Homepage Drugs Trip Reports Verslaving Stimulanten Verdovende Middelen Tripmiddelen More...

Zamnesia banner   Drugs testen banner

Valdoxan (Agomelatine)

Voor (bijna) alle drugs die je bij de apotheek kunt kopen. Van benzo's tot ritalin. Topics over opiaten zoals codeïne horen in het opiatenforum.

Valdoxan (Agomelatine)

Berichtdoor Vinz » zo aug 12, 2012 12:21 am

Spoiler! :
Wat is Valdoxan?
Valdoxan is een geneesmiddel dat de werkzame stof agomelatine bevat. Het is verkrijgbaar in de vorm van oranjegele langwerpige tabletten (25 mg).

Wanneer wordt Valdoxan voorgeschreven?
Valdoxan wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige depressies bij volwassenen. Een ernstige depressie is een aandoening waarbij patiënten lijden aan stemmingsstoornissen die hen in hun dagelijkse leven belemmeren. Tot de vaak voorkomende symptomen behoren grote somberheid, gevoelens van waardeloosheid, verminderde interesse in favoriete activiteiten, slaapstoornissen, een gevoel dat men wordt geremd (dat alles trager verloopt), angstgevoelens en veranderingen van gewicht. Het geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Hoe wordt Valdoxan gebruikt?
De aanbevolen dosis Valdoxan is één tablet eenmaal daags. Het middel kan met of zonder voedsel voor het slapengaan worden ingenomen. Wanneer er na twee weken geen verbetering van de symptomen optreedt, kan de arts de dosis verhogen naar twee tabletten per dag, die samen voor het slapengaan worden ingenomen. Patiënten met een depressie moeten minimaal zes maanden worden behandeld om er zeker van te kunnen zijn dat de symptomen zijn verdwenen. De leverfunctie van de patiënt dient aan het begin van de behandeling met behulp van bloedonderzoeken te worden gecontroleerd, en opnieuw na ongeveer zes, 12 en 24 behandelingsweken. De lever dient tevens te worden gecontroleerd als de patiënt symptomen ontwikkelt die op leverproblemen zouden kunnen duiden. De behandeling moet worden onderbroken bij patiënten met abnormale leverenzymconcentraties in het bloed. Er dienen in dit geval herhaaldelijke bloedonderzoeken te worden uitgevoerd, totdat de waarde van de leverenzymen weer normaal is. Omdat er geen duidelijk voordeel is gebleken van een behandeling met Valdoxan bij patiënten ouder dan 65 jaar, dient het geneesmiddel in deze leeftijdsgroep met voorzichtigheid te worden gebruikt. Voorzichtigheid is tevens geboden wanneer het middel wordt gebruikt bij patiënten met een matige tot ernstige nierfunctiestoornis. Het geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij patiënten met een leverfunctiestoornis.

Hoe werkt Valdoxan?
De werkzame stof in Valdoxan, agomelatine, is een antidepressivum. Valdoxan heeft een tweeledige werking: enerzijds stimuleert het de MT1- en MT2-receptoren die normaal gesproken door melatonine worden geactiveerd, en anderzijds blokkeert het de 5-HT 2C -receptoren, die doorgaans worden geactiveerd door de neurotransmitter 5-hydroxytryptamine (ook wel serotonine genoemd). Men denkt dat hierdoor de concentraties dopamine en noradrenaline tussen zenuwcellen in de gedeelten van de hersenen die de stemming controleren, stijgen. Vermoed wordt dat hierdoor de symptomen van een depressie worden verlicht. Valdoxan kan ook helpen bij de normalisering van het slaappatroon van patiënten.

Hoe is Valdoxan onderzocht?
De werkzaamheid van Valdoxan werd eerst in proefmodellen getest voordat deze bij mensen werd onderzocht. Valdoxan is in vijf kortdurende hoofdonderzoeken met in totaal 1 893 volwassenen met een ernstige depressie vergeleken met placebo (een schijnbehandeling). Aan drie van deze onderzoeken namen enkele patiënten deel die werden behandeld met andere antidepressiva, fluoxetine of paroxetine, als ‘actief vergelijkingsmiddel’. De groepen die het actieve vergelijkingsmiddel namen werden in de onderzoeken opgenomen om te verifiëren of het onderzoek geschikt was om de werkzaamheid van geneesmiddelen tegen depressie te meten. De voornaamste graadmeter voor de werkzaamheid voor deze vijf onderzoeken was de verandering van de symptomen na zes weken, gemeten met behulp van een standaardschaal voor depressie, de zogenoemde Hamilton Depressieschaal (Hamilton Depression Rating Scale - HAM-D). De firma presenteerde daarnaast resultaten van een aanvullend onderzoek waarin Valdoxan met sertraline (een ander antidepressivum) werd vergeleken. In twee andere hoofdonderzoeken werden de werkzaamheid van Valdoxan en van placebo vergeleken op recidiefpreventie (voorkomen dat de symptomen terugkeren) bij 706 patiënten wier depressie al met Valdoxan beheersbaar was gemaakt. De voornaamste graadmeter voor de werkzaamheid was het aantal patiënten bij wie de symptomen na 24 tot 26 behandelingsweken opnieuw optraden.

Welke voordelen bleek Valdoxan tijdens de studies te hebben?
In de kortdurende onderzoeken bleek Valdoxan werkzamer dan placebo in de twee onderzoeken waarbij geen actief vergelijkingsmiddel werd gebruikt. In de andere drie onderzoeken, waarbij een actief vergelijkingsmiddel werd gebruikt, bleek geen verschil in scores tussen patiënten die Valdoxan innamen en patiënten die werden behandeld met placebo. Er konden in twee van deze onderzoeken echter geen effecten van fluoxetine of paroxetine worden vastgesteld, waardoor de resultaten lastig te interpreteren zijn. Uit het aanvullende onderzoek bleek dat agomelatine werkzamer was dan sertraline, met een verschil in HAM-D-scores van 1,68 na zes weken. In het eerste van de langdurige onderzoeken bleek tijdens 26 behandelingsweken geen verschil tussen Valdoxan en placebo voor wat betreft recidiefpreventie. Uit het tweede onderzoek bleek echter dat de symptomen terugkeerden bij 21 % van de patiënten die gedurende 24 weken Valdoxan innamen (34 van de 165), tegen 41 % van de patiënten die placebo innamen (72 van de 174).

Welke risico’s houdt het gebruik van Valdoxan in?
De meest voorkomende bijwerkingen van Valdoxan (waargenomen bij 1 tot 10 patiënten van de 100 patiënten) zijn hoofdpijn, duizeligheid, somnolentie (slaperigheid), insomnie (slapeloosheid), migraine, misselijkheid, diarree, constipatie (verstopping), pijn in de bovenbuik (maagpijn), hyperhidrose (overmatig zweten), rugpijn, vermoeidheid, stijging van de leverenzymwaarden en angstgevoelens. De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig van aard en komen voor in de eerste twee weken van de behandeling. Sommige bijwerkingen zijn eerder terug te voeren op de depressie van de patiënt dan op Valdoxan zelf. Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Valdoxan. Valdoxan mag niet worden gebruikt bij mensen die mogelijk overgevoelig (allergisch) zijn voor agomelatine of voor enig ander bestanddeel van het geneesmiddel. Het middel mag niet worden gebruikt bij patiënten met een leverfunctiestoornis, zoals levercirrose (verlittekening van leverweefsel). Het mag ook niet worden gebruikt bij patiënten die geneesmiddelen innemen die de afbraak van Valdoxan in het lichaam vertragen, zoals fluvoxamine (een ander antidepressivum) en ciprofloxacine (een antibioticum). Valdoxan mag niet worden gebruikt bij oudere patiënten die lijden aan dementie.

Waarom is Valdoxan goedgekeurd?
Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) stelde vast dat de voordelen van Valdoxan voor de behandeling van depressie minder groot zouden kunnen zijn dan die van andere antidepressiva. Omdat het geneesmiddel echter over een nieuw werkingsmechanisme, weinig bijwerkingen en een ander veiligheidsprofiel beschikt dan bestaande antidepressiva, was het CHMP van oordeel dat Valdoxan een waardevolle behandeling zou kunnen zijn voor sommige patiënten, mits
hun leverfunctie regelmatig wordt gecontroleerd. Het CHMP heeft daarom geconcludeerd dat de voordelen van Valdoxan groter zijn dan de risico's voor de behandeling van ernstige depressies bij volwassenen. Het Comité heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van Valdoxan.

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig gebruik van Valdoxan te waarborgen?
De fabrikant van Valdoxan zal educatief materiaal voor de voorschrijvende artsen beschikbaar stellen als Valdoxan op de markt komt. Dit materiaal bevat informatie over de veiligheid van het geneesmiddel, vooral over de mogelijke effecten op de lever en wisselwerkingen met andere geneesmiddelen.

Overige informatie over Valdoxan:
De Europese Commissie heeft op 19 februari 2009 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Valdoxan verleend aan Les Laboratoires Servier.Bron: European Medicines Agency

Meer info incl. bijsluiter.

Iemand ervaring met dit medicijn?
Avatar gebruiker
Vinz
<3
Badass Junkie
Offline
 
Posts: 3045
Geregistreerd: ma maart 28, 2011 12:10 pm

Re: Valdoxan (Agomelatine)

Berichtdoor Davinci » do aug 16, 2012 10:31 am

Hmm had ik nog nooit van gehoord, moet je deze nemen?
Recreatief zit er in ieder geval geen enkele waarde in.
Het lijkt in ieder geval minder te verneuken dan de klassieke SSRI.

Biochemische onevenwichten gaan bestrijden met andere chemische geneesmiddelen is altijd een delicate zaak.
Veel sporten, gezond eten, zonlicht, meditatie helpen de meeste al een grote stap vooruit.
You have to know the material you're writing about before you alter it.
Avatar gebruiker
Davinci
Omnia fert aetas
Donateur
Offline
 
Posts: 1504
Geregistreerd: vr maart 04, 2011 1:47 pm
Woonplaats: Permanent ++

Re: Valdoxan (Agomelatine)

Berichtdoor Einstein » do aug 16, 2012 1:33 pm

Hmm, het zal misschien licht recreatief zijn (licht kalmerend door blokkering van 5-HT-2C), maar erg spectaculair is het waarschijnlijk niet.
Did: espresso, energy drink, jenever, sigaren
To do: meer espresso, energy drink, jenever en sigaren

Geloof het of niet, het heeft mijn derde oog geopend; ik zie wat ik zie in slowmotiondimensies
Avatar gebruiker
Einstein
Koos Kansloos
Donateur
Offline
 
Posts: 11460
Geregistreerd: ma feb 21, 2011 11:57 pm
Woonplaats: Een filiaal bij u in de buurt

Re: Valdoxan (Agomelatine)

Berichtdoor Davinci » do aug 16, 2012 10:50 pm

Einstein schreef:Hmm, het zal misschien licht recreatief zijn (licht kalmerend door blokkering van 5-HT-2C), maar erg spectaculair is het waarschijnlijk niet.Met 5-HT receptoren gaan recreëren doe je beter niet in functie van de heilige amfetamines (mdma/6apb etc)
Alle kleine beetjes maken uit... (Dit is slechts de mening van de junk die de ultieme high zoekt)
You have to know the material you're writing about before you alter it.
Avatar gebruiker
Davinci
Omnia fert aetas
Donateur
Offline
 
Posts: 1504
Geregistreerd: vr maart 04, 2011 1:47 pm
Woonplaats: Permanent ++

Re: Valdoxan (Agomelatine)

Berichtdoor Einstein » vr aug 17, 2012 1:08 am

Als je weken lang flink aanklooit met agomelatine kan je misschien wel op serieuze mentale afkickverschijnselen stuiten als tijdelijke depressiviteit of angst, maar verder is er niet zo heel veel aan de hand, geloof ik. Aangezien het juist het omgekeerde doet van MDMA, maar dan op één heel specifieke receptor, zal het vrij weinig met de tolerantie daarvoor te maken hebben - ik vermoed ook nog eens dat MDMA-tolerantie niet veroorzaakt wordt door 'overbelaste' 5-HT-receptoren, maar door geteisterde transporters, maar dat terzijde. Overigens werken LSD, 2C-B, .. ook op 5-HT-receptoren en daarbij is niets aan de hand :#:
Hoe dan ook, zoals ik al zei: heel erg spannend is dit spul waarschijnlijk niet.
Did: espresso, energy drink, jenever, sigaren
To do: meer espresso, energy drink, jenever en sigaren

Geloof het of niet, het heeft mijn derde oog geopend; ik zie wat ik zie in slowmotiondimensies
Avatar gebruiker
Einstein
Koos Kansloos
Donateur
Offline
 
Posts: 11460
Geregistreerd: ma feb 21, 2011 11:57 pm
Woonplaats: Een filiaal bij u in de buurt


Keer terug naar Farmaceutische Drugs

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

Royal Queen Seeds banner