Homepage Drugs Trip Reports Verslaving Stimulanten Verdovende Middelen Tripmiddelen More...

Zamnesia banner   Drugs testen banner

Misverstanden rond GHB en GBL

Voor alles over GHB, in België ook wel "vloeibare xtc" genoemd.

Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Drefbon » za sep 29, 2012 6:35 am

Omdat het op fora en websites stikt van de theorieën omtrent de werking / het gevaar van GHB en GBL, en omdat ik nu wel eens wil weten hoe het echt zit hiermee heb ik rondgezocht in de wetenschappelijke literatuur, ik heb het een en ander samengevat opdat de discussie nu eindelijk eens kan worden beëindigd. Als er iets onduidelijk voor je is of als je kritiek hebt op het een en ander kan je me altijd een PM sturen, gewoon reageren kan natuurlijk ook.


Verschillen in pharmacokinetiek

Wat werkt nu beter willen een boel mensen weten. Volgens velen is er geen of nauwelijks verschil omdat GBL in GHB zou worden omgezet.
Studies hebben laten zien dat er wel degelijk verschil zit in de pharmacokinetiek (wat er met een stof gebeurt na inname) van GHB en GBL, GBL is potenter, werkt sneller dan GHB en bovendien is de bioavabiliteit groter.
Dit alles is te verklaren door het feit dat GBL lipofieler is dan GHB, wanneer beide stoffen in het maag-darmstelsel terechtkomen zal GBL direct de celmembranen kunnen passeren waarna het in het bloed terechtkomt. GHB komt de maag binnen als GHB-, dit reageert met H+ uit het maagzuur waarna het ook de bloedbaan binnen kan treden.

De reactie tussen GHB en GBL is een evenwicht, GHB heeft de overhand wanneer de pH van het milieu waarin de stoffen zich bevinden hoger is dan 4,72, ligt deze lager dan heeft GBL de overhand. Dit geldt alleen zolang er niet een hoeveelheid het enzym lactonase als kathalysator aanwezig is. Lactonase wordt bij mensen alleen gevonden in de lever en in het bloed. Dit betekent dus dat een deel van de GHB die door de bloed-hersenbarriëre heen gedrongen is weer wordt omgezet in GBL.
Voor zover men weet is GBL zelf niet in staat te binden aan dezelfde receptoren waar GHB bindt, de GHB-receptor en de GABA(b) receptor. GBL heeft op zichzelf dus (waarschijnlijk) geen psychoactieve werking.


De evenwichtsreactie tussen GBL en GHB


Schadelijkheid van GBL

Er is onder andere op drugsfora veel discussie over de schadelijkheid van GBL, allerlei spookverhalen doen de ronde: GBL zou bijvoorbeeld de maagwand oplossen of het bloed verzuren.
Er is redelijk wat onderzoek gedaan naar de toxiologie van GBL, dit onderzoek dat bij proefdieren werd uitgevoerd wees uit dat GBL een relatief lage acute toxiciteit bezit, het enige dat kon worden aangetoond was onderdrukking van het centraal zenuwstelsel. GBL is uitgebreid onderzocht op onder andere ‘embriotic effects’ en mutageniteit, alle resultaten waren negatief. Ook is GBL onderzocht op carcinogene eigenschappen omdat het veel werd gebruikt in de chemische industrie. GHB bleek niet kankerverwekkend in vrouwtjesratten na een studie van twee jaar, in mannetjesratten werden slechts twijfelachtige indicaties gerapporteerd. Echter, de gevoeligheid van dit onderzoek op mannetjesratten kon niet goed worden uitgevoerd omdat de ratten elkaar aanvielen als gevolg van ontwenningsverschijnselen.

Verder onderzoek naar verschillen in toxiciteit van GBL tussen proefdieren en mensen leverde nauwelijks duidelijke gegevens op, dit kwam vooral omdat GBL in mensen sneller wordt omgezet in GHB.


Schadelijkheid Na+

Als je een avondje flink wat GHB nuttigt zou je risico lopen op een natriumvergiftiging? Allereerst bestaan er twee typen natrium, metallisch natrium en geïoniseerd natrium (Na+) Alleen het tweede type kan bestaan in het lichaam, als metallisch natrium in contact met water reageert het namelijk meteen tot onder andere Na+, dit type natrium is erg gevaarlijk omdat de reactie zeer heftig verloopt. Inslikken van een blokje metallisch natrium zou grote schade aan mond / slokdarm toebrengen.
Geïoniseerd natrium kan niet als zuivere stof bestaan, het is altijd elektrisch gebonden aan een deeltje met een negatieve lading zoals Cl- in keukenzout. In het lichaam spelen Na+ ionen een belangrijke rol in het zenuwstelsel.
Verreweg de meeste natriumverbindingen zijn niet direct toxisch, er ontstaat bij inname van een beperkte hoeveelheid geen schade.
Wat wel schadelijk is, zoals voor alle stoffen geldt, is het binnenkrijgen van teveel natrium, zoals Einstein al uitrekende bestaat een gram GHB voor ongeveer 25% aan Na+. Als we uitgaan van het gebruik van 20 gram GHB levert dit dus in totaal 5 gram Na+ ionen op. Deze ionen worden door speciale transporteiwitten op celmembranen naar het bloed getransporteerd. De vrijgekomen positieve lading van het ion wordt door de omzetting van GHB- tot GHB nu geneutraliseer door het Cl- ion dat vrijkomt wanneer het H+ ion uit het maagzuur reageert met GHB-. De potentiële vergiftigingsdreiging wordt nu dus eigenlijk gevormd door NaCl (als losse ionen). Een teveel aan Na+ ionen wordt hypernatriëmie genoemd.
Een teveel aan NaCl is erg gevaarlijk, het kan leiden tot hart- en herseninfarcten en is volgens sommige berichten verantwoordelijk voor 5000 sterfgevallen per jaar. Een teveel aan NaCl kan ook leiden tot een te hoge bloeddruk en het vasthouden van vocht door middel van osmose.
De LD50 waarde (concentratie waaraan 50% van de blootgestelde individuen overlijdt) is voor natrium 3000mg/kg, voor een mens van 75kg komt dit neer op 225 gram. Omgerekend naar GHB levert dit 900 gram op, het lijkt me dus onwaarschijnlijk dat de Na+ ionen een gevaar vormen. Natuurlijk moet ik er wel bijzeggen dat er altijd uitzonderingen kunnen bestaan.

-

Ik hoop dat ik nu wat misverstanden uit de wereld geholpen heb, ik vond het leuk om hier informatie over te zoeken en ik denk dat ik in de toekomst zeker nog verbeteringen in dit artikel zal aanbrengen. Ook zal ik nog aanvullingen plaatsen omdat het nog zeker niet af is, de nacht is echter alweer voorbij dus dat zal voor een volgende keer zijn.
Als iemand nog vragen / kritiek / suggesties enzovoort heeft, laat het me weten. Als iemand wil dat ik over een onderwerp nog meer opzoek en schrijf, stuur me een PM ofzo.Tenslotte nog wat leuke weetjes:

- GBL is ook een natuurproduct, het wordt gevonden in wijn, concentratie 0,004g/750ml

- Naast GBL en 1,4- butaandiol bestaat er nog stof die kan worden omgezet in een soort GHB. Dit is GVL (4-pentaloide), GVL wordt omgezet tot 4-methyl-GHB zou iets minder potent zijn dan GHB zelf. Wat interessant is, is dat GVL is goedgekeurd als voedingsmiddel.

- Nederland is een van de weinige moderne landen waar GBL legaal is.

- De meesten van ons zijn wel bekend met de remming van MAO waardoor bepaalde middelen minder snel worden afgebroken. Dit blijkt echte ook voor GHB mogelijk te zijn, de actieviteit van het enzym dat GHB afbreekt, ‘GHB-dehydrogenase’ kan worden geremd door onder andere: valproate, ethosuximide, salicylate, amobarbital, phenytoin, disulfiram en cyanide (engelse namen). Hiernaast kan dit ook optreden in mensen met de ziekte fenylketonurie.
Edit: Dit zijn allemaal zeer gevaarlijke combinaties!


- Bang dat je maag schade oploopt omdat er nog een beetje NaOH in je GHB zit? Maak je niet druk, dit reageert met het zoutzuur in je maag netjes tot keukenzout (NaCl) en water. Als je geen rennies in huis heb kan je dus ook gewoon GHB die een beetje basisch is pakken! (grapje hé, boven pH 10 wordt dat gevaarlijk).
De concentraties GHB die van nature in de hersenen vrijkomen tijdens het slapen.Bronnen (o.a.)

The Role of GABAB Receptors in the Discriminative StimulusEffects of_-Hydroxybutyrate in Rats: Time Course andAntagonism Studies (Roth and Giarman 1966)

http://www.cal-tox.org/Downloads/proceedings/1103/marinetti_ghb_cat_nov_2003.pdf
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0166432808005408
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/5.4GBLpre-review.pdf
http://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/na.htm


Verder heb ik zoekmachines als PubMed, Scopus en Omega gebruikt

-

Antwoorden op vragen

Einstein schreef:Acute giftigheid is ook niet het grootste risico van het verorberen van veel natrium, eerder inname van chronisch te hoge hoeveelheden


Te hoge concentraties natriumionen kunnen leiden tot onder andere verwarring en coma, gegevens over bij welke concentraties deze symptomen kunnen optreden heb ik nog niet gevonden. Het lichaam is wel erg goed uitgerust om om te gaan met verhoogde Na+ concentraties, de nieren zullen meer urine gaan uitscheiden om de concentraties naar benden te brengen. Bij onderzoek in ratten werd na het chronisch toedienen van hoge concentraties Na+ en K+ werden veranderingen in de natrium-kalium pompen waargenomen, de pompen vertoonden minder affiniteit voor intercellaire Na+ ionen. Ook werd een verhoogde bloeddruk gemeten en bleek de bloedstroom naar de nieren verminderd met 20%. Al met al kan het gedurende langere tijd innemen van hoge concentraties Na+ en K+ ionen dus gevaarlijk zijn.

-

SjitHeppens schreef: k mis hier nog het alternatief van K-GHB (dus GHB gemaakt met KOH in plaats van NaOH).De LD50 van Kaliumchloride in grote zoogdieren ligt rond de
3020 mg/kg. Symptomen van een KCl vergiftiging zijn acute cardiovasculaire problemen, spierzwakte en verlamming. Een hoge dosis kaliumionen kan zelfs een hartstilstand veroorzaken. Hiervan werd gebruikgemaakt bij het voltrekken van doodstraffen in de Verenigde Staten, de veroordeelden kregen als laatste van een serie injecties een spuit met kaliumchloride toegediend wat het hart stopte.

Als de LD50 van KCl wordt omgerekend naar buizen GHB zal hier een enigszins vergelijkbare uitkomst als bij NaCl uitkomen.


-

Snuifduif schreef:Zal GHB niet weer (deels) omgezet worden in gbl in de maag door de lage pH?


Een deel van De GHB zal waarschijnlijk wel weer in GBL worden omgezet, alleen denk ik dat de hoeveelheid GHB die door de maagwand word opgenomen zo groot is dat de omzetting in GBL minimaal zal zijn. Als GHB- in het maagzuur terechtkomt zal de omzetting in GHB snel en aflopend verlopen, hierdoor zal er maar weinig GHB- overblijven om te reageren tot GBL

-

SjitHeppens schreef:Ik zie dat je iets hebt toegevoegd over kalium. Interessante info, maar wat ik nu toch nog mis is het verschil tussen NaGHB en KGHB, en de werking/evt. lichamelijke schade bij kleine doses kalium vergeleken met die van natrium (waaraan je wel veel aandacht besteedt).


De werking is, zoals Snuifduif al beweerde, hetzelfde aangezien NaGHB en KGHB beide in de maag opsplitsen. De sterkte is echter wel verschillend, ik zal het even uitrekenen:

Molaire massa NaGHB = 127 g/mol
Molaire massa KGHB = 143 g/mol

1,0 gram NaGHB bevat 1,0/127=7,874*10-3 mol GHB- ionen

7,874*10-3 mol GHB- ionen zijn terug te vinden in 7,874*10-3 x 143 = 1,126 g KGHB

Dit betekent dus dat 1,0 gram NaGHB even sterk is als 1,126 g KGHB

(waarden afgerond en significantie niet van belang geacht)

De lichamelijke schade aangericht door Na+ en K+ ionen is, zoals Snuifduif al beweerde, te verwaarlozen.

-

Garfield schreef:Dat je Kaliumhydroxide beter kan gebruiken ivm vocht vasthouden is zeker een onzin verhaal?
Dat las ik volgens mij ergens op een site.


Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van oedeem-verschijnselen die kunnen optreden bij het gebruik van NaGHB, ik heb hier zelf in het verleden ook wel eens last van gehad. Voor het antwoord op deze vraag moet je even een stukje naar beneden scrollen.
Laatst bijgewerkt door Drefbon op za okt 13, 2012 7:41 am, in totaal 9 keer bewerkt.
Dref = back
Avatar gebruiker
Drefbon
domoor (geweest)
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 496
Geregistreerd: di feb 21, 2012 1:43 pm

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Einstein » za sep 29, 2012 1:25 pm

Drefbon schreef:De LD50 waarde (concentratie waaraan 50% van de blootgestelde individuen overlijdt) is voor natrium 3000mg/kg, voor een mens van 75kg komt dit neer op 225 gram. Omgerekend naar GHB levert dit 900 gram op, het lijkt me dus onwaarschijnlijk dat de Na+ ionen een gevaar vormen. Natuurlijk moet ik er wel bijzeggen dat er altijd uitzonderingen kunnen bestaan.

Acute giftigheid is ook niet het grootste risico van het verorberen van veel natrium, eerder inname van chronisch te hoge hoeveelheden :woeh:
Drefbon schreef:- De meesten van ons zijn wel bekend met de remming van MAO waardoor bepaalde middelen minder snel worden afgebroken. Dit blijkt echte ook voor GHB mogelijk te zijn, het enzym dat GHB afbreekt, de activiteit van dit ‘GHB-dehydrogenase’ kan worden geremd door onder andere: valproate, ethosuximide, salicylate, amobarbital, phenytoin, disulfiram en cyanide (engelse namen).

Wel bijna allemaal gevaarlijke combinaties :woeh: :rock:

Verder een accuraat overzicht.
Did: espresso, energy drink, jenever, sigaren
To do: meer espresso, energy drink, jenever en sigaren

Geloof het of niet, het heeft mijn derde oog geopend; ik zie wat ik zie in slowmotiondimensies
Avatar gebruiker
Einstein
Koos Kansloos
Donateur
Offline
 
Posts: 11460
Geregistreerd: ma feb 21, 2011 11:57 pm
Woonplaats: Een filiaal bij u in de buurt

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Petrovic » za sep 29, 2012 1:49 pm

Sticky waardig vind ik.
Avatar gebruiker
Petrovic
Wipkip Specialist
Moderator
Offline
 
Posts: 6922
Geregistreerd: ma feb 21, 2011 9:12 pm
Woonplaats: Onder zeeniveau

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor SjitHeppens » zo sep 30, 2012 10:42 pm

Ik mis hier nog het alternatief van K-GHB (dus GHB gemaakt met KOH in plaats van NaOH).
SjitHeppens
Experimenterende Gebruiker
Offline
 
Posts: 77
Geregistreerd: za apr 02, 2011 12:04 am

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor snuifduif » zo sep 30, 2012 11:01 pm

Zal GHB niet weer (deels) omgezet worden in gbl in de maag door de lage pH?
Avatar gebruiker
snuifduif
Lulhannes deluxe
DF Addict
Offline
 
Posts: 5161
Geregistreerd: za maart 05, 2011 7:00 pm
Woonplaats: Drugs en Omstreken

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Einstein » zo sep 30, 2012 11:27 pm

Waarschijnlijk wel :) Het is haast een soort pingpong tussen GHB en GBL :#:
Did: espresso, energy drink, jenever, sigaren
To do: meer espresso, energy drink, jenever en sigaren

Geloof het of niet, het heeft mijn derde oog geopend; ik zie wat ik zie in slowmotiondimensies
Avatar gebruiker
Einstein
Koos Kansloos
Donateur
Offline
 
Posts: 11460
Geregistreerd: ma feb 21, 2011 11:57 pm
Woonplaats: Een filiaal bij u in de buurt

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Drefbon » ma okt 01, 2012 12:03 am

SjitHeppens schreef:Ik mis hier nog het alternatief van K-GHB (dus GHB gemaakt met KOH in plaats van NaOH).


snuifduif schreef:Zal GHB niet weer (deels) omgezet worden in gbl in de maag door de lage pH?


Ik zal morgen het topic aanpassen en proberen jullie vragen te beantwoorden.
Dref = back
Avatar gebruiker
Drefbon
domoor (geweest)
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 496
Geregistreerd: di feb 21, 2012 1:43 pm

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Stefaan » di okt 02, 2012 7:51 pm

Drefbon schreef:Ik zal morgen het topic aanpassen en proberen jullie vragen te beantwoorden.Inderdaad ik dacht altijd dat GBL zelf eigenlijk niks deed, maar het de GBL omgezet naar GHB was (en dus eigenlijk gewoon GHB) die het effect veroorzaakte bij GBL consumptie..?

En NaOH consumptie is niet erg, het is non toxisch dacht ik.. Je zou er flinkt wat van kunnen consumeren (niet overdrijven hè) lijkt me, alleen is het corrosief.. Het moet genoeg verdunt zijn om zo geen schade aan je ingewanden te veroorzaken.. Volgens wikipedia: Oplossingen van natriumhydroxide in water worden als corrosief bestempeld wanneer deconcentratiemeer dan 2% bedraagt.

Wss zal het echte percentage wel wat hoger liggen.. Maar het geeft een indicatie ;) In de praktijk moet je wel je best doen om daadwerkelijk schade te ondervinden van NaOH of gbl als dit (of een poging daartoe) naar GHB is omgezet, en al helemaal als je het daarna nog in een drankje mixed..In ieder geval dank u voor de uitleg en een mooi gebundeld topic :)
Stefaan
Ja en nu?
Badass Junkie
Offline
 
Posts: 2410
Geregistreerd: ma jun 06, 2011 2:14 pm

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Einstein » wo okt 03, 2012 1:58 am

Kleine concentraties NaOH zullen inderdaad niet heel veel schade aanrichten. Veel te veel NaOH in je GHB is echt niet chill, maar mochten er nog wat loogresten in achterblijven, dan kan je het zonder veel problemen wegtikken.
Did: espresso, energy drink, jenever, sigaren
To do: meer espresso, energy drink, jenever en sigaren

Geloof het of niet, het heeft mijn derde oog geopend; ik zie wat ik zie in slowmotiondimensies
Avatar gebruiker
Einstein
Koos Kansloos
Donateur
Offline
 
Posts: 11460
Geregistreerd: ma feb 21, 2011 11:57 pm
Woonplaats: Een filiaal bij u in de buurt

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Drefbon » wo okt 03, 2012 11:19 pm

Zo, even de OP geupdated.
Dref = back
Avatar gebruiker
Drefbon
domoor (geweest)
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 496
Geregistreerd: di feb 21, 2012 1:43 pm

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor SjitHeppens » do okt 04, 2012 1:51 am

Ik zie dat je iets hebt toegevoegd over kalium. Interessante info, maar wat ik nu toch nog mis is het verschil tussen NaGHB en KGHB, en de werking/evt. lichamelijke schade bij kleine doses kalium vergeleken met die van natrium (waaraan je wel veel aandacht besteedt).
SjitHeppens
Experimenterende Gebruiker
Offline
 
Posts: 77
Geregistreerd: za apr 02, 2011 12:04 am

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor snuifduif » do okt 04, 2012 11:10 am

Zal qua werking geen verschil maken, en schadelijkheid ook niet aangezien kleine dosissen Na en Ka geen lichamelijke schade doen.
Avatar gebruiker
snuifduif
Lulhannes deluxe
DF Addict
Offline
 
Posts: 5161
Geregistreerd: za maart 05, 2011 7:00 pm
Woonplaats: Drugs en Omstreken

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Drefbon » vr okt 05, 2012 12:13 am

SjitHeppens schreef:Ik zie dat je iets hebt toegevoegd over kalium. Interessante info, maar wat ik nu toch nog mis is het verschil tussen NaGHB en KGHB, en de werking/evt. lichamelijke schade bij kleine doses kalium vergeleken met die van natrium (waaraan je wel veel aandacht besteedt).


Geupdated, zie boven.
Dref = back
Avatar gebruiker
Drefbon
domoor (geweest)
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 496
Geregistreerd: di feb 21, 2012 1:43 pm

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor SjitHeppens » za okt 06, 2012 1:58 am

Eigenlijk zou ik vooral willen lezen of het voor mensen met een hoge bloeddruk beter is om KGHB te nemen dan NaGHB :mrgreen:
SjitHeppens
Experimenterende Gebruiker
Offline
 
Posts: 77
Geregistreerd: za apr 02, 2011 12:04 am

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Garfield » wo okt 10, 2012 12:14 am

Ik ben wel benieuwd of je met Kalium GHB ook zoveel vocht vast houd.

Ik gebruik het al een behoorlijk tijdje en ik blijf maar vocht vasthouden.
Daar is uiteraard maar 1 manier om achter te komen dus ik was van plan om het de volgende keer met Kalium hydroxide te maken.

Nou heb ik ergens iets gelezen dat je hier meer van nodig hebt als van natrium hydroxide.
Is iemand hier bekend mee?
Avatar gebruiker
Garfield
Newbie
Offline
 
Posts: 5
Geregistreerd: di okt 09, 2012 11:58 pm

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor snuifduif » wo okt 10, 2012 12:34 am

Ja, 1.4 keer zoveel. KOH heeft namelijk een iets zwaarder molecuul gewicht dan NaOH

Berekening:
MM NaOh: 40
MM KOH: 56.1

56.1 / 40 is 1.4
Avatar gebruiker
snuifduif
Lulhannes deluxe
DF Addict
Offline
 
Posts: 5161
Geregistreerd: za maart 05, 2011 7:00 pm
Woonplaats: Drugs en Omstreken

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Garfield » za okt 13, 2012 4:32 am

Bedankt Snuifduif!
Makkelijker kan je het niet uitleggen :hulde:

Heb gisteren wat gemaakt en dat is prima gelukt.
Dat je Kaliumhydroxide beter kan gebruiken ivm vocht vasthouden is zeker een onzin verhaal?
Dat las ik volgens mij ergens op een site.

Dit is toch ook gewoon een zout variant?
Avatar gebruiker
Garfield
Newbie
Offline
 
Posts: 5
Geregistreerd: di okt 09, 2012 11:58 pm

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Drefbon » za okt 13, 2012 7:01 am

Garfield schreef:Ik ben wel benieuwd of je met Kalium GHB ook zoveel vocht vast houd.


Garfield schreef:Dat je Kaliumhydroxide beter kan gebruiken ivm vocht vasthouden is zeker een onzin verhaal?
Dat las ik volgens mij ergens op een site.

Dit is toch ook gewoon een zout variant?


Ik heb er even voor moeten zoeken maar ik denk dat ik je wel redelijk uit kan leggen:


Om te beginnen, inderdaad, Kaliumhydroxide is een zout variant ja. Zouten spelen een belangrijke rol in de vochthuishouding van ons lichaam, en dan vooral de ionen van natrium (Na+) en kalium (K+). Zo op het eerste gezicht zou je misschien denken dat deze twee ongeveer dezelfde invloed hebben op deze vochtbalans vanwege hun vele overeenkomsten, echter, het is vooral de plaats waar deze ionen zich bevinden die van belang is.

Een belangrijk onderdeel van het celmembraan van dierlijke cellen is de zogenoemde natrium-kaliumpomp. Dit is een eiwitcomplex dat Na+ ionen de cel uitpompt en tegelijkertijd K+ ionen de cel inpompt. Hierdoor bevinden zich in cellen dus vooral K+ ionen en daarbuiten vooral Na+ ionen. Dit is onder meer belangrijk in het voortgeleiden van zenuwsignalen maar het is verder wel op vrijwel het hele lichaam van toepassing.


De natrium-kaliumpomp schematisch weergegeven.


Okee, je neemt dus een buisje NaGHB. Nadat dit in je lichaam is opgelost zorgt het dus voor een stijging van het aantal Na+ ionen, deze zullen door het natrium-kaliumpompmechanisme voornamelijk in de extracellulaire ruimten (de plaatsen tussen de membranen van cellen in ons lichaam) gaan rondzweven. Omdat water zich via een heel belangrijk proces, dat osmose heet, zich altijd in evenwicht wil verdelen over verschillende concentraties ionen (meer ionen trekken meer water aan), neemt de hoeveelheid water in de extracellulaire ruimen toe, we noemen dit proces oedeem. Of: in de volksmond: vocht vasthouden.


Een hand mét (links op foto) en zonder oedeem (rechts).


Zou je nu KGHB nemen dan treedt dit proces niet op, ons lichaam is beter uitgerust in het verwerken van een K+ overschot dan een Na+ overschot. In de nieren bevindt zich een systeem dat het overtollige K+ verzamelt en vervolgens uitscheidt met de urine, de natrium-kaliumpomp had immers de eigenschap om deze ionen de cel ín te transporteren. Omdat er simpelweg geen ruimte voor is zal er niet een soort 'intracellulair oedeem' ontstaan.

Nu kan je dus ook meteen een idee krijgen hoe je het vasthouden van vocht zou kunnen behandelen; door het te hoge Na+ gehalte te compenseren met inname van extra K+. Komt dat je niet bekend voor? Er wordt ons regelmatig verteld dat kaliumzouten gezonder zijn dan natriumzouten, ook (het verhelpen van) een te hoge bloeddruk is hieraan gerelateerd.


Conclusie: met het gebruiken van KGHB i.p.v. NaHB zal je het risico op het vasthouden van vocht verkleinen, wat je gelezen had klopte dus!

-

Wat ik zelf binnenkort eens wil gaan proberen is het maken van calcium- of magnesiumGHB, deze ionsoorten hebben minder invloed op de vochthuishouding en bovendien schijnt het eindproduct niet hygroscopisch te zijn. Lijkt me veel beter, hoef ik eindelijk niet meer op te zien tegen de inname van die smerige drab.
Dref = back
Avatar gebruiker
Drefbon
domoor (geweest)
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 496
Geregistreerd: di feb 21, 2012 1:43 pm

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Garfield » za okt 13, 2012 3:40 pm

@Drefbon:

Bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen.
Heb een emmertje van 2.5kg Koh staan dus in het vervolg blijf ik me ghb hier mee maken.
Maar eens kijken hoe mijn lichaam hier op de langere duur op gaat reageren.

Als er ontwikkelingen zijn dan laat ik het hier weten.

:hulde:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Update 14 Okt 16:55 --

Wil nog niet te hard juichen maar ben nu anderhalve dag verder en ik pis me helemaal wezenloos :lol:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Update 16 Okt 12:10 --

Nog steeds veel naar de wc, me lichaam blijft er maar vocht uit gooien.
Dat zal voorlopig nog wel ff doorgaan want ik heb een aardig vooraadje vocht opgebouwd in al die tijd 8-)

Zoals die foto hierboven van die 2 handen zagen ook mijn voeten er zo uit, misschien wel erger nog.
Dat is nu ook al bijna weggetrokken.

1 nadeel, ben al 3 dagen aan de racekak :conf:
Maar goed, dat nemen we maar voor lief en het helpt ook met vocht verliezen.
Avatar gebruiker
Garfield
Newbie
Offline
 
Posts: 5
Geregistreerd: di okt 09, 2012 11:58 pm

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Garfield » do okt 18, 2012 7:09 am

Weer 2 dagen verder.

Weet niet of het door die KaliumGhb komt maar heb nu al 2 dagen behoorlijke last van rugpijn en pijn in mijn stuitje.

Ik ga vanaf vandaag kijken of het weggaat als ik weer NatriumGbh neem want dit is geen doen.
Heb al 2 dagen op de bank gelegen want zitten hou ik geen half uur vol :conf:


Zijn er mensen hier die ervaring hebben met KaliumGhb?
Avatar gebruiker
Garfield
Newbie
Offline
 
Posts: 5
Geregistreerd: di okt 09, 2012 11:58 pm

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor snuifduif » do okt 18, 2012 11:54 pm

Jij houd wel erg van ghb of niet :#:
Avatar gebruiker
snuifduif
Lulhannes deluxe
DF Addict
Offline
 
Posts: 5161
Geregistreerd: za maart 05, 2011 7:00 pm
Woonplaats: Drugs en Omstreken

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor SjitHeppens » vr okt 19, 2012 12:39 am

Toch maar even doorgaan met die KaliumGHB, en jezelf de rust en zit/lighouding gunnen die de minste problemen geeft. Gun het de tijd, go with the flow. Misschien op termijn een beetje minderen. Sterkte Garfield!
SjitHeppens
Experimenterende Gebruiker
Offline
 
Posts: 77
Geregistreerd: za apr 02, 2011 12:04 am

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Garfield » vr okt 19, 2012 11:16 am

snuifduif schreef:Jij houd wel erg van ghb of niet :#:


Mwuaaaaaaw, ben er niet vies van :mrgreen:

Het lag trouwens niet aan die ghb maar aan een griepje wat ik had opgelopen.
Avatar gebruiker
Garfield
Newbie
Offline
 
Posts: 5
Geregistreerd: di okt 09, 2012 11:58 pm

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor DamnFine69 » wo feb 20, 2013 11:18 am

Drefbon schreef:Studies hebben laten zien dat er wel degelijk verschil zit in de pharmacokinetiek (wat er met een stof gebeurt na inname) van GHB en GBL, GBL is potenter, werkt sneller dan GHB en bovendien is de bioavabiliteit groter.


Hoe komt het dan dat ik van gbl veel minder voel als van ghb? Van ghb word ik actief, ga ik meer praten, en krijgen ik een gelukkig gevoel. Als ik gbl neem voel ik wel iets, maar niet zo'n sterk effect als ghb.

Hashja - Mijn tel maatje :love:
Seth - "telt alsof hij op pep zit?"
Petrovic - "Niemand is sneller als hem."
Avatar gebruiker
DamnFine69
Bewuste Gebruiker
Offline
 
Posts: 808
Geregistreerd: wo feb 23, 2011 6:58 pm
Woonplaats: >9000

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Einstein » wo feb 20, 2013 12:02 pm

Bij dezelfde dosis? GBL zou in principe zo'n twee keer sterker moeten zijn per mL dan GHB.
Did: espresso, energy drink, jenever, sigaren
To do: meer espresso, energy drink, jenever en sigaren

Geloof het of niet, het heeft mijn derde oog geopend; ik zie wat ik zie in slowmotiondimensies
Avatar gebruiker
Einstein
Koos Kansloos
Donateur
Offline
 
Posts: 11460
Geregistreerd: ma feb 21, 2011 11:57 pm
Woonplaats: Een filiaal bij u in de buurt

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Stefaan » wo feb 20, 2013 1:37 pm

Einstein schreef:Bij dezelfde dosis? GBL zou in principe zo'n twee keer sterker moeten zijn per mL dan GHB.


En in het algemeen zegt men 'meer buzz' te voelen van GBL. Misschien is het placebo, maar visa versa heb ik nog nooit gehoord.
Stefaan
Ja en nu?
Badass Junkie
Offline
 
Posts: 2410
Geregistreerd: ma jun 06, 2011 2:14 pm

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor User202 » wo jul 10, 2013 6:36 pm

Drefbon schreef: Hiernaast kan dit ook optreden in mensen met de ziekte fenylketonurie.

kan iemand hier een bron voor geven of iets over vertellen?
mn vriendin heeft PKU.. voordat ik haar een goede dosis G wil geven, wil k wel ff inlezen enzo :s
Done: MDMA , Methylone, Amfetamine, Coke, Alcohol, GHB, Ethylphenidaat, Paddo's, 2c-i, LSA zaad, Etizolam, 4FA,2FA, 6APB
To Do 2c-b(ligt klaar!), Keta, Methoxetamine
User202
Experimenterende Gebruiker
Offline
 
Posts: 51
Geregistreerd: vr jul 05, 2013 12:00 am

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Einstein » wo jul 10, 2013 8:12 pm

Volgens dit patent:
http://www.google.com/patents/WO2006029155A2?cl=en
is fenylpyruvaat waarschijnlijk een remmer van het enzym dat GHB afbreekt. Fenylpyruvaat is de stof die verantwoordelijk is voor de nare gevolgen van PKU, hoewel de stof alleen op zou moeten duiken na inname van teveel eiwit/fenylalanine.
Did: espresso, energy drink, jenever, sigaren
To do: meer espresso, energy drink, jenever en sigaren

Geloof het of niet, het heeft mijn derde oog geopend; ik zie wat ik zie in slowmotiondimensies
Avatar gebruiker
Einstein
Koos Kansloos
Donateur
Offline
 
Posts: 11460
Geregistreerd: ma feb 21, 2011 11:57 pm
Woonplaats: Een filiaal bij u in de buurt

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor User202 » wo jul 10, 2013 10:55 pm

Dus als ze zich aan dr dieet houdt(wat ze redelijk doet) kan t wel?
heb wel s samen een genomen... zij n halve(voor t eerst) en werkte niet echt sterk en lang.
Done: MDMA , Methylone, Amfetamine, Coke, Alcohol, GHB, Ethylphenidaat, Paddo's, 2c-i, LSA zaad, Etizolam, 4FA,2FA, 6APB
To Do 2c-b(ligt klaar!), Keta, Methoxetamine
User202
Experimenterende Gebruiker
Offline
 
Posts: 51
Geregistreerd: vr jul 05, 2013 12:00 am

Re: Misverstanden rond GHB en GBL

Berichtdoor Einstein » wo jul 10, 2013 11:25 pm

Ik denk dat het dan wel kan, maar hou me niet verantwoordelijk als er ongelukken gebeuren. Beetje voorzichtigheid kan sowieso geen kwaad :)
Did: espresso, energy drink, jenever, sigaren
To do: meer espresso, energy drink, jenever en sigaren

Geloof het of niet, het heeft mijn derde oog geopend; ik zie wat ik zie in slowmotiondimensies
Avatar gebruiker
Einstein
Koos Kansloos
Donateur
Offline
 
Posts: 11460
Geregistreerd: ma feb 21, 2011 11:57 pm
Woonplaats: Een filiaal bij u in de buurt

Volgende

Keer terug naar GHB

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten

Royal Queen Seeds banner