfmoorden onder LSD-gebruikers steeg — thans een gemiddelde van vijf per maand — Tri- Peter, een jongen, die van behalve marihuana, haschisch en trichloretylcen ook een fervent gebruiker van LSD was, stierf plotseling na veelvuldig gebruik van LSD en chlorctylccn op een zolder in de Baanbrugsteeg. In de Utrechtscdwarsstraat sprong de Surinamer, die bekend stond als „Robin Hood", na gebruik van LSD van cMehoog dwars door het raam naar buiten, omdat hij meende, dat hij vliegen kon. Enkele LSD-»gebruikers moesten met aanvallen van schizofrenie worden opgenomen in krankzinnigeninrichtingen als het Amsterdamse paviljoen 3 van het Wilhelminagasthuis.

H IJ heeft een LSD-kick. De kleuren zijn veranderd, hij „ziet" geluiden, zijn ledematen leiden een eigen leven. Misschien is hij hu' gelukkig. Misschien ook is hij dodelijk beangst.

OMDAT hét kleurloos, smakeloos en reukloos is, kwamen er de vreemdste toestanden voor. Een modekapper — zelf een groot klontjeslikker — deed het ongemerkt in de koffie en de thee van de klanten in zijn dameskapsalon, die daarna prompt een „LSD-kick"' kregen, wat de heren en dames dan schuddend van het lachen stonden aan te zien. Veel plezier heeft hij er echter niet van gehad. Door de invloed van LSD verloor hij zijn verantwoordelijkheidsgevoel, zijn zakeninstinct liet hem in de steek en hij ging failliet. In handen van niet-medici kan LSD bijzonder gevaarlijk zijn. Er zijn ook andere geluiden over LSD. Vooral in Amerika, maar ook in Europa — onder meer de groep rond Simon Vinkenoog — zijn-er wetenschapsmensen, intellectuelen en kunstenaars die LSD zien als een van de middelen, die een nieuwe wereld kunnen maken.

OOK vele psychiaters geloven dat LSD een zegen kan zijn. Dat het bij behandeling van psychotisch en neurotisch géstoorde mensen in grote mate kan bijdragen tot herstel. Of deze eventuele voordelen van LSD echter opwegen tegen de nadelen van een onbeperkt gebruik door iedereen is zeer de vraag. Professor Barendregt, een van de mensen die uitgebreide proeven nam met LSD, zegt nu: „Misschien heb ik de kracht van dit middel toch onderschat. Niet omdat het tot een lichamelijke verslaving zou lijden. Dat geloof ik niet. Maar het kan de gebruikers zulke nooit vermoede sensaties geven, dat als het middel uitgewerkt is, hij depressief wordt, het leven van alledag bijzonder grauw vindt en alledaags, en dat hij daarom steeds weer teruggrijpt naar deze chemische extaseverwekkers. Ik ben dan ook bepaald tegen ,het niet-medisch gebruik van dit soort middelen en voor iedere wettelijke maatregel, die het gebruik ervan aan banden legt en drastisch doet verminderen.

UIT farmaceutisch oogpunt is LSD-25 een bijzonder gevaarlijke stof. Het wekt experimentele krankzinnigheid, cn de beschadigingen wekken de indruk dat ze blijvend kunnen zijn." Dr. J. H. L Rigter i n k, arts en apotheker, weet waarover hij spreekt. Hij is de farmaceutisch inspecteur van de Volksgezondheid in de provincie Noord-Holland en het snel om zich heen grijpend gebruik van dit extaseverwekkend middel vervult blijkbaar ook hem met zorg. Formeel gezien heeft hij er nog niets mee te maken, omdat LSD onder geen enkele verbodsbepaling valt, ook niet onder de wet op de geneesmiddelen. Wel is hij ervan overtuigd, dat geen enkele apotheker —" volgens de onder hen heersende erecode — dit middel afgeeft aan onbevoegden. LSD kan echter gemakkelijk verboden worden. Artikel 4 van de Geneesmiddelenwet biedt hiervoor de mogelijkheid. Of er op het ogenblik gewerkt wordt aan een verbod van LSD, kon niemand ons nog vertellen. Dat is een zaak voor de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dr. A. J. H. Bartels. Maar totdat dit verbod afkomt, zullen in toenemende mate de „klontjes" worden geslikt, zal het aantal zelfmoord (pogingen) stijgen en zullen de psychiatrische inrichtingen voller raken met LSD-gebruikers, want LSD is „in", volkomen „in".


Alsjeblieft!
''Aan het hoofd der bedwelmende middelen staat de morphine. Het groote gevaar om in het tot gewoonte maken van het gebruik van dit middel te vervallen, ligt in de lafheid van de tegenwoordige menschen.''
-Adolf Seeligmüller (1891)

''Coca is a far more potent and far less harmful stimulant than alcohol, and its widespread utilization is hindered at present only by its high cost.''
-Sigmund Freud (1884)
Avatar gebruiker
Adolf_Seeligmüller
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 327
Geregistreerd: di okt 27, 2015 4:44 pm

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Adolf_Seeligmüller » zo nov 01, 2015 8:29 pm

Nog iets moois (1967)


en een waarschuwing vanuit de academische wereld (1967):
''Aan het hoofd der bedwelmende middelen staat de morphine. Het groote gevaar om in het tot gewoonte maken van het gebruik van dit middel te vervallen, ligt in de lafheid van de tegenwoordige menschen.''
-Adolf Seeligmüller (1891)

''Coca is a far more potent and far less harmful stimulant than alcohol, and its widespread utilization is hindered at present only by its high cost.''
-Sigmund Freud (1884)
Avatar gebruiker
Adolf_Seeligmüller
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 327
Geregistreerd: di okt 27, 2015 4:44 pm

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Wietsmoker » zo nov 01, 2015 8:39 pm

Zie je wel, de hippies hebben gewonnen.
Meer dan 2 joints verder...

Ook onbegrijpelijk maar nu ben ik tenminste 2 joints verder.
Avatar gebruiker
Wietsmoker
Badass Junkie
Offline
 
Posts: 2680
Geregistreerd: zo apr 24, 2011 7:21 pm
Woonplaats: Flavour Country

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Exceptional » zo nov 01, 2015 9:01 pm

Adolf_Seeligmüller schreef:en een waarschuwing vanuit de academische wereld (1967):

Wat is heroçne?
Don't ask me nothing about nothing, I just might tell you the truth.
Avatar gebruiker
Exceptional
Cynic
Donateur
Offline
 
Posts: 3568
Geregistreerd: ma feb 21, 2011 11:47 pm

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Fool » zo nov 01, 2015 9:48 pm

Ghehe, interessant, thanks!

Bijzonder om te zien hoe elke 'expert' in de krant zegt dat dit medische doeleinden zou kunnen hebben en als geneesmiddel geregistreerd zou moeten worden, maar dat zelfs dat op dit moment niet aan de hand is.
Fool
Stom
Badass Junkie
Offline
 
Posts: 2575
Geregistreerd: za maart 08, 2014 6:39 pm

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Adolf_Seeligmüller » zo nov 01, 2015 9:58 pm

Exceptional schreef:Wat is heroçne?

Tot in de jaren zeventig werden kranten "gezet". In dit geval heeft iemand de verkeerde letter uit de bak met vreemde tekens gepakt, ' ç ' moet uiteraard ' ï ' zijn.
''Aan het hoofd der bedwelmende middelen staat de morphine. Het groote gevaar om in het tot gewoonte maken van het gebruik van dit middel te vervallen, ligt in de lafheid van de tegenwoordige menschen.''
-Adolf Seeligmüller (1891)

''Coca is a far more potent and far less harmful stimulant than alcohol, and its widespread utilization is hindered at present only by its high cost.''
-Sigmund Freud (1884)
Avatar gebruiker
Adolf_Seeligmüller
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 327
Geregistreerd: di okt 27, 2015 4:44 pm

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Claviceps » ma nov 02, 2015 5:51 am

Adolf_Seeligmüller schreef:Dit stuk komt uit 1939 en beschrijft hoe "het plantaardig gif" Amerika overspoelt. Vergeet niet dat in de tijd dat dit geschreven werd speed vrij verkrijgbaar was in de apotheek.

Wat historische context voor het artikel uit 1939 wat geschreven is in de periode van steeds verdere ontwikkeling van de War on Drugs. Bronnen die gebruikt zijn komen allemaal van Wikipedia: War on Drugs, Uniform State Narcotic Drug Act, Harry J. Anslinger, en Legal history of cannabis in the United States.

Gezien de periode waarin het zich afspeelt zal fact checken voor een Nederlandse krant in dat tijdperk een enorme taak zijn. Waarschijnlijk is het klakkeloos overgenomen van de propaganda voortkomen uit de campaigne van o.a. Anslinger en Hearst.

 • Regulations and restrictions on the sale of cannabis sativa as a drug began as early as 1860 (see Legal history of cannabis in the United States). The head of the Federal Bureau of Narcotics (FBN), Harry J. Anslinger, argued that, in the 1930s, the FBN had noticed an increase of reports of people smoking marijuana.
 • Harry J. Anslinger, a staunch supporter of prohibition and the criminalization of drugs, a member of the Federal Bureau of Narcotics, campaigned and lobbied for passage of the Uniform State Narcotic Act and the Hearst newspaper media chain was an effective ally in his campaign for passage. Newspaper mogul William Randolph Hearst's empire of newspapers used the "yellow journalism", a type of journalism that presents little or no legitimate well-researched news and instead uses eye-catching headlines to sell more newspapers pioneered by Hearst to demonize the cannabis plant and spread a public perception that there were connections between cannabis and violent crime. The draft of the act was submitted to the American Bar Association at its meeting in Washington in 1932, and it was officially approved by that body and sent to various states the following year.
 • The Uniform State Narcotic Drug Act in 1934 was implemented due to the lack of restrictions in the Harrison Act of 1914. The act was a revenue-producing act and, while it provided penalties for violations, it did not give authority to the states to exercise police power regarding either seizure of drugs used in illicit trade or punishment of those responsible. The purpose of the act was to make the law uniform in the various states with respect to controlling the sale and use of narcotic drugs. The Commissioners on Uniform State Laws intended to effectively safeguard and regulate narcotic drugs throughout all of the states.
 • In 1935, President Franklin D. Roosevelt publicly supported the adoption of the Uniform State Narcotic Drug Act. The New York Times used the headline "Roosevelt Asks Narcotic War Aid".
 • In 1937, the Marijuana Transfer Tax Act was passed. Several scholars have claimed that the goal was to destroy the hemp industry, largely as an effort of businessmen Andrew Mellon, Randolph Hearst, and the Du Pont family. The decision of the United States Congress to pass the Marijuana Tax Act of 1937 was based on poorly attended hearings and reports based on questionable studies.
 • Shortly after the 1937 Marihuana Tax Act went into effect on October 1, 1937, the Federal Bureau of Narcotics and Denver City police arrested Moses Baca for possession and Samuel Caldwell for dealing. Baca and Caldwell's arrest made them the first marijuana convictions under U.S. federal law for not paying the marijuana tax.
Niet te vergeten de wellicht voor sommige bekende propaganda film "Reefer Madness" uitgebracht tussen 1936 en 1939.
American propaganda exploitation drama drug addiction film revolving around the melodramatic events that ensue when high school students are lured by pushers to try marijuana—from a hit and run accident, to manslaughter, suicide, attempted rape, hallucinations, and descent into madness due to marijuana addiction.

“Scientists do not speak in absolutes, they present the results that support the hypothesis and the tolerance for error.”
Claviceps
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 902
Geregistreerd: zo feb 27, 2011 6:17 pm

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor FranX » ma nov 02, 2015 1:33 pm

I have approximate answers and possible beliefs in different degrees of certainty about different things, but I’m not absolutely sure of anything
Avatar gebruiker
FranX
In Memoriam
Offline
 
Posts: 1051
Geregistreerd: wo maart 02, 2011 9:34 am
Woonplaats: Randstad

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Exceptional » ma nov 02, 2015 1:55 pm

FranX schreef:http://i63.tinypic.com/30tmp3t.jpg

Haha. Weet je wat jij bent? Een cocaïnelijder!
Don't ask me nothing about nothing, I just might tell you the truth.
Avatar gebruiker
Exceptional
Cynic
Donateur
Offline
 
Posts: 3568
Geregistreerd: ma feb 21, 2011 11:47 pm

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Dopaminded » ma nov 02, 2015 9:28 pm

Hahaha awesome! Thanks :hulde:
"Jusqu'ici, tout va bien"

Avatar gebruiker
Dopaminded
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 483
Geregistreerd: di jun 03, 2014 10:12 am

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Claviceps » di nov 03, 2015 12:50 am

Op deze site staan wat interessante reclames van vroeger :woeh:
io9.com - Gorgeous Vintage Advertisements for Heroin, Cannabis and Cocaine


Over the next twelve years, Coca-Cola contained an estimated 9 milligrams of cocaine per glass. After 1904, the company started using leftovers of the cocaine-extraction process, instead of fresh leaves.

In een recente Drugs Inc. of anderzijds drugs gerelateerde docu hoorde ik dat ze nog soms cocaine deden smokelen in Coca-Cola. Tenminste dat zei een van de smokkelaars :grin:

“Scientists do not speak in absolutes, they present the results that support the hypothesis and the tolerance for error.”
Claviceps
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 902
Geregistreerd: zo feb 27, 2011 6:17 pm

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Adolf_Seeligmüller » wo nov 04, 2015 5:13 pm

Claviceps schreef:In een recente Drugs Inc. of anderzijds drugs gerelateerde docu hoorde ik dat ze nog soms cocaine deden smokelen in Coca-Cola. Tenminste dat zei een van de smokkelaars :grin:

Hier een link naar een artikel dat de hoeveelheden cocaine die coca-cola jaarlijks produceert (bestemd voor verkoop) beschrijft:
http://www.naturalnews.com/032658_Coca-Cola_cocaine.html#
''Aan het hoofd der bedwelmende middelen staat de morphine. Het groote gevaar om in het tot gewoonte maken van het gebruik van dit middel te vervallen, ligt in de lafheid van de tegenwoordige menschen.''
-Adolf Seeligmüller (1891)

''Coca is a far more potent and far less harmful stimulant than alcohol, and its widespread utilization is hindered at present only by its high cost.''
-Sigmund Freud (1884)
Avatar gebruiker
Adolf_Seeligmüller
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 327
Geregistreerd: di okt 27, 2015 4:44 pm

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor FranX » wo nov 04, 2015 5:56 pm

Adolf_Seeligmüller schreef:
Claviceps schreef:In een recente Drugs Inc. of anderzijds drugs gerelateerde docu hoorde ik dat ze nog soms cocaine deden smokelen in Coca-Cola. Tenminste dat zei een van de smokkelaars :grin:

Hier een link naar een artikel dat de hoeveelheden cocaine die coca-cola jaarlijks produceert (bestemd voor verkoop) beschrijft:
http://www.naturalnews.com/032658_Coca-Cola_cocaine.html#


Het tendentieuze artikel put heel selectief uit de bron en de auteur heeft onderstaande niet vermeldt:

''We purchase a crude extract and purify it further into one chemical form, cocaine hydrochloride U.S.P.'' That product is sold to hospitals and doctors ''primarily as a local anesthetic used by eye and ear, nose and throat specialists,''

Helaas dus geen cocaïne (meer) in de cola.
I have approximate answers and possible beliefs in different degrees of certainty about different things, but I’m not absolutely sure of anything
Avatar gebruiker
FranX
In Memoriam
Offline
 
Posts: 1051
Geregistreerd: wo maart 02, 2011 9:34 am
Woonplaats: Randstad

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Adolf_Seeligmüller » wo nov 04, 2015 6:09 pm

FranX schreef:Helaas dus geen cocaïne (meer) in de cola.


Correct, maar nog wel coca-blad extract. Het artikel beschrijft slechts dat de coca-cola fabrieken in Amerika enorme hoeveelheden cocaïne produceren (door het te extraheren uit de bladeren die gebruikt worden in hun frisdrank) en stelt vraagtekens bij de bestemming van deze enorme hoeveelheid coke.

Het is een interessante gedachte dat een coca-cola fabriek in de VS op legale wijze cocabladeren importeert en deze verwerkt tot niets overblijft dan het blad en de pure cocaïne. Zo'n grote hoeveelheid coke wordt jaarlijks geproduceerd dat het lastig is te geloven dat het slechts voor medische doeleinden wordt gebruikt (dit gebeurt nog maar sporadisch).

Een mondiaal complot of een paranoïde blogger? Jij beslist!
''Aan het hoofd der bedwelmende middelen staat de morphine. Het groote gevaar om in het tot gewoonte maken van het gebruik van dit middel te vervallen, ligt in de lafheid van de tegenwoordige menschen.''
-Adolf Seeligmüller (1891)

''Coca is a far more potent and far less harmful stimulant than alcohol, and its widespread utilization is hindered at present only by its high cost.''
-Sigmund Freud (1884)
Avatar gebruiker
Adolf_Seeligmüller
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 327
Geregistreerd: di okt 27, 2015 4:44 pm

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor FranX » do nov 19, 2015 9:00 am

"Zuigen kreng"

humphry-davy-administering-laughing-gas-1830

I have approximate answers and possible beliefs in different degrees of certainty about different things, but I’m not absolutely sure of anything
Avatar gebruiker
FranX
In Memoriam
Offline
 
Posts: 1051
Geregistreerd: wo maart 02, 2011 9:34 am
Woonplaats: Randstad

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Poseidon » do nov 19, 2015 10:49 am

Aanhangsel uit het boek Breinmanipulatie van W.H.Bowart.

Als ik een keer tijd heb zal ik enkele hoofdstukken samenvatten en posten. Best boeiende materie.

20151119_093826.jpg
20151119_093826.jpg (226.27 KiB) 583 keer bekeken


20151119_093629.jpg
20151119_093629.jpg (179.2 KiB) 583 keer bekeken
Wij willen onze blauwe luchten terug.
Avatar gebruiker
Poseidon
JeVader
In Memoriam
Offline
 
Posts: 10486
Geregistreerd: do maart 17, 2011 4:34 pm
Woonplaats: Liquid Universe

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor FranX » do nov 19, 2015 11:34 am

Poseidon schreef:Aanhangsel uit het boek Breinmanipulatie van W.H.Bowart.

Als ik een keer tijd heb zal ik enkele hoofdstukken samenvatten en posten. Best boeiende materie.Hopelijk krijg je de tijd.
I have approximate answers and possible beliefs in different degrees of certainty about different things, but I’m not absolutely sure of anything
Avatar gebruiker
FranX
In Memoriam
Offline
 
Posts: 1051
Geregistreerd: wo maart 02, 2011 9:34 am
Woonplaats: Randstad

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Poseidon » do nov 19, 2015 12:17 pm

Zal wel lukken FranX maar je mag het ook alvast van me lenen. Echt een boek voor jou. :wink:
Wij willen onze blauwe luchten terug.
Avatar gebruiker
Poseidon
JeVader
In Memoriam
Offline
 
Posts: 10486
Geregistreerd: do maart 17, 2011 4:34 pm
Woonplaats: Liquid Universe

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Maus » do nov 19, 2015 8:17 pm

FranX schreef:

Speedballen :grin: :rock:
Maus schreef:Wees liev voor elkaar en leef in vrede :stoned:


Albert Einstein schreef:
Der hauptgrund für stress ist der tägliche kontakt mit idioten...


Leo Gura schreef:
Society is an amusementpark for the ego to distract you from your truth...
Avatar gebruiker
Maus
RIP lieve Poseidon...
Donateur
Offline
 
Posts: 10206
Geregistreerd: vr mei 18, 2012 10:53 am
Woonplaats: Vrijstaat www.drugsforum.info

Re: "Marihuana heeft geleid tot krankzinnigheid" 1939

Berichtdoor Maus » do nov 19, 2015 8:19 pm

FranX schreef:
Poseidon schreef:Aanhangsel uit het boek Breinmanipulatie van W.H.Bowart.

Als ik een keer tijd heb zal ik enkele hoofdstukken samenvatten en posten. Best boeiende materie.Hopelijk krijg je de tijd.
Maus schreef:Wees liev voor elkaar en leef in vrede :stoned:


Albert Einstein schreef:
Der hauptgrund für stress ist der tägliche kontakt mit idioten...


Leo Gura schreef:
Society is an amusementpark for the ego to distract you from your truth...
Avatar gebruiker
Maus
RIP lieve Poseidon...
Donateur
Offline
 
Posts: 10206
Geregistreerd: vr mei 18, 2012 10:53 am
Woonplaats: Vrijstaat www.drugsforum.info


 • Gelijkaardige topics
  Reacties
  Bekeken
  Laatste post

Keer terug naar De Coffeeshop

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten

Royal Queen Seeds banner